Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
15-02-2019

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De arbeidsmarktregio FoodValley had in 2017 ten onrechte code AM31 terwijl dit code AM38 had moeten zijn. Bij deze update is dit aangepast. In 2017 heeft er een naamwijziging plaatsgevonden in de arbeidsmarktregio Food Valley waardoor er ook een nieuwe categorie is ontstaan. Tot en met 2016 heet de arbeidsmarktregio Food Valley (regiocode AM31) en vanaf 2017 FoodValley (regiocode AM38).
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2018/'19

Herontwerp
14-02-2019

Arbeidsdeelname; ouderen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2003 1e kwartaal - 2018 4e kwartaal

Herontwerp
13-02-2019

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

Binnen de selectie Bedrijfstakken/branches (SBI2008) is de samentelling Niet-Overheid verwijderd. Het CBS werkt met vaste samentellingen. De categorie Niet-Overheid was een niet toegestane samentelling
Frequentie: per jaar, periode: 2010 december - 2017 december

Herontwerp
06-02-2019

Motorbrandstoffen; afzet in petajoule, gewicht en volume

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: 1946 - oktober 2018

Herontwerp
31-01-2019

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen per gemeente

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005 - 2018

Herontwerp
31-01-2019

Kerncijfers gemeentebegrotingen, heffingen naar regio en grootteklasse

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2004 - 2019

Herontwerp
31-01-2019

Gemeentebegrotingen; heffingen naar regio en grootteklasse

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017 - 2019

Herontwerp
31-01-2019

Gemeentebegrotingen; heffingen per gemeente

De gemeentelijke heffingen zijn verplaatst van de onderwerpen naar de dimensie Gemeentelijke heffingen (vanaf 2017). Tevens zijn de onderliggende coderingen van deze gemeentelijke heffingen (vanaf 2017) aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2017 - 2019

Herontwerp
30-01-2019

Nieuwbouwwoningen; inputprijsindex bouwkosten 2015=100

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Bouwkosten totaal, Looncomponent en de Materiaalcomponent zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: januari 2012 - december 2018

Herontwerp
25-01-2019

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100

Dit is een herontwerp omdat de maanden oktober t/m december, 4e kwartaal en het jaar 2018 eenmalig op voorlopig gezet zijn. Normaal staan deze altijd gelijk op definitief.
Frequentie: per maand, periode: januari 1995- december 2018

Herontwerp
25-01-2019

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; regio; prijsindex 2015=100

Dit is een herontwerp omdat de maanden oktober t/m december, 4e kwartaal en het jaar 2018 eenmalig op voorlopig gezet zijn. Normaal staan deze altijd gelijk op definitief.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2015 kwartaal 1- 2018 kwartaal 4

Herontwerp
25-01-2019

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2015=100

Dit is een herontwerp omdat de maanden oktober t/m december, 4e kwartaal en het jaar 2018 eenmalig op voorlopig gezet zijn. Normaal staan deze altijd gelijk op definitief.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 1e kwartaal - 2018 4e kwartaal

Herontwerp
25-01-2019

Energiebalans; aanbod, omzetting en verbruik

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1946-2017

Herontwerp
24-01-2019

Caribisch Nederland; onderbrekingen in de distributie van elektriciteit

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
21-01-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2012

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2012

Herontwerp
21-01-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2011

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2011

Herontwerp
21-01-2019

Energieverbruik particuliere woningen; woningtype, wijken en buurten, 2010

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2010

Herontwerp
18-01-2019

Schooladvies en herziening advies basisonderwijs; achtergrondkenmerken

Bij de onderwerpen bevat de categorie 'Toetsadvies lager of gelijk 1e advies' nu uitsluitend de leerlingen waarbij het toetsadvies gelijk of lager dan het 1e schooladvies is. Voorheen was deze categorie inclusief de leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt of als 1e schooladvies voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben. Bij deze laatste groep kan de vergelijking met het toetsadvies niet gemaakt worden omdat advies vso niet voorkomt bij toetsadviezen. De leerlingen die geen eindtoets hebben gemaakt of met als 1e schooladvies vso worden wel bij Totaal 1e schooladvies meegeteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2014 - 2016

