Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
23-04-2019

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2015=100

De labels van enkele woningtypen waren verkeerd geplaatst. Hierdoor stonden de cijfers die horen bij ‘Tussenwoningen’ ten onrechte bij ‘Vrijstaande woningen’, ‘Hoekwoningen’ ten onrechte bij ‘2-onder-1-kapwoningen’, ‘Vrijstaande woningen’ ten onrechte bij ‘Hoekwoningen’ en ‘2-onder-1-kapwoningen’ ten onrechte bij ‘Tussenwoningen’. Dit is in deze versie van de tabel gecorrigeerd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal - 2019 1e kwartaal

Herontwerp
19-04-2019

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

De indeling van de dimensies ‘Woonregio’s’ en ‘Werkregio’s’ zijn vereenvoudigd. De onderliggende codes zijn niet gewijzigd. Tevens werden uit de dimensies ‘Woonregio’s’ en ‘Werkregio’s’ een viertal coderingen verwijderd. Deze coderingen waren ten onrechte opgenomen in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
18-04-2019

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht en leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
18-04-2019

Overledenen; doden door verkeersongeval in Nederland, wijze van deelname

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht en leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; wonen, duurzame consumptiegoederen, vervoermiddelen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2017

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2017

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; welzijn, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; (on)veiligheidsbeleving, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; overlast in buurt, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; slachtofferschap criminaliteit, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; gesproken talen en voertaal, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; kerkelijke gezindte, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; vakantie en sport, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland en Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Caribisch Nederland; ICT gebruik van personen: persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013, 2017/2018

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; bedrijfstakken, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstak) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: januari 2011-maart 2012

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2016

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: januari 2011-maart 2012

Herontwerp
18-04-2019

Cursusdeelnemers; persoonskenmerken, 2007

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Persoonskenmerken) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2007

Herontwerp
17-04-2019

DBC-gefinancierde GGZ; zorgtrajecten per diagnose, leeftijd, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
16-04-2019

Bevolking op eerste van de maand; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

De berekening van de voorlopige cijfers van de leeftijden was niet juist. Dat is in deze versie hersteld. De wijziging heeft geen gevolgen voor cijfers van de overige selecties en de totalen per maand; De voorlopige cijfers van 1 november 2018 tot en met 1 maart 2019 zijn toegevoegd.
Frequentie: per maand, periode: 2016 januari - 2019 maart

Herontwerp
11-04-2019

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
11-04-2019

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
11-04-2019

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
11-04-2019

Ziekteverzuim volgens werknemers; arbeidsomstandigheden

In 2018 is de vraagstelling over gevaarlijk werk gewijzigd. Voor elke vorm van gevaarlijk werk wordt gevraagd naar de frequentie. Hieruit wordt afgeleid of werknemers aan minimaal één vorm van gevaarlijk werk worden blootgesteld. Deze cijfers staan in de nieuwe onderwerpenmap “Gevaarlijk werk (vanaf 2018)”. Door deze wijzigingen zijn de cijfers over dit onderwerp vanaf 2018 niet vergelijkbaar met de cijfers van eerdere jaren (2014-2017). Cijfers over het oude onderwerp “Gevaarlijk werk (tot 2018)” worden vanaf 2018 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
11-04-2019

Activiteiten van biologische landbouwbedrijven; regio

Bij de dimensie Landbouwactiviteit zijn de categorieën Cultuurgrond (totaal), Jongvee melkveehouderij (totaal) en Melk- en kalfkoeien (>= 2 jaar) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2018

Herontwerp
09-04-2019

Nijverheid; productie en omzet, ontwikkeling en index, 2015=100

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast: - Verv. niet-duurzame consumentenartikelen - Verv. van duurzame consumentenartikelen - Vervaardiging van consumentenartikelen - Vervaardiging van intermediaire goederen - Vervaardiging van investeringsgoederen Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: 2005 - 2018, 2005 KwI - 2018 KwIV, januari 2005 - februari 2019

Herontwerp
09-04-2019

Verkeersprestaties personenauto's; eigendom, brandstof, gewicht, leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Gewichtsklasse leeggewicht) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2017

Herontwerp
04-04-2019

Asielverzoeken; internationaal

De landen Canada, Australië en de Verenigde Staten zijn uit de tabel gehaald vanwege onduidelijkheid over de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de cijfers met de cijfers van de andere landen in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
29-03-2019

Regionale kerncijfers Nederland

Door het stopzetten van de brontabellen kan het onderwerp Inkomen voorgaand jaar niet voortgezet worden. Dit onderwerp is verwijderd en vervangen door het onderwerp Inkomen en vermogen voor de jaren 2011 tot en met 2017. Bij het onderwerp Lokalisering zijn twee indelingen verwijderd die vanaf 2017 niet meer gebruikt worden: RPA-gebieden (Regionale Platforms voor de Arbeidsmarkt) en Wgr-samenwerkingsgebieden (Wet gemeenschappelijke regelingen). De indeling RegioPlus-arbeidsmarktregio’s is toegevoegd voor 2018 en 2019.
Frequentie: onregelmatig, periode: Jaarcijfers 1995 - 2019

Herontwerp
28-03-2019

Conjunctuurenquête Nederland; regio, maand

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie "Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)" zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: februari 1989 - maart 2019

Herontwerp
28-03-2019

Verdachten; delictgroep, stedelijkheid buurt en woongemeente

De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn aangepast door nagekomen informatie. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Stedelijkheid buurt is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2018

Herontwerp
28-03-2019

Registraties en aanhoudingen van verdachten; nationaliteit

De cijfers over de registraties van verdachten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn aangepast door nagekomen informatie. Daarnaast zijn voor alle jaren de cijfers van mannelijke verdachten met overige nationaliteiten gecorrigeerd. In voorgaande versie van deze tabel ontbraken deze cijfers. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Geslacht en Nationaliteit zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2018

Herontwerp
28-03-2019

Verdachten; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond en generatie

De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn aangepast door nagekomen informatie. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2018

Herontwerp
28-03-2019

Verdachten; delictgroep, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond

De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn aangepast door nagekomen informatie. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2018

Herontwerp
28-03-2019

Verdachten van misdrijven; leeftijd, geslacht en recidive

De cijfers over het aantal geregistreerde verdachten voor de jaren 2015 tot en met 2017 zijn aangepast door nagekomen informatie. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Geslacht en Recidive zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2018

Herontwerp
22-03-2019

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014, 2016

Herontwerp
19-03-2019

Lengte en gewicht van personen, ondergewicht en overgewicht; vanaf 1981

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Marges) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981-2018

Herontwerp
15-03-2019

Caribisch NL; inkomen van particuliere huishoudens

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2016

Herontwerp
15-03-2019

Caribisch NL; inkomen van personen met inkomen in particuliere huishoudens

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (geslacht, Caribisch Nederland, kenmerken personen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2016

Herontwerp
15-03-2019

Caribisch NL; inkomensongelijkheid bij particuliere huishoudens

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Caribisch Nederland) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 - 2016

Herontwerp
15-03-2019

Caribisch NL; koopkrachtontwikkeling personen in particuliere huishoudens

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Kenmerken huishoudens en personen, Caribisch Nederland) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2016

Herontwerp
12-03-2019

Bromfietsen; soort voertuig, bouwjaar, eigendom, leeftijd, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bouwjaren, Eigendom) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Herontwerp
12-03-2019

Bromfietsen; soort voertuig, brandstof, bouwjaar, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Brandstofsoort, Bouwjaarklasse) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Herontwerp
08-03-2019

Caribisch Nederland; in- en uitvoergewicht, vervoerwijze, SITC per eiland

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Vervoerwijze) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013 - 2017

Herontwerp
08-03-2019

Motorvoertuigen; sloop van voertuigen, voertuigtype, brandstofsoort

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Voertuigtype) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
08-03-2019

Motorvoertuigen; sloop van personenauto's en bedrijfsauto's, gewichtsklasse

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Gewichtsklassen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
08-03-2019

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Uitvalcategorie en Voertuigcategorie) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
08-03-2019

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Uitvalcategorie) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
08-03-2019

Bromfietsen; aantal (per 1000 inwoners), soort voertuig, regio's, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Soort bromfiets) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Herontwerp
08-03-2019

Bestelauto's; gemiddelde leeftijd, leeftijdsklasse, hoofdgebruiker, regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Hoofdgebruiker bestelauto) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
08-03-2019

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, aan- en afvoer, landen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Vervoerstromen en Landen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
08-03-2019

Binnenvaart; goederenvervoer, aan- en afvoer, landen, goederensoort

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Vervoerstromen, Landen en Goederensoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
08-03-2019

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, goederensoort

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Vervoerstromen en Goederensoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
07-03-2019

Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Leeftijdsklasse voertuig) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2019

Herontwerp
06-03-2019

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland


Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Herontwerp
05-03-2019

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (grootteklasse) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2018 4e kwartaal

Herontwerp
04-03-2019

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
28-02-2019

Hoogst behaald onderwijsniveau, -richting personen; geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (geboortegeneratie, onderwijsrichting, geslacht, leeftijd) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: Vanaf geboortegeneratie 1925-1930 tot en met 1980-1985

Herontwerp
28-02-2019

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De nationaliteit Staatloos/Onbekend is gesplitst in Onbekend en Staatloos.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2018

Herontwerp
28-02-2019

Mineralenbalans landbouw

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Mineralen is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
28-02-2019

Personenmobiliteit in Nederland; reiskenmerken en vervoerwijzen, regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (kenmerken verplaatsingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
28-02-2019

Personenmobiliteit in Nederland; reiskenmerken en reismotieven, regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (kenmerken verplaatsingen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 t/m 2017

Herontwerp
22-02-2019

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsklasse

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Wisseling beroep) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2e kwartaal 2003 - 4e kwartaal 2018

Herontwerp
22-02-2019

Werkzame beroepsbevolking; wisseling van beroepsniveau

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Wisseling beroep) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 2e kwartaal-2018 4e kwartaal

Herontwerp
20-02-2019

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2018)

Abusievelijk was de Regio dimensie niet als zodanig aangemerkt. Hierdoor was het niet mogelijk om een kaart te tonen. Dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: eenmalig, periode: 2011 t/m 2017

Herontwerp
20-02-2019

Amsterdam Airport Schiphol; passagiersvervoer, partnerluchthaven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Luchthavens herkomst en bestemming) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2018

Herontwerp
19-02-2019

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, baan- en bedrijfskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Arbeidsmarktpositie bij uitstroom' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
19-02-2019

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Arbeidsmarktpositie bij uitstroom' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
19-02-2019

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Arbeidsmarktpositie bij uitstroom' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
19-02-2019

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Kenmerken baan / werknemer / bedrijf' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Herontwerp
19-02-2019

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Kenmerken baan' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Herontwerp
19-02-2019

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie ‘Kenmerken baan’ zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
19-02-2019

Personen met baan; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 t/m 1995/2000

Herontwerp
19-02-2019

Personen met uitkering; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 - 1995/2000

Herontwerp
19-02-2019

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao (SBI2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Kenmerken baan / bedrijfsgrootte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2017

Herontwerp
19-02-2019

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Aantal kinderen in het huishouden' en 'Samenstelling huishouden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
19-02-2019

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1850 - 2060

Herontwerp
19-02-2019

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd persoon' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
19-02-2019

Aardgaslevering vanuit het openbare net; woningkenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
19-02-2019

Elektriciteitslevering vanuit het openbare net; woningkenmerken, bewoners

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2017

Herontwerp
19-02-2019

Huishoudens; thuiswonende kinderen, leeftijd referentiepersoon, 1971-1994

De onderliggende coderingen en benamingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal thuiswonende kinderen' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen en -namen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: stopgezet, periode: 1971-1994

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2017

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2016

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2015

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2015

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2014

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2013

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2013

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2012

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2011

Herontwerp
18-02-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2010

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2010

Herontwerp
15-02-2019

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De arbeidsmarktregio FoodValley had in 2017 ten onrechte code AM31 terwijl dit code AM38 had moeten zijn. Bij deze update is dit aangepast. In 2017 heeft er een naamwijziging plaatsgevonden in de arbeidsmarktregio Food Valley waardoor er ook een nieuwe categorie is ontstaan. Tot en met 2016 heet de arbeidsmarktregio Food Valley (regiocode AM31) en vanaf 2017 FoodValley (regiocode AM38).
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2018/'19

Herontwerp
14-02-2019

Arbeidsdeelname; ouderen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 4e kwartaal

Herontwerp
13-02-2019

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Binnen de selectie Bedrijfstakken/branches (SBI2008) is de samentelling Niet-Overheid verwijderd. Het CBS werkt met vaste samentellingen. De categorie Niet-Overheid was een niet toegestane samentelling
Frequentie: per jaar, periode: 2010 december - 2017 december

Herontwerp
31-01-2019

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Herontwerp
31-01-2019

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2004 - 2019

Herontwerp
31-01-2019

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017 - 2019

Herontwerp
31-01-2019

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2019

Herontwerp
24-01-2019

Caribisch Nederland; onderbrekingen in de distributie van elektriciteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
21-12-2018

Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, type cliënt en type delict) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
18-12-2018

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De 'Prognose 2018-2060' is toegevoegd onder de selectie 'Prognose/waarneming'.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2060

Herontwerp
17-12-2018

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Er is een wijziging van de typering van de musea doorgevoerd. Daarbij is de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bepaalde typering van het zwaartepunt van de collectie losgelaten. Musea hebben in de vragenlijst over 2016 zelf mogen invullen wat het belangrijkste onderwerp van het museum is. In overleg met Museumvereniging, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de RCE is besloten om die indeling in alle statistieken te gebruiken. De indeling is met terugwerkende kracht tot en met 2015 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
14-12-2018

Caribisch NL; leerlingen in het po en vo, geslacht

Bij de selectie regio's is een kleine aanpassing aangebracht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 - 2018/'19

Herontwerp
14-12-2018

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Bij de selectie regio's is een kleine aanpassing aangebracht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 - 2018/'19

Herontwerp
14-12-2018

Internationale handel en doorvoer; waarde en gewicht, vervoerwijze

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Werelddelen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
14-12-2018

Internationale handel en doorvoer; waarde en gewicht, goederenhoofdstukken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Werelddelen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
12-12-2018

Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte 1971-1994

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal personen in het huishouden' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: stopgezet, periode: 1971-1994

Herontwerp
06-12-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'geslacht werknemer', 'dienstverband', 'cao-sector' en 'bedrijfsgrootte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
06-12-2018

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Burgerlijke staat' en 'Migratieachtergrond' (was 'Herkomst) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de 'overige leeftijd indelingen' zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5).
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2015

Herontwerp
06-12-2018

Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Burgerlijke staat' en 'Migratieachtergrond' (was 'Herkomst') zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Herontwerp
06-12-2018

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijdsgroep' zijn aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: vanaf geboortegeneratie 1940 tot 1945 t/m geboortegeneratie 1985 tot 1990

Herontwerp
06-12-2018

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'prognose interval' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Herontwerp
06-12-2018

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'vormen van jeugdzorg' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
06-12-2018

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

De in deze tabel gebruikte classificatie 'reden beëindiging' is uitgebreid met een aantal nieuwe categorieën.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
06-12-2018

Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-1994

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'geslacht' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: stopgezet, periode: 1971-1994

Herontwerp
03-12-2018

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Sociaal-economische categorie' en 'Positie in huishouden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2000-2011

Herontwerp
22-11-2018

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

De tabel is uitgebreid met cijfers over het voldoen aan de beweegrichtlijn. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. De cijfers over die oude normen blijven echter opgenomen in deze tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
19-11-2018

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

De sector indeling in het mbo vanaf het studiejaar 2015/'16 is licht gewijzigd. De bepaling of iemand werkzaam is of een uitkering heeft wordt op een enigszins andere wijze vastgesteld. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
19-11-2018

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

De sector indeling in het mbo vanaf het studiejaar 2015/'16 is licht gewijzigd. De bepaling of iemand werkzaam is of een uitkering heeft wordt op een enigszins andere wijze vastgesteld. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
16-11-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Positie in huishouden' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Herontwerp
16-11-2018

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieuactiviteiten 'Tweedehands winkels (geen antiek)' en 'Groothandel in afval en schroot' vallen buiten de scope van de milieusector en zijn daarom verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Herontwerp
15-11-2018

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht' en 'Kenmerken geboorte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Herontwerp
15-11-2018

Levend geboren kinderen; geboortegeneratie vrouwen en leeftijd moeder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geboortegeneratie vrouwen', 'Leeftijd van de moeder (op 31 december)', 'Burgerlijke staat van de moeder' en 'Volgorde van geboorte uit de moeder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935 - 1997

Herontwerp
12-11-2018

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

De onderwerpen Percentiel besteedbaar huishoudinkomen, Percentiel primair huishoudinkomen, Percentiel bruto huishoudinkomen zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2017

Herontwerp
09-11-2018

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Gemeentelijke herindelingen en/of naamswijzigingen per 01-01-2019 met toelichtingen daarover zijn doorgevoerd.
Frequentie: per jaar, periode: Stand per 01-01-1830 t/m 01-01-2019

Herontwerp
06-11-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
05-11-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto’s en trekkers; gewicht en bouwjaren zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2017

Herontwerp
02-11-2018

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties bussen en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
01-11-2018

Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties gewicht volle wagen, brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
31-10-2018

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI)) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Herontwerp
31-10-2018

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Sectoren) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2017

Herontwerp
31-10-2018

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
30-10-2018

Verkeersprestaties personenauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Eigendomssituatie, Brandstofsoort en Leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
29-10-2018

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voertuigtypes zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
19-10-2018

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar migratieachtergrond per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
28-09-2018

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2014

Herontwerp
14-09-2018

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2016

Het onderwerp "Indelingswijziging wijken en buurten" is toegevoegd. Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2016

