Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
12-12-2018

Huishoudens; samenstelling, leeftijd en grootte 1971-1994

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Aantal personen in het huishouden' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 1971-1994

Herontwerp
06-12-2018

Banen van werknemers naar woon- en werkregio

De in deze tabel gebruikte classificaties (Woonregio, Werkregio) zijn aangepast. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
06-12-2018

Banen van werknemers; geslacht, leeftijd, woon- en werkregio's

De in deze tabel gebruikte classificaties (Woonregio, Werkregio) zijn aangepast. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2016

Herontwerp
06-12-2018

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'geslacht werknemer', 'dienstverband', 'cao-sector' en 'bedrijfsgrootte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
06-12-2018

Opgebouwde AOW-rechten van personen tussen de 15 en 70 jaar

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Burgerlijke staat' en 'Migratieachtergrond' (was 'Herkomst) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de 'overige leeftijd indelingen' zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5).
Frequentie: per jaar, periode: 2004 - 2015

Herontwerp
06-12-2018

Pensioenaanspraken van personen; kerncijfers

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Burgerlijke staat' en 'Migratieachtergrond' (was 'Herkomst') zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2014

Herontwerp
06-12-2018

Bijstand; bijstandsvorderingen naar ontstaansgrond en regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'vorderingen' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2013 januari t/m 2018 juni

Herontwerp
06-12-2018

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijdsgroep' zijn aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: vanaf geboortegeneratie 1940 tot 1945 t/m geboortegeneratie 1985 tot 1990

Herontwerp
06-12-2018

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'prognose interval' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Herontwerp
06-12-2018

Sociale Monitor, welvaart en welzijn in de Nederlandse samenleving

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'geslacht' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 1999-2017

Herontwerp
06-12-2018

Gemeentelijke kosten; jeugdzorg, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'vormen van jeugdzorg' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
06-12-2018

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

De in deze tabel gebruikte classificatie 'reden beëindiging' is uitgebreid met een aantal nieuwe categorieën.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2018

Herontwerp
06-12-2018

Personen; kenmerken huishouden, geslacht en leeftijd, 1971-1994

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'geslacht' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 1971-1994

Herontwerp
03-12-2018

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Sociaal-economische categorie' en 'Positie in huishouden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2000-2011

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar provincie van laden en lossen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Nationaliteit voertuig) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
30-11-2018

Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (luchthavens) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: 1997 - 2018 oktober.

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; kerncijfers

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NST 2007

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen, Goederensoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar goederensoort NSTR

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen, Goederensoort) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar land van laden en lossen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen, Land van laden/lossen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1997-2017

Herontwerp
30-11-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht vanaf 1955

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Beroeps- en eigen vervoer, Vervoerstromen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1955-2017

Herontwerp
30-11-2018

Goederenvervoer; vervoerwijzen, vervoerstromen van en naar Nederland

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Vervoerwijzen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1998-2017

Herontwerp
23-11-2018

Motor- en autobranche; omzetontwikkeling, index 2015=100

De indexcijfers van de omzet en de omzetontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder worden vanaf het 3e kwartaal 2018 ook werkdag gecorrigeerd gepubliceerd. De cijfers tot en met het verslagjaar 2013 zijn gecorrigeerd. Door een aanpassing in de berekening zijn er bij de ontwikkelingen minimale verschillen met eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 - 2018, 2005 kWI - 2018 kWIII

Herontwerp
23-11-2018

Binnenvaart; goederenvervoer, vervoerstroom, soort lading

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (vervoerstromen en soort lading) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: 2010 januari - 2018 oktober

Herontwerp
22-11-2018

Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016

De tabel is uitgebreid met cijfers over het voldoen aan de beweegrichtlijn. De beweegrichtlijn is eind 2017 opgesteld door de Gezondheidsraad. Deze nieuwe richtlijn vervangt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, de fitnorm en de combinorm. De cijfers over die oude normen blijven echter opgenomen in deze tabel.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
21-11-2018

Caribisch Nederland; Luchtvaart, maandcijfers luchthavens

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Luchthavens Caribisch Nederland) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2012 januari - 2018 september

Herontwerp
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

Met ingang van 2018 worden de schapen en geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor schapen en geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Herontwerp
20-11-2018

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Met ingang van 2018 worden de schapen en geiten afgeleid uit het I&R register (Identificatie en Registratie) voor schapen en geiten. Hierdoor is de indeling gewijzigd ten opzichte van eerdere jaren.
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2018

Herontwerp
19-11-2018

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Leeftijd persoon', 'Afstand tot ouder', 'Persoonskenmerken' en 'Ouder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De labels 'Afstand tot ouder' en 'Ouder' zijn vervangen door de labels 'Hemelsbrede afstand tot ouder' en 'Geslacht in Nederland wonende ouder'. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
19-11-2018

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

De sector indeling in het mbo vanaf het studiejaar 2015/'16 is licht gewijzigd. De bepaling of iemand werkzaam is of een uitkering heeft wordt op een enigszins andere wijze vastgesteld. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
19-11-2018

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

De sector indeling in het mbo vanaf het studiejaar 2015/'16 is licht gewijzigd. De bepaling of iemand werkzaam is of een uitkering heeft wordt op een enigszins andere wijze vastgesteld. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
16-11-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Positie in huishouden' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Herontwerp
16-11-2018

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieuactiviteiten 'Tweedehands winkels (geen antiek)' en 'Groothandel in afval en schroot' vallen buiten de scope van de milieusector en zijn daarom verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Herontwerp
15-11-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand (12-uursgrens)

In deze versie zijn kwartaalcijfers toegevoegd. Bij de onderwerpen zijn de jaarmutaties verwijderd, is de volgorde van de onderwerpen veranderd en zijn tevens de labels van de onderwerpen aangepast.
Frequentie: per maand, periode: Januari 2003 - oktober 2018

Herontwerp
15-11-2018

Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

In deze versie zijn kwartaalcijfers toegevoegd. Bij de onderwerpen zijn de jaarmutaties verwijderd, is de volgorde van de onderwerpen veranderd en zijn tevens de labels van de onderwerpen aangepast.
Frequentie: per maand, periode: 2003 januari – 2018 oktober

Herontwerp
15-11-2018

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, baan- en bedrijfskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Baan/bedrijfskenmerken bij instroom' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
15-11-2018

Instromers flexibele schil; arbeidsmarktpositie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Regiokenmerken' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
15-11-2018

Doodgeboren kinderen; leeftijd moeder, kenmerken geboorte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht' en 'Kenmerken geboorte' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Herontwerp
15-11-2018

Levend geboren kinderen; geboortegeneratie vrouwen en leeftijd moeder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geboortegeneratie vrouwen', 'Leeftijd van de moeder (op 31 december)', 'Burgerlijke staat van de moeder' en 'Volgorde van geboorte uit de moeder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935 - 1997

Herontwerp
14-11-2018

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, mutaties, nationale rekeningen

De periode-indeling is aangepast aan de CBS StatLine voorschriften.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, 1995 Kw1-2018 Kw3

Herontwerp
14-11-2018

Bbp, productie en bestedingen; kwartalen, waarden, nationale rekeningen

De periode-indeling is aangepast aan de CBS StatLine voorschriften.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995-2017, 1995 Kw1- 2018 Kw3

Herontwerp
14-11-2018

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Bedrijfsgrootte' en 'Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 december - 2017 december

Herontwerp
12-11-2018

Welvaart; grenzen van 10%-groepen inkomen & vermogen

De onderwerpen Percentiel besteedbaar huishoudinkomen, Percentiel primair huishoudinkomen, Percentiel bruto huishoudinkomen zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2011 t/m 2017

Herontwerp
09-11-2018

Gebieden; overzicht vanaf 1830

Gemeentelijke herindelingen en/of naamswijzigingen per 01-01-2019 met toelichtingen daarover zijn doorgevoerd.
Frequentie: per jaar, periode: Stand per 01-01-1830 t/m 01-01-2019

Herontwerp
09-11-2018

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie Vervoerstromen is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2011 - 2018 2e kw

Herontwerp
06-11-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, laadvermogen, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto's trekkers; laadvermogen (LV) en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
05-11-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties vrachtauto’s en trekkers; gewicht en bouwjaren zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2017

