Export groeit gestaag door

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
Het volume van de goederenexport was in maart 6,5 procent groter dan in maart 2016, meldt het CBS. De groei was hiermee iets groter dan in februari, toen de export met bijna 5 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder. In maart 2017 groeide vooral de export van transportmiddelen, metaalproducten en chemische producten. De uitvoer van aardgas was daarentegen veel lager dan een jaar eerder.

Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het importvolume was in maart 7 procent groter dan een jaar eerder.  

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in mei gunstiger dan in maart.

Omstandigheden voor export in mei gunstiger

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in mei gunstiger dan in maart. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In de radar van mei is vooral het Duitse producentenvertrouwen verbeterd ten opzichte van maart. Ook de ontwikkeling van de Duitse industriële productie was een stuk gunstiger. De ontwikkeling van de reële wisselkoersen was daarentegen minder gunstig.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.