Jeugdreclassering 2023, nader voorlopige cijfers

In opdracht van het ministerie van VWS, het ministerie van JenV en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten stelt het CBS met ingang van 2015 de Beleidsinformatie Jeugd samen.
Als onderdeel daarvan publiceert het CBS elk kwartaal informatie over jeugdreclassering. De opzet van deze tabellen is afgestemd op de inzet van deze gegevens in de Strafrechtketenmonitor (SKM) van de Directie Strafrechtketen van JenV. In de tabellen zijn stand-, instroom- en uitstroomgegevens naar type jeugdreclasseringsmaatregel (en leeftijd of arrondissement) weergegeven over heel 2023 (nader voorloopige cijfers). Op verzoek van JenV heeft het CBS de uitkomsten in een ander format dan voorheen gepresenteerd, zodat de uitkomsten eenvoudiger te verwerken zijn door JenV in de SKM.