Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
27-09-2023

Dakloze mensen; persoonskenmerken

Er zijn aan deze tabel twee leeftijdscategorieën toegevoegd (18 tot 27 jaar en 27 tot 50 jaar). Deze zijn vanaf 2020 gevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2009-1 januari 2021

Herontwerp
22-09-2023

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2022

Herontwerp
22-09-2023

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Cijfers over 2021 hebben de nader voorlopige status gekregen en 2020 cijfers zijn definitief geworden. Voor alle jaren is een nieuwe categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2021

Herontwerp
15-09-2023

Asielverzoeken en nareizigers; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 - juli 2023

Herontwerp
15-09-2023

Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

In de selectie geboorteland is Nederland direct onder het totaal neergezet.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
08-09-2023

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Toevoeging van categorie middeninkomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2023

Herontwerp
01-09-2023

Derdelanders, geweigerd aan de grens; nationaliteit

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2022

Herontwerp
01-09-2023

Alleenstaande minderjarige vreemdeling; nationaliteit, geslacht en leeftijd

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2022

Herontwerp
01-09-2023

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2022

Herontwerp
01-09-2023

Derdelanders; aantoonbaar vertrek

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2022

Herontwerp
01-09-2023

Derdelanders; illegale aanwezigheid vastgesteld, nationaliteit

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2022

Herontwerp
01-09-2023

Derdelanders; verplichting tot vertrek

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2022

Herontwerp
30-08-2023

Conjunctuurenquête Nederland; regio

De SBI samentelling ‘C industrie, H-S diensten en 45+47’ is toegevoegd. De SBI samentelling ’49-96 diensten (geen handel)’ is vervangen door ‘H-S Totaal dienstverlening’; alleen de naamgeving is veranderd, de uitkomsten zijn ongewijzigd.
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - augustus 2023

Herontwerp
30-08-2023

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfstakken (SBI 2008)

De SBI samentelling ‘C industrie, H-S diensten en 45+47’ is toegevoegd. De SBI samentelling ’49-96 diensten (geen handel)’ is vervangen door ‘H-S Totaal dienstverlening’; alleen de naamgeving is veranderd, de uitkomsten zijn ongewijzigd.
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - augustus 2023

Herontwerp
30-08-2023

Conjunctuurenquête Nederland; bedrijfsgrootte, bedrijfstakken (SBI 2008)

De SBI samentelling ‘C industrie, H-S diensten en 45+47’ is toegevoegd. De SBI samentelling ’49-96 diensten (geen handel)’ is vervangen door ‘H-S Totaal dienstverlening’; alleen de naamgeving is veranderd, de uitkomsten zijn ongewijzigd.
Frequentie: per maand, periode: januari 2015 - augustus 2023

Herontwerp
30-08-2023

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

De SBI samentelling ‘C industrie, H-S diensten en 45+47’ is toegevoegd. De SBI samentelling ’49-96 diensten (geen handel)’ is vervangen door ‘H-S Totaal dienstverlening’; alleen de naamgeving is veranderd, de uitkomsten zijn ongewijzigd.
Frequentie: per kwartaal, periode: januari 2012 - augustus 2023

Herontwerp
30-08-2023

Ondernemersvertrouwen; regio

De SBI samentelling ‘C industrie, H-S diensten en 45+47’ is toegevoegd. De SBI samentelling ’49-96 diensten (geen handel)’ is vervangen door ‘H-S Totaal dienstverlening’; alleen de naamgeving is veranderd, de uitkomsten zijn ongewijzigd.
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - augustus 2023

Herontwerp
22-08-2023

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Vanaf het studiejaar 2020/’21 worden de gediplomeerden in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar Beroepsonderwijs vanaf 1950’
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2021/'22

Herontwerp
22-08-2023

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Vanaf het studiejaar 2021/’22 worden de studenten in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar Beroepsonderwijs vanaf 1950’.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2022/'23