Herontwerp
02-11-2018

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2017

Herontwerp
02-11-2018

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties bussen en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
01-11-2018

Verkeersprestaties speciale voertuigen; kilometers, gewicht, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties gewicht volle wagen, brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2017

Herontwerp
31-10-2018

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI)) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Herontwerp
31-10-2018

Overheid; schuldgaranties, buiten balans PPS, niet-renderende leningen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Sectoren) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2017

Herontwerp
31-10-2018

Verkeersprestaties bestelauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties brandstofsoort en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
30-10-2018

Verkeersprestaties personenauto's; eigendom, brandstof, gewicht, leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties tenaamstelling, brandstofsoort, Gewichtsklasse leeggewicht en leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2017

Herontwerp
30-10-2018

Verkeersprestaties personenauto's; kilometers, brandstofsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Eigendomssituatie, Brandstofsoort en Leeftijd voertuig zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
29-10-2018

Verkeersprestaties motorvoertuigen; kilometers, voertuigsoort, grondgebied

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie voertuigtypes zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990 - 2017

Herontwerp
24-10-2018

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Opleidingsfase) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Herontwerp
24-10-2018

Hoger onderwijs; ingeschrevenen, onderwijssoort, opleidingsfase en -vorm

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie (Opleidingsfase) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2000/'01 - 2017/'18

Herontwerp
19-10-2018

VO; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2017'18

Herontwerp
19-10-2018

Wo-cohorten; eerste wo-diploma, studierichting

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Herontwerp
19-10-2018

Wo-cohorten; hoogst behaalde wo-diploma, vooropleiding

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008, 2010, 2012, 2014

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar geslacht en leeftijd per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar migratieachtergrond per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
16-10-2018

Zorgverzekeringswet; wanbetalers met een zorgtoeslag per 31 december

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2017

Herontwerp
11-10-2018

Bedrijven; bedrijfsgrootte en rechtsvorm

In de vorige versie zijn abusievelijk 3 SBI categorieën 4e en 5e digit gepubliceerd, dit is in deze versie hersteld.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2007 kwI-2018 kwIV

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers mbo werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
01-10-2018

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
28-09-2018

In buitenland geboren werknemers; wel/niet ingeschreven, persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2014

Herontwerp
28-09-2018

Personen met baan; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 t/m 1995/2000

Herontwerp
28-09-2018

Personen met uitkering; leeftijd, migratieachtergrond, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935/1940 - 1995/2000

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; bedrijfsgrootte, bedrijfstak, 2012

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgestelde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, bedrijfsklasse, 2012

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2012

Herontwerp
28-09-2018

Personen met een WW-uitkering; peilmoment baansituatie en WW-situatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2014

Herontwerp
28-09-2018

Caribisch Nederland; banen en lonen, geslacht, leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Herontwerp
28-09-2018

Caribisch Nederland; banen en lonen, economische activiteit (SBI 2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Herontwerp
21-09-2018

Bedrijven; snelle groeiers, bedrijfsgrootte, rechtsvorm, bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 - 2017

Herontwerp
14-09-2018

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2016

Het onderwerp "Indelingswijziging wijken en buurten" is toegevoegd. Deze indicator geeft per wijk en buurt aan of de cijfers uit deze tabel zonder problemen kunnen worden gekoppeld aan en vergeleken met de cijfers van een jaar eerder, of dat er wijzigingen in de Wijk- en Buurtindeling zijn waardoor dit niet kan.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2016

Herontwerp
11-09-2018

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
10-09-2018

Arbeidsdeelname, vanaf 1969

De optie tot lijngrafiekweergave ontbrak in de vorige versie van deze tabel. Deze optie is nu toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1969-2017

Herontwerp
06-09-2018

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2018

Herontwerp
23-08-2018

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007-2011

Herontwerp
17-08-2018

Gebieden in Nederland 2018

De tabel is uitgebreid met de indeling naar RegioPlus-arbeidsmarktregio's. Dit is een indeling in regio’s van waaruit regionale werkgeversorganisaties, verenigd in het samenwerkingsverband RegioPlus, zich inzetten voor het behouden en aantrekken van voldoende en goed gekwalificeerd personeel in zorg en welzijn. Deze indeling is tot stand gekomen vanuit dit samenwerkingsverband. Nederland telt 28 RegioPlus-arbeidsmarktregio’s.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2018

Herontwerp
15-08-2018

AWBZ/Wlz-zorg in natura; productie (uitgaven en volume)

Met ingang van 2017 zijn uitgaven 'Kwaliteitsimpuls verpleeghuizen' toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
09-08-2018

Donorregistratie; persoonskenmerken

Er zijn relatieve cijfers toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De cijfers over de jaren 2014 en 2015 zijn aangepast. De bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen was abusievelijk niet meegenomen. De cijfers over de jaren 2014 tot en met 2017 zijn aangepast. Dit vanwege nagekomen informatie vanuit de bronstatistieken (demografie).
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2018

Herontwerp
03-08-2018

Kolen en kolenproducten; winning, in- en uitvoer, productie; vanaf 1802

Vanaf verslagjaar 2015 is de doorvoer uit de invoer- en uitvoercijfers van steenkool gehaald. Nader voorlopige cijfers over 2017 zijn toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1802 - 2017

Herontwerp
27-07-2018

Kerncijfers wijken en buurten 2016

Er zijn cijfers toegevoegd met betrekking tot het voor deze publicatie geheel nieuwe thema Criminaliteit.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2016

Herontwerp
27-07-2018

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
23-07-2018

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

- De cijfers per 1 januari 2017 en 1 januari 2018 zijn toegevoegd. - De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de vijf-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5). - De onderliggende coderingen van de classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2018

Herontwerp
10-07-2018

Caribisch NL: gezondheid en aandoeningen; persoonskenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vier jaar, periode: 2013

Herontwerp
09-07-2018

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
06-07-2018

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

De structuur van de tabel is licht gewijzigd. De volgorde van de onderwerpen bij het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is enigszins aangepast. De cijfers die reeds definitief waren zijn hierbij niet veranderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2016/'17

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2017/'18

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2017/'18

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2017/'18

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2016/'17

Herontwerp
04-07-2018

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Herontwerp
26-06-2018

Gesubsidieerde rechtsbijstand; personen met toevoegingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp
26-06-2018

Gesubsidieerde rechtsbijstand; unieke klanten Juridisch Loket

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2004-2017

Herontwerp
22-06-2018

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1 januari 1996-2015

Herontwerp
22-06-2018

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

Er zijn 6 nieuwe variabelen aan de tabel toegevoegd; normscore fysiek, normscore psychisch, voldoet aan beweegrichtlijn, voldoende matig intensieve inspanning, voldoende bot/spierversterkende activiteit en wekelijkse sporters. Cijfers worden alleen weergegeven als de celvulling uit minimaal 100 waarnemingen bestaat. In 2016 werd abusievelijk de cel voor ondergewicht van vrouwen van 0 tot 4 jaar gevuld terwijl deze waarde net niet op 100 waarnemingen berustte. De cel voorgeschreven medicijnen in 2016 voor vrouwen van 0-4 jaar werd onterecht niet gevuld. Dit werd gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Herontwerp
21-06-2018

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2017

Herontwerp
20-06-2018

Prognose personen met een niet-Nederlandse migratieachtergrond, 2014-2060

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014-2060

Herontwerp
15-06-2018

Personen met bijstand; duur van de beëindigde uitkeringssituatie

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 t/m 2017

Herontwerp
15-06-2018

Sportclubs; personeel, exploitatie, ledental, gebruik accommodaties

De tabel is uitgebreid met een aantal onderwerpen over personeel, accommodatie en leden. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2000 - 2015

Herontwerp
31-05-2018

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Er zijn cijfers over hulpmiddelen voor bewegen, anatomie en incontinentie toegevoegd. Daarnaast zijn er cijfers over personen met zorg in het buitenland en over ontvangen mantelzorg (16 jaar en ouder) toegevoegd. Voor de berekening voor het aandeel mensen met een GALI-beperking geldt een leeftijdsafbakening van 4 jaar en ouder. Voor de jaren 2014/2015 waren de cijfers berekend voor de totale bevolking. Deze zijn nu gecorrigeerd aan de hand van de leeftijdsafbakening van 4 jaar en ouder. De gecorrigeerde cijfers wijken hierdoor minimaal af van de eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016/2017

Herontwerp
31-05-2018

Leefstijl en preventie; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

Sinds 2015 zijn er in de gezondheidsenquête vragen toegevoegd over mantelzorg geven (16 jaar en ouder). Deze zijn voor de jaren 2016/2017 nieuw toegevoegd. Risico ongeplande zwangerschap (16-49 jaar) is sinds 2017 niet meer toegevoegd vanwege begripswijziging. Of iemand bloeddonor is geweest in de afgelopen 12 maanden is sinds 2017 niet meer bevraagd. Voor de jaren 2016/2017 zijn drugsvariabelen toegevoegd en zijn er eveneens cijfers nieuw toegevoegd over de consumptie van maximaal 1 glas alcohol per dag in de bevolking. Voor de jaren 2014/2015 zijn deze cijfers eveneens toegevoegd.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2016-2017

Herontwerp
29-05-2018

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, kenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
29-05-2018

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
29-05-2018

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2016

Herontwerp
18-05-2018

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij de 'Onderwerpen' 'Echtscheidingen' 'Naar jaar van huwelijkssluiting' is het jaar 2017 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2017

Herontwerp
14-05-2018

Rode Lijst Indicator; met uitsterven bedreigde dieren en planten

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995, 2005, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017

Herontwerp
04-05-2018

Volkstelling 1899; indeeling naar den leeftijd en den burgerlijken staat

De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de vijf-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine.
Frequentie: eenmalig, periode: 1899

Herontwerp
30-04-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Herontwerp
30-04-2018

VO; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2016/'17

Herontwerp
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Arbeidsongevallen werknemers; migratieachtergrond en arbeidsduur

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werknemers; bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werknemers; geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen

Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werknemers; geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Er zijn cijfers over werknemers met een arbeidsbelemmering aan de tabel toegevoegd. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; bedrijfstak en vestigingsgrootte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; geslacht en leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
20-04-2018

Ziekteverzuim volgens werknemers; migratieachtergrond en onderwijsniveau

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
18-04-2018

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2017)

In de vorige versie was ten onrechte de regio “West-Nederland, exclusief G4” opgenomen. In deze versie is deze regio verwijderd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2005-2016

Herontwerp
06-04-2018

Leefstijl en (preventief) gezondheidsonderzoek; persoonskenmerken

De tabel is uitgebreid met het percentage personen van 4 jaar of ouder dat voldoet aan de nieuwe beweegrichtlijn, die de Gezondheidsraad eind 2017 heeft opgesteld. Gepubliceerd wordt het percentage personen dat aan de beweegrichtlijn voldoet, het percentage personen dat voldoende uren per week beweegt en het percentage personen dat voldoende bot- en spierversterkende activiteiten verricht. Het percentage personen dat wekelijks sport wordt vanaf 2017 gepubliceerd voor personen van 4 jaar of ouder.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
06-04-2018

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2016

Herontwerp
06-04-2018

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, naar beroep

De onderliggende codering van de categorie "Totaal beroep zorg en welzijn" van de in deze tabel gebruikte classificatie "BIG beroepen en specialismen" is aangepast. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1999-2016

Herontwerp
30-03-2018

Door de huisarts geregistreerde contacten; migratieachtergrond

- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. - De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Herontwerp
30-03-2018

Door de huisarts geregistreerde contacten; inkomen en migratieachtergrond

- De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. - De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Herontwerp
30-03-2018

Door de huisarts geregistreerde contacten; leeftijd en geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2006-2015

Herontwerp
29-03-2018

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De volgende bedrijfstakken (SBI's) zijn voor verslagjaar 2016 voor het eerst in de tabel opgenomen: 1071 Brood- en banketbakkerijen 1105 Bierbrouwerijen 261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2893 Machine-industrie voedingsmiddelen 3011 Scheepsbouw (geen recreatieschepen) 3012 Scheepsbouw (recreatieschepen) 3312 Reparatie en onderhoud van machines
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
20-03-2018

Bedrijfsvoertuigen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
20-03-2018

Motorfietsen; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
20-03-2018

Personenauto's; voertuigkenmerken, regio's, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2000 - 1 januari 2018

Herontwerp
16-03-2018

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Cijfers over 2017 zijn toegevoegd. Het onderwerp 'Slaapproblemen' is toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2014-2017

Herontwerp
15-03-2018

Prognose personen in huishoudens; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn aangepast. De indeling van de dimensie Leeftijd is vereenvoudigd. De onderliggende codes zijn niet gewijzigd.
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Prognose huishoudens naar type; leeftijd, burgerlijke staat, 2016-2060

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn aangepast. De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de tien-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5).
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Prognose particuliere huishoudens naar grootte; leeftijd, 2016-2060

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn aangepast. De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de tien-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5).
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Prognose paren en eenouders naar kindertal, 2016-2060

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn aangepast. De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de tien-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5).
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2016-2060

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn aangepast. De indeling van de dimense 'Leeftijd referentiepersoon' is vereenvoudigd: de tien-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5).
Frequentie: per drie jaar, periode: 2016-2060

Herontwerp
15-03-2018

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2017

Bij de regioaanduiding zijn de codering en indelingswijzigingen toegevoegd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2017

Herontwerp
15-03-2018

Geregistreerde misdrijven; wijken en buurten 2016

Bij de regioaanduiding zijn de codering en indelingswijzigingen toegevoegd.
Frequentie: eenmalig, periode: 2016

Herontwerp
13-03-2018

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur van de tabel is niet aangepast. Bij de wijziging van het steekproefdesign van de statistiek van het goederenwegvervoer waren de verdelingen van de vervoerde gewichten naar afstandsklassen voorlopig aangepast. De cijfers t/m 2012 zijn nu op microniveau herberekend waardoor een betere verdeling over de afstandsklassen is gerealiseerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2017

Herontwerp
02-03-2018

Bedrijfsbestelauto's; km's, bedrijfstakken (SBI 2008), bedrijfsgrootte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009 - 2016

Herontwerp
02-03-2018

Verkeersprestaties vrachtvoertuigen; kilometers, bedrijfstakken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
02-03-2018

Bedrijfsbestelauto's; kenmerken bestelauto, bedrijfstakken (SBI 2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
02-03-2018

Vrachtauto's en trekkers; bedrijfstakken (SBI 2008), kenmerken voertuigen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp
19-02-2018

Emigranten; herkomst en land van bestemming, sociaal-economische categorie

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn aangepast. In de dimensies 'Migratieachtergrond' en 'Land van bestemming' is de categorie 'EU10' veranderd in 'Midden- en Oost-Europese landen in de EU'.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2000-2011

Herontwerp
09-02-2018

Perinatale en zuigelingensterfte eenlingkinderen; geboortegewicht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2015

Herontwerp
09-02-2018

Zuigelingensterfte eenlingkinderen; gewichtspercentiel

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2015

Herontwerp
09-02-2018

Perinatale en zuigelingensterfte; migratieachtergrond en diverse kenmerken

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2015

Herontwerp
09-02-2018

Perinatale en zuigelingensterfte; inkomen en diverse kenmerken

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2015

Herontwerp
09-02-2018

Perinatale en zuigelingensterfte; regio en diverse kenmerken

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen van de classificatie aangepast, en indien nodig ook de onderliggende coderingen. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2015

Herontwerp
09-02-2018

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur en geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2015

Herontwerp
09-02-2018

Perinatale en zuigelingensterfte; zwangerschapsduur, een- en meerlingen

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2004-2015

Herontwerp
09-02-2018

Bevolking op 1 januari; leeftijd, geboorteland en regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. De indeling van de dimensie Geboorteland is vereenvoudigd.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1996 - 2016

Herontwerp
07-02-2018

Welvaart van personen; kerncijfers

De volgorde van de kenmerken van personen is aangepast conform de standaard indeling voor tabellen over welvaart.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2016

Herontwerp
18-01-2018

Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens

De indeling bij de voornaamste inkomensbron van het huishouden is aangepast conform de indeling van de inkomensstatistiek. De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: jaar

Herontwerp