Export groeit gestaag door

Het volume van de goederenexport was in maart 6,5 procent groter dan in maart 2016, meldt het CBS. De groei was hiermee iets groter dan in februari, toen de export met bijna 5 procent groeide ten opzichte van een jaar eerder. In maart 2017 groeide vooral de export van transportmiddelen, metaalproducten en chemische producten. De uitvoer van aardgas was daarentegen veel lager dan een jaar eerder.

Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer was hoger dan een jaar eerder. Het importvolume was in maart 7 procent groter dan een jaar eerder.  

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in mei gunstiger dan in maart.

Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
Export goederen (volume, werkdaggecorrigeerd)
 mutatie
2013 a0,2
2013 m3
2013 j3,5
2013 j2,3
2013 a2,8
2013 s-0,2
2013 o-0,6
2013 n1,8
2013 d0,2
2014 j1,2
2014 f4
2014 m2,2
2014 a4,1
2014 m-0,8
2014 j4,4
2014 j3,5
2014 a0,7
2014 s6,2
2014 o2,9
2014 n2,6
2014 d5,5
2015 j6,6
2015 f4,1
2015 m2,9
2015 a4
2015 m4,4
2015 j3,1
2015 j3,1
2015 a4,4
2015 s1,3
2015 o3,6
2015 n2,2
2015 d1,7
2016 j2,3
2016 f1,5
2016 m3,4
2016 a4,1
2016 m5,3
2016 j2,9
2016 j3,1
2016 a3,4
2016 s5
2016 o4,4
2016 n5,3
2016 d6,3
2017 j0,9
2017 f4,9
2017 m6,5

Omstandigheden voor export in mei gunstiger

Volgens de CBS Exportradar zijn de omstandigheden voor de export in mei gunstiger dan in maart. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie.

In de radar van mei is vooral het Duitse producentenvertrouwen verbeterd ten opzichte van maart. Ook de ontwikkeling van de Duitse industriële productie was een stuk gunstiger. De ontwikkeling van de reële wisselkoersen was daarentegen minder gunstig.

De export van goederen maakt ongeveer drie kwart uit van de totale export. Over de export van diensten rapporteert CBS niet maandelijks. Informatie over de totale export publiceert CBS op kwartaal- en jaarbasis. De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links