Herontwerp
09-08-2023

Sociale veiligheid; persoonskenmerken

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is er toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd. De cijfers voor phishing, hacken en online bedreiging waren niet correct, en zijn nu gecorrigeerd. Tevens zijn nieuwe cijfers toegevoegd over geboorteland (van de ouders) en herkomst.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2021

Herontwerp
25-07-2023

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2022

Het onderwerp 'Psychische klachten (MHI-5<=60)' wordt toegevoegd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022

Herontwerp
14-07-2023

Gezondheidsuitgaven internationaal vergelijkbaar; aanbieders, financiering

In de selectie 'Zorgfinanciering' waren de categorieën 'HF211: Particuliere verzekeringen' en 'HF212: Aanvullende verzekering' opgenomen waarbij geen cijfers worden weergegeven. Daarover worden inderdaad geen cijfers gepubliceerd, zodat deze categorieën overbodig zijn. Deze categorieën zijn nu verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2022

Herontwerp
12-07-2023

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015,2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Arbeidsongevallen zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Duurzame inzetbaarheid zelfstandig ondernemers; type ondernemer

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht en leeftijd

Er zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk. Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Fysieke arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer

Er zijn een aantal nieuwe onderwerpen toegevoegd over de kans besmet te raken met een bacterie of virus tijdens het werk. Ook zijn in de tabel betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; geslacht, leeftijd

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Psychosociale arbeidsbelasting zelfstandig ondernemers; type ondernemer    

In de tabel zijn betrouwbaarheidsintervallen toegevoegd, en het minimaal aantal waarnemingen voor publicatie is gewijzigd van 200 naar 100.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015, 2017, 2019, 2021, 2023

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, regio-indeling 2018

Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd en geslacht verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Deze tabel is niet meer beschikbaar. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2018

Deze tabel is niet meer beschikbaar. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
07-07-2023

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

- Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2022 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2022

Herontwerp
30-06-2023

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gemiddeld inkomen en arbeidspositie

In de vorige update waren de cijfers voor alleenstaanden niet gevuld. Die zijn toegevoegd. Daarnaast worden in deze update de voorlopige inkomenscijfers voor 2020 vervangen door definitieve cijfers en zijn voorlopige inkomenscijfers voor 2021 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
30-06-2023

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, naast waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Voor deze StatLinetabel is besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
30-06-2023

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Aan de immigratiejaren 1999 tot en met 2020 is een extra verblijfsduur toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2021

Herontwerp
21-06-2023

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Regio zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2021/'22

Herontwerp
14-06-2023

Ziekenhuisopnamen en -patiënten; diagnose-indeling VTV

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2020 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2021 zijn twee nieuwe diagnosegroepen toegevoegd aan de hoofdgroep ‘Totaal COVID-19’, namelijk ‘MIS-syndroom gerelateerd aan COVID-19’ en ‘Post-COVID-19 aandoening’.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
14-06-2023

Ziekenhuisopnamen; sterfte, urgentie, diagnose-indelingen CCS en VTV

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2020 is in de CCS diagnose-indeling ‘COVID-19’ toegevoegd als CCS-groep 260 (zie paragraaf 2). Vanaf verslagjaar 2020 is een nieuwe versie van de VTV diagnose-indeling toegepast: de inhoud van sommige bestaande diagnosegroepen is gewijzigd en er is een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 toegevoegd (zie paragraaf 2). De wijzigingen zijn in de omschrijvingen van de betreffende diagnosegroepen verwerkt.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2022

Herontwerp
14-06-2023

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd. Aan de ISHMT-indeling is vanaf verslagjaar 2020 een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 (coronavirusziekte 2019) en andere nieuwe ziekten toegevoegd (zie paragraaf 2).
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2022

Herontwerp
14-06-2023

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling VTV, regio

Wijzigingen per 14 juni 2023: De voorlopige cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt, en voorlopige cijfers over 2020 en 2021 zijn toegevoegd. Vanaf verslagjaar 2020 is een nieuwe versie van de VTV diagnose-indeling toegepast: de inhoud van sommige bestaande diagnosegroepen is gewijzigd en er is een nieuwe hoofdgroep voor COVID-19 toegevoegd (zie paragraaf 2). De wijzigingen zijn in de omschrijvingen van de betreffende diagnosegroepen verwerkt.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2022

Herontwerp
30-05-2023

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De onderwerpen ‘Sociale verzekeringspremies werkgevers’ en ‘Overige sociale lasten’ worden vanaf verslagjaar 2021 niet meer afzonderlijk gepubliceerd. Deze onderwerpen zijn samengevoegd tot ‘Sociale verzekeringen en overige lasten’ en als onderwerp toegevoegd aan de tabel. Het samengestelde onderwerp ‘sociale premies ten laste van werkgevers’ kan om dezelfde reden niet meer weergegeven worden vanaf verslagjaar 2021 en staat niet meer in de tabel. De cijfers van de branche 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en bijbehorende deelbranches zijn vanaf verslagjaar 2021 niet goed vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Vanaf verslagjaar 2021 worden uitzendkrachten meegeteld bij de werknemers in dienst van een uitzendbureau. Dit leidt er ook toe dat de kosten die uitzendbureaus hebben aan het uitbetalen van uitzendkrachten voortaan opgenomen zijn onder de personele kosten in plaats van onder de inkoopwaarde van de omzet.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

- Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd. - Voor de verslagjaren 2013 t/m 2020 is een correctie doorgevoerd in de variabele 'positie in de werkkring'. De categorie 'werknemer en zelfstandige' is naar boven bijgesteld. Een DGA baan (directeur groot aandeelhouder die zichzelf loon uitkeert) én als hoofdbaan in reguliere loondienst is werd onterecht niet in de categorie 'werknemer en zelfstandige' geteld maar bij 'werknemer'. Daarnaast werd loondienst naast een DGA hoofdbaan genegeerd en kwam bij 'zelfstandige' terecht. Ter illustratie van het effect: in 2015 zijn er 20 duizend werkzame medisch specialisten waarvan er eerst 2230 onder 'werknemer en zelfstandige' vielen en nu 2465 (+10%), in de categorie 'werknemer' komen er 120 minder (-1,3%) en bij 'zelfstandige' 115 minder (-1,5%). De cijfers van voor 2013 zijn niet aangepast omdat ze met andere programmatuur zijn gebouwd. Voor 2013 en 2014 is daarnaast een correctie doorgevoerd in de variabele 'aantal arbeidsbetrekkingen'. Dit is naar beneden bijgesteld door gebruik van recentere gegevens over 'overige arbeid' per persoon. Ter illustratie van het effect: in 2013 zijn er 18 duizend werkzame medisch specialisten waarvan er eerst 3555 twee arbeidsposities hadden en 410 drie of meer. Nu is dit respectievelijk 2785 (-28%) en 315 (-30%). Voor 2015 en later is het 'aantal arbeidsbetrekkingen' (vrijwel) ongewijzigd gebleven. De variabelen 'aantal arbeidsbetrekkingen' en 'positie in de werkkring' hebben wel wat aandachtspunten qua interpretatie, zie daarvoor de toelichting bij de variabele.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, leeftijd, woonregio

Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio

Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
12-05-2023

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2021 is het nieuwe specialisme verpleegkundige algemene gezondheidszorg (AGZ) toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
26-04-2023

Kerncijfers over jeugdzorg

- Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbescherminsgtraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers over 2021 in deze tabel. - Gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan zijn verwijderd uit de tabel.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2022

Herontwerp
26-04-2023

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer

De variabele 'gemiddelde duur van de beëindigde trajecten in dagen' is toegevoegd aan de tabel.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2022

Herontwerp
26-04-2023

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

- De variabele 'gemiddelde duur van de beëindigde trajecten in dagen' is toegevoegd aan de tabel. - Daarnaast heeft het CBS gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbeschermingstraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers per regio/gemeente over 2021 in deze tabel. De landelijke uitkomsten zijn ongewijzigd. - Verder zijn gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan uit de tabel verwijderd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2022

Herontwerp
26-04-2023

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg

- Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbescherminsgtraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers over 2021 in deze tabel. - Gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan zijn verwijderd uit de tabel.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2022

Herontwerp
26-04-2023

Jongeren met één of meerdere vormen van jeugdzorg in natura; peildatum

- Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbescherminsgtraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers over 2021 in deze tabel. - Gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan zijn verwijderd uit de tabel.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2022 op peildata

Herontwerp
26-04-2023

Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken

- Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbescherminsgtraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers over 2021 in deze tabel. - Gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan zijn verwijderd uit de tabel.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2022

Herontwerp
26-04-2023

Trajecten jeugdzorg in natura; regio (gemeente), op peildatum

- Het CBS heeft gecorrigeerde databestanden over jeugdbescherming ontvangen vanwege een fout bij de variabele 'reden beëindiging van het jeugdbescherminsgtraject', zie paragraaf 3. Dit leidt tot minimale correcties in de cijfers over 2021 in deze tabel. - Gemeenten die sinds 2021 niet meer bestaan zijn verwijderd uit de tabel.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021 - 2022 op peildata

Herontwerp
26-04-2023

Jeugdbeschermingstrajecten; regio

- Eerder aan het CBS geleverde databestanden bleken fouten te bevatten bij de variabele 'reden van beëindiging van het jeugdbeschermingstraject'. Voor 2020, 2021 en het 1e halfjaar van 2022 leidt dit tot verbetering van de 'reden van beëindiging van het jeugdbeschermingstraject'. Voor 2021 zijn er ook enkele minimale correcties van andere cijfers in deze tabel. - De jeugdregio's zijn nu alfabetisch gesorteerd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2022

Herontwerp
17-03-2023

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

De structuur van de tabel is gewijzigd omdat er nieuwe categorieën voor zaaiuien zijn toegevoegd (gele – en rode zaaiuien).
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2022

Herontwerp
17-03-2023

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

De structuur van de tabel is gewijzigd omdat er nieuwe categorieën voor zaaiuien zijn toegevoegd (gele – en rode zaaiuien).
Frequentie: per jaar, periode: 2016 - 2022

Herontwerp
08-03-2023

Jongeren; voortijdig schoolverlaters, geslacht, herkomst

Herkomstland is als aparte selectie toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2022

Herontwerp
16-02-2023

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000 - 2021

Herontwerp
16-02-2023

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; mobiele bronnen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Emissies) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990-2021

Herontwerp
16-02-2023

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; stationaire bronnen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2021

Herontwerp
16-02-2023

Emissies van luchtverontreinigende stoffen volgens NEC-richtlijnen

Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10. De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector Particuliere huishoudens
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1990, 1995, 2000-2021

Herontwerp
15-02-2023

Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio

Herontwerp van tabellen i.v.m. standaardcoderingen. De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor concentratiegebieden is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS gebruikte standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2021

Herontwerp
01-02-2023

Gezonde levensverwachting; inkomen en welvaart

Er is een wijziging in naamgeving doorgevoerd. Waar eerder werd gesproken over de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid wordt nu gesproken over de levensverwachting zonder psychische klachten. De achterliggende operationalisatie van geestelijke gezondheid/psychische klachten is ongewijzigd gebleven. Daarnaast is een link naar de maatwerktabel met de gebruikte voorwaardelijke sterftekansen toegevoegd in de tabeltoelichting
Frequentie: per twee jaar, periode: 2017/2020

