Voorkomen drugsgebruik en drugshandel in de buurt

Deze tabel bevat informatie over het voorkomen van drugsgebruik en drugshandel in de buurt volgens inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder voor 2021 en 2023, uitgesplitst naar gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners.
De cijfers zijn afkomstig uit de Veiligheidsmonitor, een onderzoek dat wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid.