Warmtemonitor 2019

ruimte met de leidingen en de warmtepomp die via de warmte-koude opslag in de grond het klimaat van het gebouw regelt.
© ANP
Dit rapport beschrijft de warmtevoorziening in Nederland met speciale aandacht voor warmtenetten.

Het eerste deel van het rapport laat zien op basis van de CBS-Energiebalans welk deel van het finale energieverbruik wordt benut voor warmte, voor heel Nederland en ook per sector (gebouwde omgeving, industrie en landbouw).

Het tweede deel van het rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de grote netten voor stadsverwarming. Ook zijn er kortere beschrijvingen van kleine warmtenetten voor stadsverwarming, blokverwarming op aardgas, stoomnetten in de industrie en energieverbruik voor koude.

Het rapport is opgesteld samen met TNO in opdracht van RVO.