Herontwerp
27-01-2023

Gezonde levensverwachting; geslacht, leeftijd en onderwijsniveau

Er is een wijziging in naamgeving doorgevoerd. Waar eerder werd gesproken over de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid wordt nu gesproken over de levensverwachting zonder psychische klachten. De achterliggende operationalisatie van geestelijke gezondheid/psychische klachten is ongewijzigd gebleven.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007/2010 - 2017/2020

Herontwerp
19-01-2023

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

In de vorige versie van deze tabel was per abuis de kaartmodule voor 2015 ingesteld. Dit is in deze versie hersteld voor alle jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2022

Herontwerp
10-01-2023

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw

Voor het onderwerp Ingezette biologische bestrijders is het datatype aangepast, omdat dit leidde tot ongewenste afrondingen. Aan de structuur van de tabel is verder niets gewijzigd.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012, 2016, 2020

Herontwerp
19-12-2022

Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

In de vorige versie van deze tabel zijn per abuis de verkeerde cijfers getoond bij de uitvoerende instantie van externe cursussen voor het jaar 2020. Daarnaast werden de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de verkeerde volgorde weergegeven, waardoor de resultaten van 2010 en 2015 verkeerd worden geïnterpreteerd. In deze versie zijn de correcte cijfers voor 2020 toegevoegd en zijn de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de juiste volgorde gezet.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2020

Herontwerp
16-12-2022

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De prognose 2022-2070 is toegevoegd
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
15-12-2022

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met de onderwerpen chikungunya en zikavirus.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
15-12-2022

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

De tabel is met ingang van verslagjaar 2021 uitgebreid met het onderwerp voldoen aan de richtlijn alcoholgebruik.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; inkomen

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (GGD)

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
09-12-2022

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

De tabel is uitgebreid met informatie over het aantal verstrekte gedefinieerde dagdoseringen (DDD's).
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2021

Herontwerp
05-12-2022

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Een extra uitsplitsing voor de CO2 emissies is toegevoegd. CO2 emissies uit biomassa en CO2 emissies exclusief biomassa zijn voor de hele tijdreeks beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2021

Herontwerp
21-11-2022

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

De emissierechten worden nu in een aparte kolom weergegeven en niet bij de energiebelasting opgeteld zoals voorheen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp
26-10-2022

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2019

Met ingang van oktober 2022 worden variabelen over de nabijheid van banen toegevoegd aan deze tabel.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2019

Herontwerp
26-10-2022

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2018

Met ingang van oktober 2022 worden variabelen over de nabijheid van banen toegevoegd aan deze tabel.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp
14-10-2022

Energieverbruik woningen; woningtype, oppervlakte, bouwjaar en bewoning

De bouwjaarklassen ‘2006 tot 2013’ en ‘ 2013 en later’ zijn vervangen door de bouwjaarklassen ‘ 2006 tot 2015’ en ‘ Vanaf 2015’.
Frequentie: per jaar, periode: 2019-2021

Herontwerp
07-10-2022

Samenstelling ontwikkeling goederenexport: kenmerk exporteur

Vanwege een aanpassing van de definitie van het zelfstandig mkb zijn bedrijven die qua aantal werkzame personen binnen het zelfstandig mkb vallen, maar eveneens één of meerdere dochters in het buitenland hebben uit het zelfstandig mkb gehaald en aan het grootbedrijf toegevoegd. De cijfers over “Groei uitvoer” en “Bijdrage aan totale groei uitvoer” van het Grootbedrijf, Zelfstandig mkb (0 tot 10 wp), Zelfstandig mkb (10 tot 50 wp) en Zelfstandig mkb (50 tot 250 wp) over de jaren 2012-2019 zijn daarom aangepast. Daarnaast zijn ook de cijfers voor "Nederlandse multinationale onderneming" en "Geen multinationale onderneming" over de jaren 2012-2019 aangepast. Dit vanwege een methodeverbetering voor de bepaling van Nederlandse multinationals.
Frequentie: per jaar, periode: 2012-2021

Herontwerp