Methoderapport Monitor Energiearmoede

© ANP / Patricia Rehe
Energiearmoede gaat over huishoudens die die te maken hebben met een laag inkomen in combinatie met een te hoge energierekening en/of een woning van lage energetische kwaliteit.

In 2022 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het CBS en TNO gevraagd om een Monitor Energiearmoede te ontwikkelen. Het resultaat hiervan is een structurele Monitor Energiearmoede, die jaarlijks de gerealiseerde cijfers over twee jaar geleden uitbrengt, een jaarlijks geüpdatet microdatabestand ten behoeve van verdiepende analyses door onderzoekers van organisaties met een instellingsmachtiging op de Remote Access omgeving en een doorrekening met schattingen over het voorgaande jaar om zo een actueler beeld van de energiearmoede te geven.

Het methoderapport beschrijft de operationalisering van de indicatoren die in de monitor zijn opgenomen en de achterliggende berekeningen.

Bekostigd door ministerie van Economische Zaken en Klimaat.