Herontwerp
11-09-2018

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
06-09-2018

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2018

Herontwerp
23-08-2018

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007-2011

Herontwerp
17-08-2018

Gebieden in Nederland 2018

De tabel is uitgebreid met de indeling naar RegioPlus-arbeidsmarktregio's. Dit is een indeling in regio’s van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-arbeidsmarktregio’s.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp
15-08-2018

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume)

Met ingang van 2017 zijn uitgaven 'Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
09-08-2018

Donorregistratie; persoonskenmerken

Er zijn relatieve cijfers toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers over de jaren 2014 en 2015 zijn aangepast. De bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen was abusievelijk niet meegenomen. De cijfers over de jaren 2014 tot en met 2017 zijn aangepast. Dit vanwege nagekomen informatie vanuit de bronstatistieken (demografie).
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
27-07-2018

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
23-07-2018

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

- De cijfers per 1 januari 2017 en 1 januari 2018 zijn toegevoegd. - De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de vijf-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5). - De onderliggende coderingen van de classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2018

Herontwerp
09-07-2018

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
06-07-2018

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

De structuur van de tabel is licht gewijzigd. De volgorde van de onderwerpen bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is enigszins aangepast. De cijfers die reeds definitief waren zijn hierbij niet veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2016/'17

Herontwerp
26-06-2018

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
26-06-2018

Gesubsidieerde rechtsbijstand; unieke klanten Juridisch Loket

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2004-2017

Herontwerp
22-06-2018

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Er zijn 6 nieuwe variabelen aan de tabel toegevoegd; normscore fysiek, normscore psychisch, voldoet aan beweegrichtlijn, voldoende matig intensieve inspanning, voldoende bot/spierversterkende activiteit en wekelijkse sporters. Cijfers worden alleen weergegeven als de celvulling uit minimaal 100 waarnemingen bestaat. In 2016 werd abusievelijk de cel voor ondergewicht van vrouwen van 0 tot 4 jaar gevuld terwijl deze waarde net niet op 100 waarnemingen berustte. De cel voorgeschreven medicijnen in 2016 voor vrouwen van 0-4 jaar werd onterecht niet gevuld. Dit werd gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Herontwerp
21-06-2018

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Herontwerp
20-06-2018

Prognose personen met een niet-Nederlandse migratieachtergrond, 2014-2060

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014-2060

Herontwerp
15-06-2018

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 t/m 2017

Herontwerp
15-06-2018

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

De tabel is uitgebreid met een aantal onderwerpen over personeel, accommodatie en leden. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000 - 2015

Herontwerp
31-05-2018

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Er zijn cijfers over hulpmiddelen voor bewegen, anatomie en incontinentie toegevoegd. Daarnaast zijn er cijfers over personen met zorg in het buitenland en over ontvangen mantelzorg (16 jaar en ouder) toegevoegd. Voor de berekening voor het aandeel mensen met een GALI-beperking geldt een leeftijdsafbakening van 4 jaar en ouder. Voor de jaren 2014/2015 waren de cijfers berekend voor de totale bevolking. Deze zijn nu gecorrigeerd aan de hand van de leeftijdsafbakening van 4 jaar en ouder. De gecorrigeerde cijfers wijken hierdoor minimaal af van de eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016/2017

Herontwerp
31-05-2018

Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Sinds 2015 zijn er in de gezondheidsenquête vragen toegevoegd over mantelzorg geven (16 jaar en ouder). Deze zijn voor de jaren 2016/2017 nieuw toegevoegd. Risico ongeplande zwangerschap (16-49 jaar) is sinds 2017 niet meer toegevoegd vanwege begripswijziging. Of iemand bloeddonor is geweest in de afgelopen 12 maanden is sinds 2017 niet meer bevraagd. Voor de jaren 2016/2017 zijn drugsvariabelen toegevoegd en zijn er eveneens cijfers nieuw toegevoegd over de consumptie van maximaal 1 glas alcohol per dag in de bevolking. Voor de jaren 2014/2015 zijn deze cijfers eveneens toegevoegd.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2017

Herontwerp
18-05-2018

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij de 'Onderwerpen' 'Echtscheidingen' 'Naar jaar van huwelijkssluiting' is het jaar 2017 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Herontwerp
14-05-2018

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995, 2005, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017

Herontwerp
04-05-2018

Volkstelling 1899; indeeling naar den leeftijd en den burgerlijken staat

De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de vijf-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine.
Frequentie: eenmalig, periode: 1899

Herontwerp