Verkenning samenhang regionale zonnestroomcijfers

plaatje arbeiders zijn zonnepanelen op het dak aan het monteren
© ANP
Verkenning samenhang cijfers benut zonnestroom op regionaal niveau (CBS en Kadaster)
Er ontstaat vanuit verschillende partijen binnen de energietransitie, met name gemeenten en RES-regio’s, steeds meer vraag naar eenduidige en gevalideerde data over zonnestroom. Hoeveel zonnestroom wordt er al opgewekt, waar vindt deze opwek plaats, gaat het om installaties met een klein of groot vermogen, hoe is de relatie met kenmerken van de gebouwen waar zonnepaneelsystemen (zon-pv) zijn geplaatst?

Het feit dat er verschillende cijfers over hetzelfde fenomeen worden gepubliceerd, schept verwarring. In het kader van het programma Verbetering van de Informatievoorziening voor de Energietransitie (Vivet) zijn om te beginnen de zonnestroom-databases van de betrokken Vivet-partijen naast elkaar gelegd.

Het CBS en het Kadaster hebben verschillende methoden en bronnen tot hun beschikking waarmee inzicht geboden kan worden in de locatie van zonnepanelen. In deze verkenning zijn beide methoden en databases naast elkaar gelegd, om zo een duidelijker beeld te kunnen krijgen van de mogelijke discrepanties en hoe deze elkaar in de toekomst aan zouden kunnen vullen.

Het CBS en het Kadaster hebben dit onderzoek samen uitgevoerd in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie).