Energietransitie

© ANP

De energietransitie is de overgang van het gebruik van fossiele energie naar energie uit hernieuwbare bronnen. Fossiele energie wordt namelijk opgewekt door de verbranding van steenkool, aardolie en aardgas. Deze verbranding veroorzaakt niet alleen de uitstoot van broeikasgassen die leiden tot opwarming van de aarde, maar heeft ook uitputting van diezelfde (fossiele) bronnen op de lange termijn als gevolg. Hernieuwbare energie komt daarentegen uit bronnen die steeds opnieuw worden aangevuld, zoals de wind, de zon, de aarde, waterkracht en biomassa. Verbruik van hernieuwbare energie leidt daarnaast tot minder uitstoot van broeikasgassen dan verbruik van fossiele energie.

Verschillende afspraken en wetgeving moeten de voortgang van de energietransitie bevorderen. Voor Nederland zijn zulke afspraken opgenomen in de klimaatwet, het klimaatakkoord en het regeerakkoord. Daarnaast zijn er verschillende afspraken gemaakt op internationaal niveau. Voorbeelden hiervan zijn de klimaatafspraken van Parijs en de klimaatwet en de Green Deal van de Europese Unie.

Het CBS maakt publicaties over de voortgang van de energietransitie. Via deze pagina zijn die nieuwsartikelen, landelijke en regionale cijfers en diverse verdiepende publicaties van het CBS te vinden.

Nieuws


Cijfers

Meer cijfers van dit thema


Cijfers in beeld


Aanvullende statistische diensten


Verdieping


Publicaties