Energieprijzen

 Energieprijzen staan de laatste tijd sterk in de belangstelling. Het CBS publiceert statistieken die inzicht geven in verschillende typen prijzen van energiedragers. Deze publicaties kunnen verschillen qua meetmethode en publicatiedoel. Daarnaast publiceert het CBS statistieken die kunnen bijdragen aan het begrip van de totstandkoming van die energieprijzen en het gebruik van energie door verschillende gebruikers.

Hieronder staan in een aantal themablokken de belangrijkste onderwerpen voor energieprijzen waarover het CBS cijfers publiceert. Daarna volgt een overzicht van beschikbare publicaties, visualisaties en cijfers.

Thema's


Nieuwsberichten


Visualisaties


Aanvullende statistische diensten


Cijfers

Publicaties