Huishoudens met een inkomen rond de Wrb-grens, 2021

De tabellen tonen de inkomens- en vermogenssituaties voor de jaren 2017 tot en met 2021 voor huishoudens met een inkomen rond de grens voor Wet op rechtsbijstand (Wrb) in 2021.

Iedereen kan op een zeker moment in zijn leven in een situatie terechtkomen waarbij hij of zij rechtsbijstand nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een problematische echtscheiding, dreigend ontslag, oplopende schulden of een conflict met de overheid. Personen die in zo’n geval de rechtsbijstand niet kunnen betalen, kunnen - mits zij aan de voorwaarden voldoen - aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van de Wet voor de rechtsbijstand (Wrb).

De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft het CBS gevraagd om huishoudens met een inkomen rondom de Wrb-grens te volgen door de tijd. Hiermee hoopt de Raad inzicht te krijgen in hoe het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand over de afgelopen jaren is verlopen.