Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; afzet zuiveringsslib, zuiveringstype

Bij de selectie zuiveringstype zijn 2 categorieën toegevoegd (Nereda korrelslib reactor, Hybride Nereda actief slib systeem).
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2020

Herontwerp
12-05-2022

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens slibstabilisatie

De selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen. Deze waren vorig jaar al toegevoegd in de andere tabellen, maar komt nu pas in deze tweejaarlijkse tabel aan de orde.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2020

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; zeggenschap, bedrijfstak, regio

De gegevens over de periode 2018 zijn gecorrigeerd. Bij de update van de cijfers over 2018 is per abuis het aantal vestigingen met Nederlandse zeggenschap geplaatst bij het (totaal) aantal vestigingen. De mediane bijstelling voor 2018 bedraagt voor alle tabelcellen +0.5% Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Buitenland Nederland; niet in te delen De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2020

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; bedrijfstak, gemeente

Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Op de verschillende regionale niveaus zijn de gegevens over ‘niet-regionaal in te delen’ aangepast. In de periode 2007-2018 de toename voor het totaal (“Nederland niet in te delen”) minder dan 50 vestigingen. Vanaf 2019 bedraagt de toename ongeveer 4000.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2022

Herontwerp
11-05-2022

Vestigingen van bedrijven; grootte, rechtsvorm, bedrijfstak, regio

De gegevens over de periode 2014-2019 zijn gecorrigeerd voor wat betreft de indeling naar vestigingsgrootte. Op basis van een foutieve externe administratieve bron is de bedrijfsgrootte van bedrijven met de rechtsvorm ‘Vennootschap onder Firma’ onjuist vastgesteld en daarmee ook de grootte van de bedrijfsvestiging. Het betreft voornamelijk een verschuiving van de groep ‘1 werkzame persoon’ naar de groep ‘2-10 werkzame personen’. Het effect van foutieve bron is in de periode 2014-2019 elk jaar groter geworden. De correctie betreft een toename van 27 duizend vestigingen met 2-10 werkzame personen in 2014 tot een toename van 54 duizend in 2019. Vanaf periode 2015 zijn gegevens over de volgende sectoren toegevoegd aan de tabel: O Openbaar bestuur en overheidsdiensten P Onderwijs Q Gezondheids- en welzijnszorg T Huishoudens A-U Alle economische activiteiten Daarnaast zijn op nationaal niveau de volgende indelingen toegevoegd: Nederland, Buitenland, Niet in te delen Buitenland Nederland; niet in te delen De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie SBI (2008) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
29-04-2022

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer

- De categorie 'onbekend' toegevoegd bij de reden van beëindiging van jeugdhulptrajecten. - De dimensie 'Perspectief' bevatte geen cijfers en is daarom verwijderd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021

Herontwerp
29-04-2022

Jeugdhulptrajecten in natura; verwijzer, regio (gemeente)

De categorie 'onbekend' is toegevoegd bij de reden van beëindiging van jeugdhulptrajecten.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021

Herontwerp
29-04-2022

Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2021

De dimensie 'Perspectief' bevatte geen cijfers en is daarom verwijderd.
Frequentie: per half jaar, periode: 2021

Herontwerp
29-04-2022

Motorvoertuigen; sloop, export en overige uitval, regio's

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voor Regio's is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2020

Herontwerp
29-04-2022

Motorvoertuigen; voertuigtype, postcode en regio's, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voor Regio's is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2021

Herontwerp
28-04-2022

Kapitaalgoederenvoorraad; bedrijfstakken, nationale rekeningen

In deze tabel was het onderwerp “Kapitaalgoederenvoorraad eindbalans” tweemaal opgenomen. Het dubbele onderwerp is verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2020

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst op naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne of externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. De selectie van de SBI-codes van de "Banken en Kredietbanken" bevatte onterecht de tussenliggende 64.2 Financiële holdings en 64.3 Beleggingsinstellingen en wordt daarvoor gecorrigeerd. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
22-04-2022

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk de categorie 'Eigen personeel en externe leverancier' niet opgenomen bij de sub-sectie over 'Uitvoering van ICT-veiligheid'. De cijfers over 'Vaste Internetverbinding' zijn gereviseerd door een verbetering bij een imputatieregel. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt uitgesplitst naar “Incident door interne oorzaak” en “Incident door aanval van buiten”. Het onderwerp “Incident opgetreden” wordt weggelaten. De onderwerpen van de secties “Optreden van ICT-veiligheidsincidenten” worden ingedeeld naar interne en externe oorzaken en die van “Kosten door ICT-veiligheidsincidenten” naar kosten door intern of extern incident. Verder zijn de cijfers van deze tabel gereviseerd door het gebruik van verbeterde ophoogfactoren en een verbeterde schattingsmethodiek van de omzetcijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
22-04-2022

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De kaartmodule van deze tabel is geactiveerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 - 2021/'22

Herontwerp
22-04-2022

Hoger onderwijs; internationale studenten, nationaliteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2021/'22

Herontwerp
22-04-2022

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2021/'22

Herontwerp
05-04-2022

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Betalingsplichtigen zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; arbeidspositie, werkkring, specialisme, vanaf 1999

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, leeftijd, woonregio

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; specialisme, arbeidspositie, sector, woonregio

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Vanaf verslagjaar 2020 zijn er 2 nieuwe beroepen uit het BIG-register toegevoegd namelijk orthopedagoog en klinisch technoloog.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2020

Herontwerp
31-03-2022

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
31-03-2022

Chemische bestrijding door overheidsinstellingen; regionaal

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bestrijdingsmiddelen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1992, 1995, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2018

Herontwerp
23-03-2022

Bevolking; geslacht, leeftijd en nationaliteit op 1 januari

Deze tabel is herzien. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - geslacht is verplaatst van de onderwerpen naar een selectie; - de leeftijden in jaren zijn uitgebreid tot de groep 105 jaar of ouder, de tien-jaars leeftijdsgroepen en overige groepen zijn vervangen door vijf-jaars leeftijdsgroepen (0 tot 5 jaar, ..., 95 tot 100 jaar, 100 jaar of ouder; - de nationaliteiten zijn uitgebreid met de groepen 'Midden- en Oost-Europese nationaliteiten in de Europese Unie' en 'GIPS-nationaliteiten in de Europese Unie'; - de naamswijziging van Swaziland naar Eswatini is verwerkt vanaf 2019, in de oude tabel was dat vanaf 2020. - door het gebruik van nieuw bronbestand voor 2020 zijn er wijzigingen opgetreden in een tiental nationaliteiten. Dit heeft ook gevolgen voor wijzigingen in enkele werelddelen, de Europese Unie, de GIPS en de MOE landen in de EU, totaal Nederlandse en totaal niet-Nederlandse nationaliteit.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
09-03-2022

Watersportclubs; ledental, activiteiten watersportclub

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Activiteiten watersportclubs) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1997-2020

Herontwerp
02-03-2022

Religieuze betrokkenheid; persoonskenmerken

Cijfers 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Er heeft een wijziging van de vraagstelling plaatsgevonden om de religieuze betrokkenheid vast te stellen. De categorieën Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, en Gereformeerd worden niet meer apart onderscheiden. In deze tabel is daarom een nieuwe categorie Protestants toegevoegd. De categorieën Protestantse Kerk in Nederland, Nederlands Hervormd, en Gereformeerd worden vanaf 2019 niet meer aangevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Herontwerp
01-03-2022

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
01-03-2022

Geregistreerde diefstallen; diefstallen en verdachten, regio

De onderliggende codering (Gemeente; niet in te delen) van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio's is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2021

Herontwerp
28-02-2022

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De cijfers zijn op vijftallen afgerond ter voorkoming van identificatie van individuen. Tot nu toe werd voor alle jaren alles lager dan 5 ook als aantal 0 ook weergegeven in de tabel. deze aantallen zijn vervangen door een “.” . Dit conform de richtlijnen van het CBS.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2021

Herontwerp
17-02-2022

Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2022-2070

De onderwerpen zijn verplaatst naar een selectie. Dit heeft geen invloed op de cijfers in de tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022-2070

Herontwerp
17-02-2022

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2022-2070

De onderwerpen zijn verplaatst naar een selectie. Dit heeft geen invloed op de cijfers in de tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2022-2070

Herontwerp
11-02-2022

Exploitanten sportaccommodaties; werkzame personen, baten en lasten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000-2020

Herontwerp
11-02-2022

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

Vanaf verslagjaar 2020 zijn voorzieningen voor fysiotherapie en/of sportmassage als aparte categorie opgenomen bij ‘voorzieningen naast fitness’. Hierdoor is het aandeel vestigingen met overige voorzieningen mogelijk lager.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2020

Herontwerp
11-02-2022

Maneges, sportscholen; accommodatie, personeel en exploitatie

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000-2020

Herontwerp
11-02-2022

Particuliere jachthavens; capaciteit en nevenactiviteiten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2020

Herontwerp
11-02-2022

Particuliere jachthavens; werkzame personen, vrijwilligers, baten en lasten

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1997-2020

Herontwerp
11-02-2022

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000 - 2020

Herontwerp
11-02-2022

Watersportclubs; accommodatie, personeel en exploitatie

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per drie jaar, periode: 1994 - 2020

Herontwerp
09-02-2022

Bestedingsaandeel huishoudens; bestedingscategorieën, huishoudenskenmerken

De selectie "Bestedingscategorieën" is uitgebreid en aanvullend gecodeerd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp
09-02-2022

Bestedingen van huishoudens; bestedingscategorieën

De selectie "Bestedingscategorieën" is uitgebreid en aanvullend gecodeerd om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp
09-02-2022

Bestedingen van huishoudens; huishoudenskenmerken, bestedingscategorieën

De selectie 'Voornaamste inkomstenbron' bevatte een verouderde indeling en is nu gelijk gemaakt aan de indeling van andere welvaartstabellen. Hierdoor zijn de cijfers voor 2015 naar voornaamste inkomstenbron gewijzigd.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 2015, 2020

Herontwerp
14-01-2022

Bedrijfsafval; afvalsoort, bedrijfstak (SBI 2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfsafvalstoffen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994-2020

Herontwerp
12-01-2022

Hernieuwbare energie; verbruik naar energiebron, techniek en toepassing

De statistische overdracht en de totalen met en zonder statistische overdracht zijn toegevoegd aan de tabel als aparte bron/techniek.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Herontwerp
23-12-2021

Professionele podiumkunsten; capaciteit, voorstellingen, bezoekers, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Regio’s zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2020

Herontwerp
22-12-2021

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

Een nieuwe reeks is toegevoegd voor COVID19 als doodsoorzaak.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2001-2021

Herontwerp
21-12-2021

Gemiddelde WOZ-waarde van woningen op 1 januari; eigendom, regio

De tabel is uitgebreid met de selectie van het eigendom van de woning.
Frequentie: per jaar, periode: 2019 - 2021

Herontwerp
17-12-2021

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2020

De codering van de regioaanduiding werd niet volledig getoond; dit is verbeterd.
Frequentie: per jaar, periode: 2020

Herontwerp
17-12-2021

Huishoudelijk afval per gemeente per inwoner

Er is een nieuwe regel toegevoegd aan de tabel: eindverwerkt afval. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Afvalsoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2020

Herontwerp
17-12-2021

Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

De publicatiestrategie is aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
16-12-2021

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kernprognose 2021-2070 is toegevoegd als onderwerp aan de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
10-12-2021

Zonnestroom; vermogen en vermogensklasse, bedrijven en woningen, regio

Het onderwerp Productie van zonnestroom (tot op niveau van subRES-regio’s) is aan de tabel toegevoegd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2021

Herontwerp
18-11-2021

Bewoonde woonruimten; soort woonruimte, regio

Met ingang van deze levering zijn er nu cijfers beschikbaar over landsdelen, provincies en COROP gebieden.
Frequentie: per jaar, periode: 2012 - 2021

Herontwerp
18-11-2021

Mobiliteitstrend; per rit, vervoerwijzen, reismotief, leeftijd en geslacht

Alle jaren van deze tabel zijn herberekend met een nieuw trendreeksmodel. Daarnaast is de tabel aangevuld met de jaren 2018-2020 en is het aantal leeftijdscategorieën uitgebreid
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2020

Herontwerp
10-11-2021

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype en regio's

Vanaf 2020 zijn cijfers per RES-regio opgenomen; door de Regionale EnergieStrategie bepaalde gebieden.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Herontwerp
10-11-2021

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

Wijzigingen per 10 november 2021: Indexwaarden van het jaar 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Er zijn zeven extra soorten (Europese Kanarie, Graszanger, Houtsnip, Kleinst Waterhoen, Kraanvogel, Oehoe en Witwangstern) opgenomen, omdat de tellingen daarvan inmiddels betrouwbare trends opleveren.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Herontwerp
10-11-2021

Trend van broedvogels: indexcijfers

Wijzigingen per 10 november 2021: Indexwaarden van het jaar 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Er zijn zeven extra soorten (Europese Kanarie, Graszanger, Houtsnip, Kleinst Waterhoen, Kraanvogel, Oehoe en Witwangstern) opgenomen, omdat de tellingen daarvan inmiddels betrouwbare trends opleveren.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2020

Herontwerp
28-10-2021

Gezondheidsmonitor; bevolking 18 jaar of ouder, regio, 2020

De regio Friese Waddeneilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) is toegevoegd aan de tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Herontwerp
26-10-2021

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose (detail)

- Bij 'Diagnoses per specialisme' is 'GR Totaal geriatrische revalidatiezorg' naar onderen verplaatst. Binnen het specialisme '(GR) Geriatrische revalidatiezorg' is 'GR4 Totaal amputaties' boven 'GR5 Totaal overig' geplaatst. De cijfers blijven ongewijzigd. - In 2012 zijn voor geopende DBC's met specifieke neonatologie codes bij het specialisme kindergeneeskunde de nullen vervangen door lege cellen (kan logisch niet voorkomen).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2019

Herontwerp
26-10-2021

Medisch Specialistische Zorg; DBC's naar diagnose, zorgkenmerken

- Bij 'Diagnoses per specialisme' is 'GR Totaal geriatrische revalidatiezorg' naar onderen verplaatst. Binnen het specialisme '(GR) Geriatrische revalidatiezorg' is 'GR4 Totaal amputaties' boven 'GR5 Totaal overig' geplaatst. De cijfers blijven ongewijzigd. - In 2012 zijn voor geopende DBC's met specifieke neonatologie codes bij het specialisme kindergeneeskunde de nullen vervangen door lege cellen (kan logisch niet voorkomen).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2019

Herontwerp
26-10-2021

Gemeentelijke inkomsten eigen bijdrage Wmo thuis; inkomen, regio

Per abuis zijn bij de vorige publicatie de gemeentelijsten van 2015 en 2016 in de tabel opgenomen. Deze zijn nu verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2020

Herontwerp
08-10-2021

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

De subRES-regio's zijn aan de tabel toegevoegd. Daarnaast zijn een aantal bijzondere regio's die niet werden gebruikt verwijderd. Het betreft de regio's: NL00: Nederland, Buitenland, Niet in te delen, NL98: Buitenland, NL99: Nederland; niet in te delen, LDG4: West-Nederland, exclusief G4 (LD), LDZZ: Extra-Regio (LD), LD98: Buitenland (LD), PV98: Buitenland (PV), , PVZZ: Extra-Regio (PV), CR98: Buitenland (CR), CR99: Niet in te delen (CR), CRZZ: Extra-Regio (CR), G40, G44, ES98: Buitenland (ES)
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Herontwerp
08-10-2021

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Vanaf de publicatie van de cijfers over 2020 is de publicatiestrategie aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2020

Herontwerp
05-10-2021

Donorregistratie; persoonskenmerken

Bij de indeling "Wijze van registratie" is een nieuwe categorie "Geen bezwaar tegen orgaandonatie" toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Herontwerp
04-10-2021

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

De onderliggende codering van het label 'Positie: overig lid' is aangepast in de selectie van 'Persoonskenmerken'. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
12-08-2021

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2020 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2020

Herontwerp
22-07-2021

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie Migratieachtergrond voor Eswatini is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
30-06-2021

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd. Aan de immigratiejaren 1998 tot en met 2018 zijn twee extra verblijfsduren toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2019

Herontwerp
30-06-2021

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

De voorlopige cijfers over 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Aan de immigratiejaren 1998 tot en met 2018 zijn twee extra verblijfsduren toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2020

Herontwerp
30-06-2021

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 naar 2016/'17 t/m 2019/'20 naar 2020/'21

Herontwerp
25-06-2021

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Bij regio is de code LD09 aangepast naar LD99. Niet in te delen landsdeel (LD).
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2019/'20

Herontwerp
25-06-2021

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

De onderliggende codering A041687 totaal middelbaar beroepsonderwijs van de in deze tabel gebruikte classificatie is aangepast naar codering A041867. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Bij regio is de code LD09 aangepast naar LD99. Niet in te delen landsdeel (LD).
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2020/'21

Herontwerp