Herontwerp
16-01-2019

ICT-gebruik bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008) en bedrijfsgrootte, 2014

De achterliggende code voor samentelling 'Totaal, C-N en Q' is aangepast t.b.v. de uniformiteit tussen de tabellen.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
16-01-2019

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfstak (SBI 2008), 2014

De achterliggende code voor samentelling 'Totaal, C-N en Q' is aangepast t.b.v. de uniformiteit tussen de tabellen.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
28-12-2018

Re-integratie; aantal voorzieningen naar type en regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Re-integratievoorzieningen' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn aangepast.
Frequentie: per drie maanden, periode: 2015 Januari t/m 2018 September

Herontwerp
28-12-2018

Re-integratie; nieuwe en beëindigde voorzieningen naar type en regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Re-integratievoorzieningen' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn aangepast.
Frequentie: per drie maanden, periode: 2015 Januari t/m 2018 September

Herontwerp
24-12-2018

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Er is een nieuw onderwerp, 'Extern vermogen; marktwaarde', toegevoegd aan deze tabel. Dit onderwerp is te vinden onder 'Buitenland'. Het onderwerp 'Extern vermogen' is niet langer onder 'Totaal binnenlandse sectoren' opgenomen, maar onder 'Buitenland'. De onderliggende hergroepering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Perioden) is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaard. Bij het onderwerp 'Niet-financiële vennootschappen; Winst van buitenlandse dochters' is de afleiding geharmoniseerd met die van het onderwerp 'Financiële instellingen; Winst van buitenlandse dochters'. Dit heeft betrekking op alle jaar- en kwartaalcijfers. Bij het onderwerp 'Financiële instellingen; Betaald inkomen uit vermogen' is een dubbeltelling gecorrigeerd. Dit heeft betrekking op alle jaar- en kwartaalcijfers.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwIII 2018

Herontwerp
24-12-2018

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

De onderliggende hergroepering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Perioden) is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaard. De geconsolideerde girale deposito's en langlopende schuld van de overheid zijn voor de jaren en kwartalen van 2004 t/m 2017 en het eerste kwartaal van 2018 aangepast. Een deel van de overheidsschuld werd gezien als schuld aan instellingen buiten de overheid, terwijl sprake is van schuld aan instellingen binnen de overheid. Schulden aan instellingen binnen de overheid tellen niet mee in de geconsolideerde overheidsschuld. Door deze correctie wordt het niveau van de overheidsschuld lager.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwIII 2018

Herontwerp
24-12-2018

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

De onderliggende hergroepering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Perioden) is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaard. De geconsolideerde girale deposito's en langlopende schuld van de overheid zijn voor de jaren en kwartalen van 2004 t/m 2017 en het eerste kwartaal van 2018 aangepast. Een deel van de overheidsschuld werd gezien als schuld aan instellingen buiten de overheid, terwijl sprake is van schuld aan instellingen binnen de overheid. Schulden aan instellingen binnen de overheid tellen niet mee in de geconsolideerde overheidsschuld. Door deze correctie wordt het niveau van de overheidsschuld lager.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2017, Kw1 1999 - Kw3 2018

Herontwerp
24-12-2018

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

De onderliggende hergroepering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Perioden) is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaard.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwIII 2018

Herontwerp
21-12-2018

Cliënten van Slachtofferhulp; type, delict, migratieachtergrond en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (leeftijd, geslacht, migratieachtergrond, type cliënt en type delict) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
20-12-2018

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voor cijfersoort zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur is niet aangepast. De status van de cijfers over 2017/2018 is veranderd van definitief naar voorlopig.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013

Herontwerp
20-12-2018

Caribisch NL: leefstijl; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voor cijfersoort zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur is niet aangepast. De status van de cijfers over 2017/2018 is veranderd van definitief naar voorlopig.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2017

Herontwerp
20-12-2018

Caribisch NL: medische contacten, ziekenhuisopnamen, medicijnen; kenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voor cijfersoort zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur is niet aangepast. De status van de cijfers over 2017/2018 is veranderd van definitief naar voorlopig.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2017

Herontwerp
18-12-2018

Energiebalans; aanbod en verbruik, sector

In december 2018 is de Energiebalans gereviseerd en gecorrigeerd. Het gaat onder meer om het volgende punt: Het energieverbruik in de chemische industrie is gecorrigeerd voor de jaren 2012 tot en met 2017. Deze aanpassing is het gevolg van een correctie in de onderliggende data voor enkele grote chemische bedrijven. De opgave van deze bedrijven voor de energiestatistieken van het CBS bleek niet volledig door onduidelijkheid over de afbakening van deze bedrijven. Deze onvolledigheid is ontdekt door een vergelijking van de aan het CBS opgegeven data met de gegevens van deze bedrijven gerapporteerd voor het ETS-systeem en gegevens in de milieujaarverslagen. Een gevolg van deze correctie is dat het finaal verbruik van aardgas nu gemiddeld 22 PJ hoger is voor de jaren 2012 t/m 2017, het olierestgassenverbruik gemiddeld 12 PJ hoger en het elektriciteitsverbruik ongeveer 1 PJ hoger. Deze correcties hebben gevolgen voor berekende emissie van CO2, welke nu gemiddeld 1,3 Mton hoger uitkomen voor de jaren 2012 t/m 2017. Zie voor de overige revisiepunten de algemene tabeltoelichting.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
18-12-2018

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De 'Prognose 2018-2060' is toegevoegd onder de selectie 'Prognose/waarneming'.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2060

Herontwerp
17-12-2018

Luchtvaart; vliegtuigbewegingen op kleine luchthavens

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Luchthavens) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1998 januari - 2018 september

Herontwerp
17-12-2018

Musea; collectie, bezoeken, tarieven, tentoonstellingen, werkgelegenheid

Er is een wijziging van de typering van de musea doorgevoerd. Daarbij is de door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) bepaalde typering van het zwaartepunt van de collectie losgelaten. Musea hebben in de vragenlijst over 2016 zelf mogen invullen wat het belangrijkste onderwerp van het museum is. In overleg met Museumvereniging, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de RCE is besloten om die indeling in alle statistieken te gebruiken. De indeling is met terugwerkende kracht tot en met 2015 aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015-2017

Herontwerp
14-12-2018

Caribisch NL; leerlingen in het po en vo, geslacht

Bij de selectie regio's is een kleine aanpassing aangebracht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 - 2018/'19

Herontwerp
14-12-2018

Caribisch NL; deelnemers mbo, niveau, sector, domein

Bij de selectie regio's is een kleine aanpassing aangebracht.
Frequentie: per jaar, periode: 2009/'10 - 2018/'19

Herontwerp
14-12-2018

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Landen en Handel in diensten) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kwartaal - 2018 3e kwartaal

Herontwerp
14-12-2018

Internationale handel en doorvoer; waarde en gewicht, vervoerwijze

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Werelddelen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
14-12-2018

Internationale handel en doorvoer; waarde en gewicht, goederenhoofdstukken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Werelddelen) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
12-12-2018

Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte 1971-1994

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal personen in het huishouden' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 1971-1994

Herontwerp
06-12-2018

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

De in deze tabel gebruikte classificaties (Woonregio, Werkregio) zijn aangepast. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
06-12-2018

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

De in deze tabel gebruikte classificaties (Woonregio, Werkregio) zijn aangepast. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
06-12-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'geslacht werknemer', 'dienstverband', 'cao-sector' en 'bedrijfsgrootte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
06-12-2018

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Burgerlijke staat' en 'Migratieachtergrond' (was 'Herkomst) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de 'overige leeftijd indelingen' zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5).
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2015

Herontwerp
06-12-2018

Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Burgerlijke staat' en 'Migratieachtergrond' (was 'Herkomst') zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Herontwerp
06-12-2018

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijdsgroep' zijn aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: vanaf geboortegeneratie 1940 tot 1945 t/m geboortegeneratie 1985 tot 1990

Herontwerp
06-12-2018

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'prognose interval' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Herontwerp
06-12-2018

Sociale Monitor, welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'geslacht' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2017

Herontwerp
06-12-2018

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'vormen van jeugdzorg' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
06-12-2018

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

De in deze tabel gebruikte classificatie 'reden beëindiging' is uitgebreid met een aantal nieuwe categorieën.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
06-12-2018

Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-1994

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'geslacht' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 1971-1994

Herontwerp
03-12-2018

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Sociaal-economische categorie' en 'Positie in huishouden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2000-2011

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Nationaliteit voertuig) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; kerncijfers

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NST 2007

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen, Goederensoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NSTR

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen, Goederensoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen, Land van laden/lossen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1955-2017

Herontwerp
30-11-2018

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Vervoerwijzen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Herontwerp
23-11-2018

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2015=100

De indexcijfers van de omzet en de omzetontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder worden vanaf het 3e kwartaal 2018 ook werkdag gecorrigeerd gepubliceerd. De cijfers tot en met het verslagjaar 2013 zijn gecorrigeerd. Door een aanpassing in de berekening zijn er bij de ontwikkelingen minimale verschillen met eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2018, 2005 kWI - 2018 kWIII

Herontwerp
22-11-2018

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

De tabel is uitgebreid met cijfers over het voldoen aan de beweegrichtlijn. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. De cijfers over die oude normen blijven echter opgenomen in deze tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Met ingang van 2018 worden de schapen en geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor schapen en geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Herontwerp
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Met ingang van 2018 worden de schapen en geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor schapen en geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Herontwerp
19-11-2018

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Leeftijd persoon', 'Afstand tot ouder', 'Persoonskenmerken' en 'Ouder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De labels 'Afstand tot ouder' en 'Ouder' zijn vervangen door de labels 'Hemelsbrede afstand tot ouder' en 'Geslacht in Nederland wonende ouder'. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
19-11-2018

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

De sector indeling in het mbo vanaf het studiejaar 2015/'16 is licht gewijzigd. De bepaling of iemand werkzaam is of een uitkering heeft wordt op een enigszins andere wijze vastgesteld. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
19-11-2018

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

De sector indeling in het mbo vanaf het studiejaar 2015/'16 is licht gewijzigd. De bepaling of iemand werkzaam is of een uitkering heeft wordt op een enigszins andere wijze vastgesteld. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
16-11-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Positie in huishouden' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Herontwerp
16-11-2018

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieuactiviteiten 'Tweedehands winkels (geen antiek)' en 'Groothandel in afval en schroot' vallen buiten de scope van de milieusector en zijn daarom verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Herontwerp
15-11-2018

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, baan- en bedrijfskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Baan/bedrijfskenmerken bij instroom' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
15-11-2018

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Regiokenmerken' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
15-11-2018

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht' en 'Kenmerken geboorte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Herontwerp
15-11-2018

Levend geboren kinderen; geboortegeneratie vrouwen en leeftijd moeder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geboortegeneratie vrouwen', 'Leeftijd van de moeder (op 31 december)', 'Burgerlijke staat van de moeder' en 'Volgorde van geboorte uit de moeder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935 - 1997

Herontwerp
12-11-2018

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

De onderwerpen Percentiel besteedbaar huishoudinkomen, Percentiel primair huishoudinkomen, Percentiel bruto huishoudinkomen zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2017

Herontwerp
09-11-2018

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Gemeentelijke herindelingen en/of naamswijzigingen per 01-01-2019 met toelichtingen daarover zijn doorgevoerd.
Frequentie: per jaar, periode: Stand per 01-01-1830 t/m 01-01-2019

Herontwerp
09-11-2018

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Vervoerstromen is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 - 2018 2e kw

Herontwerp
06-11-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
05-11-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto’s en trekkers; gewicht en bouwjaren zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2017

Herontwerp
02-11-2018

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2017

Herontwerp
02-11-2018

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties bussen en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
01-11-2018

Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties gewicht volle wagen, brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
31-10-2018

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI)) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Herontwerp
31-10-2018

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Sectoren) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2017

Herontwerp
31-10-2018

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
30-10-2018

Verkeersprestaties personenauto's; eigendom, brandstof, gewicht, leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties tenaamstelling, brandstofsoort, Gewichtsklasse leeggewicht en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2017

Herontwerp
30-10-2018

Verkeersprestaties personenauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Eigendomssituatie, Brandstofsoort en Leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
29-10-2018

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voertuigtypes zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
24-10-2018

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Opleidingsfase) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Herontwerp
24-10-2018

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Opleidingsfase) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Herontwerp
19-10-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017'18

Herontwerp
19-10-2018

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Herontwerp
19-10-2018

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar migratieachtergrond per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
28-09-2018

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2014

Herontwerp
28-09-2018

Personen met baan; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 t/m 1995/2000

Herontwerp
28-09-2018

Personen met uitkering; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 - 1995/2000

Herontwerp
14-09-2018

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2016

Het onderwerp "Indelingswijziging wijken en buurten" is toegevoegd. Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2016

Herontwerp
11-09-2018

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
06-09-2018

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2018

Herontwerp
23-08-2018

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007-2011

Herontwerp
17-08-2018

Gebieden in Nederland 2018

De tabel is uitgebreid met de indeling naar RegioPlus-arbeidsmarktregio's. Dit is een indeling in regio’s van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-arbeidsmarktregio’s.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp
15-08-2018

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume)

Met ingang van 2017 zijn uitgaven 'Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
09-08-2018

Donorregistratie; persoonskenmerken

Er zijn relatieve cijfers toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers over de jaren 2014 en 2015 zijn aangepast. De bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen was abusievelijk niet meegenomen. De cijfers over de jaren 2014 tot en met 2017 zijn aangepast. Dit vanwege nagekomen informatie vanuit de bronstatistieken (demografie).
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
27-07-2018

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
23-07-2018

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

- De cijfers per 1 januari 2017 en 1 januari 2018 zijn toegevoegd. - De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de vijf-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5). - De onderliggende coderingen van de classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2018

Herontwerp
09-07-2018

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
06-07-2018

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

De structuur van de tabel is licht gewijzigd. De volgorde van de onderwerpen bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is enigszins aangepast. De cijfers die reeds definitief waren zijn hierbij niet veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2016/'17

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Herontwerp
26-06-2018

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
26-06-2018

Gesubsidieerde rechtsbijstand; unieke klanten Juridisch Loket

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2004-2017

Herontwerp
22-06-2018

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1 januari 1996-2015

Herontwerp
22-06-2018

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Er zijn 6 nieuwe variabelen aan de tabel toegevoegd; normscore fysiek, normscore psychisch, voldoet aan beweegrichtlijn, voldoende matig intensieve inspanning, voldoende bot/spierversterkende activiteit en wekelijkse sporters. Cijfers worden alleen weergegeven als de celvulling uit minimaal 100 waarnemingen bestaat. In 2016 werd abusievelijk de cel voor ondergewicht van vrouwen van 0 tot 4 jaar gevuld terwijl deze waarde net niet op 100 waarnemingen berustte. De cel voorgeschreven medicijnen in 2016 voor vrouwen van 0-4 jaar werd onterecht niet gevuld. Dit werd gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Herontwerp
21-06-2018

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Herontwerp
20-06-2018

Prognose personen met een niet-Nederlandse migratieachtergrond, 2014-2060

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014-2060

Herontwerp
15-06-2018

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 t/m 2017

Herontwerp
15-06-2018

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

De tabel is uitgebreid met een aantal onderwerpen over personeel, accommodatie en leden. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000 - 2015

Herontwerp
31-05-2018

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Er zijn cijfers over hulpmiddelen voor bewegen, anatomie en incontinentie toegevoegd. Daarnaast zijn er cijfers over personen met zorg in het buitenland en over ontvangen mantelzorg (16 jaar en ouder) toegevoegd. Voor de berekening voor het aandeel mensen met een GALI-beperking geldt een leeftijdsafbakening van 4 jaar en ouder. Voor de jaren 2014/2015 waren de cijfers berekend voor de totale bevolking. Deze zijn nu gecorrigeerd aan de hand van de leeftijdsafbakening van 4 jaar en ouder. De gecorrigeerde cijfers wijken hierdoor minimaal af van de eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016/2017

Herontwerp
31-05-2018

Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Sinds 2015 zijn er in de gezondheidsenquête vragen toegevoegd over mantelzorg geven (16 jaar en ouder). Deze zijn voor de jaren 2016/2017 nieuw toegevoegd. Risico ongeplande zwangerschap (16-49 jaar) is sinds 2017 niet meer toegevoegd vanwege begripswijziging. Of iemand bloeddonor is geweest in de afgelopen 12 maanden is sinds 2017 niet meer bevraagd. Voor de jaren 2016/2017 zijn drugsvariabelen toegevoegd en zijn er eveneens cijfers nieuw toegevoegd over de consumptie van maximaal 1 glas alcohol per dag in de bevolking. Voor de jaren 2014/2015 zijn deze cijfers eveneens toegevoegd.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2017

Herontwerp
18-05-2018

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij de 'Onderwerpen' 'Echtscheidingen' 'Naar jaar van huwelijkssluiting' is het jaar 2017 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Herontwerp
14-05-2018

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995, 2005, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017

Herontwerp
04-05-2018

Volkstelling 1899; indeeling naar den leeftijd en den burgerlijken staat

De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de vijf-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine.
Frequentie: eenmalig, periode: 1899

Herontwerp
30-04-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Herontwerp
30-04-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Herontwerp
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; migratieachtergrond en arbeidsduur

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen

Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; migratieachtergrond en onderwijsniveau

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
06-04-2018

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

De tabel is uitgebreid met het percentage personen van 4 jaar of ouder dat voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijn, die de Gezondheidsraad eind 2017 heeft opgesteld. Gepubliceerd wordt het percentage personen dat aan de beweegrichtlijn voldoet, het percentage personen dat voldoende uren per week beweegt en het percentage personen dat voldoende bot- en spierversterkende activiteiten verricht. Het percentage personen dat wekelijks sport wordt vanaf 2017 gepubliceerd voor personen van 4 jaar of ouder.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
06-04-2018

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2016

Herontwerp
06-04-2018

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep

De onderliggende codering van de categorie "Totaal beroep zorg en welzijn" van de in deze tabel gebruikte classificatie "BIG beroepen en specialismen" is aangepast. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2016

Herontwerp
30-03-2018

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond

- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. - De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Herontwerp
30-03-2018

Door de huisarts geregistreerde contacten; inkomen en migratieachtergrond

- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. - De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Herontwerp
30-03-2018

Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Herontwerp
29-03-2018

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De volgende bedrijfstakken (SBI's) zijn voor verslagjaar 2016 voor het eerst in de tabel opgenomen: 1071 Brood- en banketbakkerijen 1105 Bierbrouwerijen 261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2893 Machine-industrie voedingsmiddelen 3011 Scheepsbouw (geen recreatieschepen) 3012 Scheepsbouw (recreatieschepen) 3312 Reparatie en onderhoud van machines
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
20-03-2018

Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
20-03-2018

Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
20-03-2018

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
16-03-2018

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Cijfers over 2017 zijn toegevoegd. Het onderwerp 'Slaapproblemen' is toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
15-03-2018

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2016

Bij de regioaanduiding zijn de codering en indelingswijzigingen toegevoegd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast. Bij de wijziging van het steekproefdesign van de statistiek van het goederenwegvervoer waren de verdelingen van de vervoerde gewichten naar afstandsklassen voorlopig aangepast. De cijfers t/m 2012 zijn nu op microniveau herberekend waardoor een betere verdeling over de afstandsklassen is gerealiseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
02-03-2018

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2016

Herontwerp
02-03-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstakken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
02-03-2018

Bedrijfsbestelauto's; kenmerken bestelauto, bedrijfstakken (SBI 2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
02-03-2018

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp