Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
07-05-2021

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

De regio’s gemeenten, landsdelen en COROP-gebieden zijn toegevoegd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2019

Herontwerp
07-05-2021

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012/'13 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Huiselijk geweld; uitkomsten onderzoeken Veilig Thuis, regio

De categorieën 'type mishandeling: niet onderzocht' bij ‘uitkomsten onderzoek’ zijn verwijderd uit de tabel. Deze waren foutief berekend. Omdat de informatiewaarde van deze categorieën bij nader inzien zeer beperkt is, is besloten de cijfers niet te corrigeren, maar helemaal uit de tabel te verwijderen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2020

Herontwerp
30-04-2021

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2020/'21

Herontwerp
29-04-2021

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Vanaf verslagjaar 2019 worden de bedrijfsklassen ‘lokaal welzijnswerk’ en ‘maatschappelijk werk’ niet meer afzonderlijk beschreven in deze tabel maar samengeteld tot ‘maatschappelijk en lokaal welzijnswerk’.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2019

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009 - 2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd. De onderliggende coderingen van de selectie 'Bedrijfsgrootte' zijn gewijzigd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009 - 2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd. De onderliggende codering van de categorie 'Nationaliteit: overige EU-landen' is gewijzigd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009 - 2020

Herontwerp
15-04-2021

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Gemeente Midden-Groningen staat nu op de juiste plek in de gemeentelijst.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
12-04-2021

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

Uitkomsten van januari zijn in maart ten onrechte als 'Nader voorlopig' gepubliceerd. Dit is aangepast naar 'Voorlopig'.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- Maart 2021

Herontwerp
07-04-2021

Bedrijfsafval; afvalsoort, verwerking, bedrijfstak (SBI 2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstak/branches (SBI 2008) en Nuttige toepassing en eindverwerking) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 1994-2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Kenmerken installaties’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019*

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Bij de onderwerpen over ‘Rioolwaterzuiveringsinstallaties, aantal en capaciteit per type’, in de indeling naar zuiveringstype uitgebreid met 2 nieuwe typen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Indelingen’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Bij het onderdeel Rioolwaterzuiveringsinstallaties is de indeling naar type zuivering uitgebreid met 2 nieuwe typen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2019

Herontwerp
26-03-2021

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

De voorlopige cijfers voor de jaren 2018 en 2019 bijgesteld. Tevens zijn de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties voor Werelddelen en landengroepen aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn naar aanleiding daarvan niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Herontwerp
26-03-2021

Kerncijfers wijken en buurten 2020

Binnen het thema voorzieningen zijn cijfers over de afstand tot een grote supermarkt en de afstand tot een kinderdagverblijf toegevoegd. Verder is er alvast ruimte gereserveerd voor een aantal nieuwe variabelen. Het betreft de variabelen binnen de nieuwe thema’s opleidingsniveau, arbeid en zorg. Daarnaast betreft het een aantal variabelen binnen het thema inkomen. De variabele ‘actieven 15-75 jaar’ is uit het thema inkomen verwijderd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2020

Herontwerp
26-03-2021

Kerncijfers wijken en buurten 2019

Er zijn statistieken over nieuwe onderwerpen beschikbaar gekomen, deze worden aan de tabel toegevoegd. Het betreft de variabelen binnen de nieuwe thema’s opleidingsniveau, arbeid en zorg. Verder worden er aan het thema inkomen variabelen toegevoegd. Het thema criminaliteit verdwijnt uit de tabel, evenals de variabele ‘actieven 15-75 jaar’ (thema inkomen).
Frequentie: onregelmatig, periode: 2019

Herontwerp
26-03-2021

Kerncijfers wijken en buurten 2018

Er zijn statistieken over nieuwe onderwerpen beschikbaar gekomen, deze worden aan de tabel toegevoegd. Het betreft de variabelen binnen de nieuwe thema’s arbeid en zorg. Verder worden er binnen het thema inkomen variabelen toegevoegd en wordt de variabele ‘actieven 15-75 jaar’ verwijderd.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2018

Herontwerp
25-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2019

De onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
25-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2018

De onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
25-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2017

Onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Herontwerp
22-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2019

Herontwerp
10-03-2021

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Bij gemeenten is 'categorie 507' verwijderd. Deze categorie was leeg en was per abuis in de tabel terechtgekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
09-03-2021

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
05-03-2021

Caribisch Nederland; arbeidsdeelname, geboorteland

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie geboorteland is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2012-2018

Herontwerp
01-03-2021

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

In de tabel zijn de volgende groepen aan de variabelen toegevoegd: Burgerlijke staat: "onbekende burgerlijke staat" Migratieachtergrond: "onbekende migratieachtergrond" Geslacht: "geslacht onbekend" Leeftijd: "leeftijd onbekend"
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
17-02-2021

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstypen, Type activiteiten en rechtsvorm) zijn aangepast
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2018

Herontwerp
15-02-2021

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

In deze versie van de tabel zijn nieuwe cijfers toegevoegd over de nabijheid van banen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017

Herontwerp
09-02-2021

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

De tabel is uitgebreid met de dimensie afvalsoort. De tijdreeks is herzien doordat een revisie op de methode heeft plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen van de revisie zijn: 1) nieuwe berekening voor het bepalen van verbranden, storten en lozen en hergebruik van afval in Nederland; 2) de import en export van afval omvat wederuitvoer, dit werd eerder niet meegenomen; 3) niet-gevaarlijk grondafval wordt niet langer meer meegenomen; 4) herziening van de afvalstoffen op de groene-lijst uit de internationale handelsstatistiek; 5) herziening van de brondata.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
18-12-2020

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd' zijn aangepast. Een voorloopspatie is verwijderd. De coderingen sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2019

Herontwerp
18-12-2020

Gebieden in Nederland 2020

De nieuwe regionale indeling 'SubRES-Regio' is toegevoegd. Dit betreft een onderverdeling van een aantal Regionale Energiestrategie regio's. Tevens zijn enkele namen van de Regionale Energiestrategie regio's aangepast. Deze zullen ook worden aangepast in de tabel 'Gebieden in Nederland' voor de jaren 2018 en 2019
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2020

Herontwerp
16-12-2020

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De tabel is uitgebreid met de prognose 2020-2070.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
10-12-2020

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

De categorie "Gestandaardiseerd inkomen: onbekend" stond in de selectie "Kenmerken van huishoudens en personen" niet op de juiste volgorde. Deze is nu geplaatst onder de categorie "Gestandaardiseerd inkomen 10e 10% groep" Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Herontwerp
09-12-2020

Medisch Specialistische Zorg; personen, diagnose en inkomen

Bij 'Diagnoses per specialisme' is 'GR Totaal geriatrische revalidatiezorg' naar onderen verplaatst. Binnen het specialisme '(GR) Geriatrische revalidatiezorg' is 'GR4 Totaal amputaties' boven 'GR5 Totaal overig' geplaatst. De cijfers blijven ongewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2018

Herontwerp
04-12-2020

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

In de voorlopige cijfers 2019 zijn twee nieuwe onderwerpen opgenomen, namelijk sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum en samenwerking bij sportstimulering.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2019

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp Telewerk komt voor opgenomen. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp 'Telewerk komt voor opgenomen'. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan de bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
24-11-2020

Bestaande huwelijken en partnerschappen; relatieduur, 1 januari

De tabel is uitgebreid met het onderwerp 'Bestaande geregistreerde partnerschappen'. De tabelstructuur is gewijzigd: Huwelijksduur is verplaatst van de onderwerpen naar een selectie en heet nu 'Relatieduur'. Aan deze selectie is de categorie 'Duur onbekend' toegevoegd. De cijfers per 1 januari 2020 zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2020

Herontwerp
19-11-2020

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

De categorieën onder Bedrijfsgrootte zijn van naam veranderd. De categorieën refereren niet meer naar het aantal werknemers maar naar het aantal werkzame personen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 december - 2019 december

Herontwerp
04-11-2020

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Bij de leeftijd van het voertuig wordt is de categorie "3 en 4 jaar" vervangen door de categorie "3 tot 5 jaar". Er hebben daardoor geen wijzigingen plaatsgevonden in de eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2019

Herontwerp
30-10-2020

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

De tabel werd uitgebreid met cijfers over slaapproblemen voor personen van 12 jaar of ouder voor de periode 2018/2019.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2018/2019

Herontwerp
29-10-2020

Startende zelfstandigen; loopbaan

De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2016 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
29-10-2020

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Herontwerp
27-10-2020

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd. Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2018

Herontwerp
27-10-2020

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd. Vanaf 2017 wordt bij migratieachtergrond onderscheid gemaakt tussen personen met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond. Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2018

Herontwerp
23-10-2020

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

De cijfers over 2017-2019 worden uitgesplitst naar individuele gemeenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2019

Herontwerp
06-10-2020

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
02-10-2020

Woonplaatsen in Nederland 2020

Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Herontwerp
02-10-2020

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2018/'19

Herontwerp
02-10-2020

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2019/'20

Herontwerp
02-10-2020

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2016/'17

Herontwerp
02-10-2020

Onderwijsinstellingen; grootte, soort, levensbeschouwelijke grondslag

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990/'91 - 2019/'20

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, motieven en regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn een aantal extra cellen in met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, persoonskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, reismotieven, regio's

Aan de tabellen van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, verplaatsingskenmerken, vervoerwijzen en regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per persoon, vervoerwijzen, motieven, regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Mobiliteit; per verplaatsing, vervoerwijzen, motieven, regio's

Aan de gegevens van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
01-10-2020

Totale vervoersprestatie in Nederland; vervoerwijzen, regio's

Aan de tabellen van 2018 en 2019 zijn statistische marges toegevoegd. Daarnaast zijn er een aantal extra cellen met te weinig waarnemingen in 2018 vervangen door een puntje.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
18-08-2020

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

De tabel is herontworpen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - Het onderwerp 'Bevolkingsdichtheid' is toegevoegd. Deze cijfers zijn beschikbaar vanaf 1995 (niet per geslacht). - De onderwerpen 'Totaal vertrek exclusief correcties', 'Totaal vertrek exclusief correcties, relatief', 'Emigratie exclusief correcties', 'Vestigingsoverschot exclusief correcties', 'Totaal saldo correcties' en 'Saldo overige correcties' zijn uit de tabel verwijderd. - Onderwerp 'Saldo administratieve correcties' is verplaatst naar het mapje 'Vertrek uit de gemeente'. - Voor de perioden 1972 tot en met 1976 zijn de cijfers met betrekking tot immigratie en emigratie opnieuw afgeleid uit de bronbestanden. Hierdoor wijken de cijfers enigzins af van de vorige versie van de tabel. - Tot 1977 heeft het CBS geen informatie over administratieve correcties beschikbaar op gemeentelijk niveau. De cijfers tot 1977 zijn exclusief de administratieve correcties. - Voor de perioden 1977 tot en met 1987 zijn er cijfers over administratieve correcties toegevoegd aan de tabel. Dit heeft gevolgen voor de cijfers van 'Totaal vertrek inclusief correcties', 'Totaal vertrek inclusief correcties, relatief', 'Emigratie inclusief correcties', 'Totaal saldo correcties', 'Saldo administratieve correcties' en Saldo overige correcties'. - Lege velden (logisch leeg) zijn vervangen door een puntje (niet beschikbaar).
Frequentie: per jaar, periode: 1960 - 2019

Herontwerp
11-08-2020

Verkopen; industriële producten naar productgroep (ProdCom)

Door de invoering van een verbeterde methode voor geheimhouding zijn in deze versie gegevens gepubliceerd die eerder waren weggepunt en vice versa. Daarnaast is inconsistent gebruik van blanco’s, punten en nullen gecorrigeerd en zijn in deze versie alle PRODCOM codes opgenomen, waar eerder nog PRODCOM codes zonder vulling werden weggelaten uit de tabel. Bij de herberekening zijn een aantal kleine onjuistheden in definitieve cijfers geconstateerd. Deze zijn gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2019

Herontwerp
03-07-2020

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2019 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
26-06-2020

Trend van broedvogels: trendbeoordeling

De gegevens van de Grote gele kwikstaart en de grote Canadees gans zijn abusievelijk verwisseld. Omdat de grote Canadese gans een exoot is in Nederland mag deze niet vermeld worden in de tabel “trend van de Nederlandse broedvogels” en is dus uit de lijst verwijderd. De grote gele kwikstaart is daarentegen nu wel opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
26-06-2020

Trend van broedvogels: indexcijfers

De gegevens van de Grote gele kwikstaart en de grote Canadees gans zijn abusievelijk verwisseld. Omdat de grote Canadese gans een exoot is in Nederland mag deze niet vermeld worden in de tabel “trend van de Nederlandse broedvogels” en is dus uit de lijst verwijderd. De grote gele kwikstaart is daarentegen nu wel opgenomen.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2018

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met financiën; kenmerken financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met gezondheid en leefstijl; kenmerken gezondheid

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De cijfers over roken voor 2016 zijn gecorrigeerd: de cijfers met betrekking tot tevredenheid met de psychische gezondheid en gewicht behorende bij ‘niet roken’ stonden abusievelijk bij ‘wel roken’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met sociaal leven; kenmerken sociaal leven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers over politieke participatie voor 2013 zijn gecorrigeerd: de cijfers behorende bij ‘Politieke participatie: nee’ stonden abusievelijk bij ‘Politieke participatie: ja’ en andersom en zijn daarom omgedraaid.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
15-05-2020

Welzijn in relatie met wonen; kenmerken wonen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Cijfersoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp