Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
15-10-2021

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten 2014-2020

Het eerste kwartaal 2021 is niet meer op de modelmatige manier beschikbaar vanwege de beschikbaarheid van de nieuwe tabel, waarin de cijfers van 2020 en verder gepubliceerd zijn.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2014 1e kwartaal - 2020 4e kwartaal

Herontwerp
08-10-2021

Levering aardgas, elektriciteit via openbaar net; bedrijven, SBI2008, regio

De subRES-regio's zijn aan de tabel toegevoegd. Daarnaast zijn een aantal bijzondere regio's die niet werden gebruikt verwijderd. Het betreft de regio's: NL00: Nederland, Buitenland, Niet in te delen, NL98: Buitenland, NL99: Nederland; niet in te delen, LDG4: West-Nederland, exclusief G4 (LD), LDZZ: Extra-Regio (LD), LD98: Buitenland (LD), PV98: Buitenland (PV), , PVZZ: Extra-Regio (PV), CR98: Buitenland (CR), CR99: Niet in te delen (CR), CRZZ: Extra-Regio (CR), G40, G44, ES98: Buitenland (ES)
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2020

Herontwerp
08-10-2021

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

Vanaf de publicatie van de cijfers over 2020 is de publicatiestrategie aangepast. Bij het actualiseren van de tabel wordt het nieuwe jaar altijd eerst als voorlopig gepubliceerd. Bij de volgende actualisatie worden de cijfers definitief.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2020

Herontwerp
05-10-2021

Donorregistratie; persoonskenmerken

Bij de indeling "Wijze van registratie" is een nieuwe categorie "Geen bezwaar tegen orgaandonatie" toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2021

Herontwerp
04-10-2021

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

De onderliggende codering van het label 'Positie: overig lid' is aangepast in de selectie van 'Persoonskenmerken'. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
30-09-2021

Detailhandel; omzetontwikkeling internetverkopen, index 2015=100

De uitsplitsingen van internetverkopen naar economische hoofdactiviteiten zijn toegevoegd met: -Detailhandel in voeding, drogisterijwaren -Detailhandel in consumentenelektronica -Detailhandel in kleding en modeartikelen -Detailhandel in overige non-food
Frequentie: per maand, periode: 2014 - 2020, 2014 KW I - 2020 KW IV, jan. 2014 - augustus 2021

Herontwerp
18-08-2021

Overledenen; doodsoorzaak (uitgebreide lijst), leeftijd, geslacht

Aan de doodsoorzaken is m.i.v. 2020 'COVID-19' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2020

Herontwerp
18-08-2021

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

Aan de doodsoorzaken is m.i.v. 2020 'COVID-19' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2020

Herontwerp
18-08-2021

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

Aan de doodsoorzaken is m.i.v. 2020 'COVID-19' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2020

Herontwerp
12-08-2021

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2020 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2020

Herontwerp
22-07-2021

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie Migratieachtergrond voor Eswatini is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
30-06-2021

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd. Aan de immigratiejaren 1998 tot en met 2018 zijn twee extra verblijfsduren toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2019

Herontwerp
30-06-2021

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

De voorlopige cijfers over 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Aan de immigratiejaren 1998 tot en met 2018 zijn twee extra verblijfsduren toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2020

Herontwerp
30-06-2021

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 naar 2016/'17 t/m 2019/'20 naar 2020/'21

Herontwerp
25-06-2021

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Bij regio is de code LD09 aangepast naar LD99. Niet in te delen landsdeel (LD).
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2019/'20

Herontwerp
25-06-2021

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

De onderliggende codering A041687 totaal middelbaar beroepsonderwijs van de in deze tabel gebruikte classificatie is aangepast naar codering A041867. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Bij regio is de code LD09 aangepast naar LD99. Niet in te delen landsdeel (LD).
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2020/'21

Herontwerp
21-05-2021

Asielverzoeken; internationaal

Als gevolg van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is er een nieuw totaal van de Europese Unie gemaakt. De landen IJsland en Liechtenstein zijn toegevoegd aan de tabel. De cijfers voor alle landen zijn, indien nodig, met terugwerkende kracht bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2020

Herontwerp
20-05-2021

Daklozen 18 tot 65 jaar; persoonskenmerken, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties persoonskenmerken/leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2020

Herontwerp
18-05-2021

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Aan de selectie 'reden beëindiging' zijn de volgende twee waarden toegevoegd: 'geïnitieerd door de gemeente' en 'in verband met wijzigingsverzoek'.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2020

Herontwerp
07-05-2021

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

De regio’s gemeenten, landsdelen en COROP-gebieden zijn toegevoegd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2019

Herontwerp
07-05-2021

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012/'13 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Huiselijk geweld; uitkomsten onderzoeken Veilig Thuis, regio

De categorieën 'type mishandeling: niet onderzocht' bij ‘uitkomsten onderzoek’ zijn verwijderd uit de tabel. Deze waren foutief berekend. Omdat de informatiewaarde van deze categorieën bij nader inzien zeer beperkt is, is besloten de cijfers niet te corrigeren, maar helemaal uit de tabel te verwijderen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2020

Herontwerp
30-04-2021

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2020/'21

Herontwerp
29-04-2021

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Vanaf verslagjaar 2019 worden de bedrijfsklassen ‘lokaal welzijnswerk’ en ‘maatschappelijk werk’ niet meer afzonderlijk beschreven in deze tabel maar samengeteld tot ‘maatschappelijk en lokaal welzijnswerk’.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2019

Herontwerp
15-04-2021

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Gemeente Midden-Groningen staat nu op de juiste plek in de gemeentelijst.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Kenmerken installaties’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019*

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Bij de onderwerpen over ‘Rioolwaterzuiveringsinstallaties, aantal en capaciteit per type’, in de indeling naar zuiveringstype uitgebreid met 2 nieuwe typen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Indelingen’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Bij het onderdeel Rioolwaterzuiveringsinstallaties is de indeling naar type zuivering uitgebreid met 2 nieuwe typen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2019

Herontwerp
26-03-2021

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

De voorlopige cijfers voor de jaren 2018 en 2019 bijgesteld. Tevens zijn de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties voor Werelddelen en landengroepen aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn naar aanleiding daarvan niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Herontwerp
25-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2017

Onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Herontwerp
10-03-2021

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Bij gemeenten is 'categorie 507' verwijderd. Deze categorie was leeg en was per abuis in de tabel terechtgekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
17-02-2021

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstypen, Type activiteiten en rechtsvorm) zijn aangepast
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2018

Herontwerp
15-02-2021

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

In deze versie van de tabel zijn nieuwe cijfers toegevoegd over de nabijheid van banen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017

Herontwerp
09-02-2021

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

De tabel is uitgebreid met de dimensie afvalsoort. De tijdreeks is herzien doordat een revisie op de methode heeft plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen van de revisie zijn: 1) nieuwe berekening voor het bepalen van verbranden, storten en lozen en hergebruik van afval in Nederland; 2) de import en export van afval omvat wederuitvoer, dit werd eerder niet meegenomen; 3) niet-gevaarlijk grondafval wordt niet langer meer meegenomen; 4) herziening van de afvalstoffen op de groene-lijst uit de internationale handelsstatistiek; 5) herziening van de brondata.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
16-12-2020

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De tabel is uitgebreid met de prognose 2020-2070.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
04-12-2020

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

In de voorlopige cijfers 2019 zijn twee nieuwe onderwerpen opgenomen, namelijk sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum en samenwerking bij sportstimulering.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2019

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp Telewerk komt voor opgenomen. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp 'Telewerk komt voor opgenomen'. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan de bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
19-11-2020

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

De categorieën onder Bedrijfsgrootte zijn van naam veranderd. De categorieën refereren niet meer naar het aantal werknemers maar naar het aantal werkzame personen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 december - 2019 december

Herontwerp
04-11-2020

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Bij de leeftijd van het voertuig wordt is de categorie "3 en 4 jaar" vervangen door de categorie "3 tot 5 jaar". Er hebben daardoor geen wijzigingen plaatsgevonden in de eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2019

Herontwerp
30-10-2020

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

De tabel werd uitgebreid met cijfers over slaapproblemen voor personen van 12 jaar of ouder voor de periode 2018/2019.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2018/2019

Herontwerp
29-10-2020

Startende zelfstandigen; loopbaan

De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2016 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
29-10-2020

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Herontwerp