Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Alle thema's

Datum Publicatie Reden
22-07-2021

Bevolking; geslacht, leeftijd, generatie en migratieachtergrond, 1 januari

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie Migratieachtergrond voor Eswatini is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
07-07-2021

Gebieden; overzicht vanaf 1830

De betrokken aantallen inwoners, oppervlakte en woningen zijn toegevoegd, waarbij ook grenswijzigingen tussen regio's zijn opgenomen. En er zijn verbetering aan gebracht in de wijze waarop regio's kunnen worden geselecteerd.
Frequentie: per jaar, periode: Stand per 01-01-1830 t/m 01-01-2021

Herontwerp
30-06-2021

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

De voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd. Aan de immigratiejaren 1998 tot en met 2018 zijn twee extra verblijfsduren toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2019

Herontwerp
30-06-2021

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

De voorlopige cijfers over 2019 en 2020 zijn toegevoegd. Aan de immigratiejaren 1998 tot en met 2018 zijn twee extra verblijfsduren toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2020

Herontwerp
30-06-2021

Vo en vso; doorstroom en uitstroom, achtergrondkenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 naar 2016/'17 t/m 2019/'20 naar 2020/'21

Herontwerp
25-06-2021

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

Bij regio is de code LD09 aangepast naar LD99. Niet in te delen landsdeel (LD).
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2019/'20

Herontwerp
25-06-2021

Leerlingen, deelnemers en studenten; onderwijssoort, woonregio

De onderliggende codering A041687 totaal middelbaar beroepsonderwijs van de in deze tabel gebruikte classificatie is aangepast naar codering A041867. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast. Bij regio is de code LD09 aangepast naar LD99. Niet in te delen landsdeel (LD).
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01 - 2020/'21

Herontwerp
24-06-2021

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2019 en 2020 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie). Daarnaast, als gevolg van uitbreidingen van de leveringsverplichtingen aan de Europese Centrale Bank is een uitsplitsing toegevoegd aan de Selectie "Institutionele sectoren”. Het betreft de afzonderlijke publicatie van Overige deposito-instellingen en Geldmarkfondsen voor de financiële rekeningen en balansen voor het tijdvak 2010 eerste kwartaal en verder.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2020, KwI 1999 - KwI 2021

Herontwerp
24-06-2021

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Conform revisiebeleid zijn gegevens van 2019 en 2020 geactualiseerd, en zijn de tijdreeksen van de financiële rekeningen en balansen gereviseerd (jaarlijkse revisie). Daarnaast, als gevolg van uitbreidingen van de leveringsverplichtingen aan de Europese Centrale Bank is een uitsplitsing toegevoegd aan de Selectie "Institutionele sectoren”. Het betreft de afzonderlijke publicatie van de subsector Centrale bank en de subsector overige deposito-instellingen en geldmarktfondsen vanaf 2010 in de tabel Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2020, Kw1 1999 - Kw1 2021

Herontwerp
18-06-2021

Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens; nationale rekeningen

Voor de gehele tijdreeks, 2003-2019, is het oppervlaktewatergebruik opgesplitst naar zoet en zout oppervlaktewater. Daarnaast is het gebruik van industriewater toegevoegd. Ook is de weergave van de SBI codes aangepast, de SBI codes worden nu weergegeven op het niveau van twee digits.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2019

Herontwerp
09-06-2021

Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; kerncijfers

De cijfers over 'gediplomeerden mbo gezondheidszorg' zijn vervangen door nieuwe reeksen over mbo-gediplomeerden verzorging en verpleegkunde. Nieuwe reeksen zijn toegevoegd over jeugdzorg en indicaties langdurige zorg. Reeksen over AWBZ/WMo-gefinancierde zorg zonder verblijf zijn verwijderd. De verwijderde reeksen over mbo-gediplomeerden en zorg zonder verblijf zijn nog beschikbaar op StatLine.
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2001-2020

Herontwerp
31-05-2021

Zakelijke en ICT-dienstverlening; omzetontwikkeling, index 2015=100

In het kader van een verordening van het Europese statistiekbureau Eurostat zijn de seizoengecorrigeerde indices en kwartaal-op-kwartaalontwikkelingen vanaf 2013 toegevoegd. Vanaf 2021 worden deze seizoengecorrigeerde indices en ontwikkelingen ieder kwartaal gepubliceerd.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2005 -2021, 2005KWI - 2021KWI

Herontwerp
21-05-2021

Asielverzoeken; internationaal

Als gevolg van het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is er een nieuw totaal van de Europese Unie gemaakt. De landen IJsland en Liechtenstein zijn toegevoegd aan de tabel. De cijfers voor alle landen zijn, indien nodig, met terugwerkende kracht bijgesteld.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2020

Herontwerp
21-05-2021

Ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl bij kinderen tot 12 jaar

De tabel werd uitgebreid met de variabele “plaats van geboorte” (ziekenhuis, thuis, elders) voor kinderen van 0 tot 5 jaar voor de verslagjaren 2018, 2019 en 2020 en de periode 2019-2020. De tabel werd ook uitgebreid met de variabele ADHD/ADD. Deze variabele wordt vanaf 2018 gepresenteerd naast de variabele ADHD berekend op basis van de drie kenmerken; rusteloos gedrag, voortdurend friemelen en draaien en zich kort op bepaalde bezigheden richten. Deze drie kenmerken zijn voor alle jaren aan de tabel toegevoegd. Tenslotte werd voor de vergelijkbaarheid met de variabele ADHD/ADD de leeftijdsafbakening voor ADHD (berekend op basis van de drie kenmerken) aangepast in van 4 tot 12 jaar (in plaats van 2 tot 12 jaar). Dit werd ook aangepast voor alle voorgaande jaren en perioden. De ouder leeftijdsafbakening voor de periode 2014-2019 blijft op aanvraag beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: vanaf 2014

Herontwerp
20-05-2021

Daklozen 18 tot 65 jaar; persoonskenmerken, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties persoonskenmerken/leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2020

Herontwerp
18-05-2021

Wmo-cliënten; reden beëindiging ondersteuning, regio

Aan de selectie 'reden beëindiging' zijn de volgende twee waarden toegevoegd: 'geïnitieerd door de gemeente' en 'in verband met wijzigingsverzoek'.
Frequentie: per half jaar, periode: 2015-2020

Herontwerp
07-05-2021

Zorgverzekeringswet; wanbetalers naar regio per 31 december

De regio’s gemeenten, landsdelen en COROP-gebieden zijn toegevoegd
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2019

Herontwerp
07-05-2021

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2012/'13 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Huiselijk geweld; uitkomsten onderzoeken Veilig Thuis, regio

De categorieën 'type mishandeling: niet onderzocht' bij ‘uitkomsten onderzoek’ zijn verwijderd uit de tabel. Deze waren foutief berekend. Omdat de informatiewaarde van deze categorieën bij nader inzien zeer beperkt is, is besloten de cijfers niet te corrigeren, maar helemaal uit de tabel te verwijderen.
Frequentie: per half jaar, periode: 2019-2020

Herontwerp
30-04-2021

Mbo; deelnemers, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2015/'16 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Mbo; gediplomeerden, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2015/'16 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

VAVO; deelnemers, migratieachtergrond, generatie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

VAVO; gediplomeerden, migratieachtergrond, generatie, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2006/'07-2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2005/'06 - 2019/'20

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort, leerjaar, migratieachtergrond, generatie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort in detail, leerjaar

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2003/'04 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Leerlingen in (speciaal) basisonderwijs; migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2020/'21

Herontwerp
30-04-2021

Leerlingen op speciale scholen; migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2011/'12 - 2020/'21

Herontwerp
29-04-2021

Welzijnswerk, maatschappelijk werk en kinderopvang; financiën en personeel

Vanaf verslagjaar 2019 worden de bedrijfsklassen ‘lokaal welzijnswerk’ en ‘maatschappelijk werk’ niet meer afzonderlijk beschreven in deze tabel maar samengeteld tot ‘maatschappelijk en lokaal welzijnswerk’.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2019

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009 - 2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd. De onderliggende coderingen van de selectie 'Bedrijfsgrootte' zijn gewijzigd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, bedrijfsgrootte, SBI2008

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009 - 2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, cao-sector

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd. De onderliggende codering van de categorie 'Nationaliteit: overige EU-landen' is gewijzigd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009-2020

Herontwerp
22-04-2021

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken werknemer, SBI2008

De publicatiestrategie van deze tabel is aangepast. Vanaf 2021 worden in april voorlopige cijfers gepubliceerd. Zeven maanden later worden de definitieve cijfers gepubliceerd.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2009 - 2020

Herontwerp
15-04-2021

Ziekenhuisopnamen; diagnose-indeling ISHMT, regio

Gemeente Midden-Groningen staat nu op de juiste plek in de gemeentelijst.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; energieproductie en energieverbruik

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Kenmerken installaties’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019*

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; technische kenmerken installaties

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Zuiveringstype’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; per provincie en stroomgebieddistrict

Bij de onderwerpen over ‘Rioolwaterzuiveringsinstallaties, aantal en capaciteit per type’, in de indeling naar zuiveringstype uitgebreid met 2 nieuwe typen.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 - 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; procesgegevens afvalwaterbehandeling

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (de selectie ‘Indelingen’ is uitgebreid met 2 nieuwe typen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1981, 1985, 1990 – 2019

Herontwerp
06-04-2021

Zuivering van stedelijk afvalwater; per regionale waterkwaliteitsbeheerder

Bij het onderdeel Rioolwaterzuiveringsinstallaties is de indeling naar type zuivering uitgebreid met 2 nieuwe typen.
Frequentie: per jaar, periode: 2005-2019

Herontwerp
26-03-2021

Internationale handel en doorvoer; waarde, gewicht, goederen, vervoerwijze

De voorlopige cijfers voor de jaren 2018 en 2019 bijgesteld. Tevens zijn de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties voor Werelddelen en landengroepen aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn naar aanleiding daarvan niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2019

Herontwerp
25-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2019

De onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
25-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2018

De onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
25-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2017

Onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2017

Herontwerp
22-03-2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, regio

Onderwerpen en classificaties sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2019

Herontwerp
10-03-2021

Personen met verstrekte geneesmiddelen; regio (gemeente)

Bij gemeenten is 'categorie 507' verwijderd. Deze categorie was leeg en was per abuis in de tabel terechtgekomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2013-2019

Herontwerp
09-03-2021

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
01-03-2021

Personen met pensioenaanspraken; persoonsgegevens, aanspraken

In de tabel zijn de volgende groepen aan de variabelen toegevoegd: Burgerlijke staat: "onbekende burgerlijke staat" Migratieachtergrond: "onbekende migratieachtergrond" Geslacht: "geslacht onbekend" Leeftijd: "leeftijd onbekend"
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
17-02-2021

Landbouw; Financiële gegevens landbouwbedrijven

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstypen, Type activiteiten en rechtsvorm) zijn aangepast
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010 - 2018

Herontwerp
15-02-2021

Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers 2017

In deze versie van de tabel zijn nieuwe cijfers toegevoegd over de nabijheid van banen.
Frequentie: twee maal per jaar, periode: 2017

Herontwerp
09-02-2021

Afvalbalans, afvalsoort naar sector; nationale rekeningen

De tabel is uitgebreid met de dimensie afvalsoort. De tijdreeks is herzien doordat een revisie op de methode heeft plaatsgevonden. De belangrijkste wijzigingen van de revisie zijn: 1) nieuwe berekening voor het bepalen van verbranden, storten en lozen en hergebruik van afval in Nederland; 2) de import en export van afval omvat wederuitvoer, dit werd eerder niet meegenomen; 3) niet-gevaarlijk grondafval wordt niet langer meer meegenomen; 4) herziening van de afvalstoffen op de groene-lijst uit de internationale handelsstatistiek; 5) herziening van de brondata.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
18-12-2020

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), leeftijd, geslacht

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd' zijn aangepast. Een voorloopspatie is verwijderd. De coderingen sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1950-2019

Herontwerp
18-12-2020

Gebieden in Nederland 2020

De nieuwe regionale indeling 'SubRES-Regio' is toegevoegd. Dit betreft een onderverdeling van een aantal Regionale Energiestrategie regio's. Tevens zijn enkele namen van de Regionale Energiestrategie regio's aangepast. Deze zullen ook worden aangepast in de tabel 'Gebieden in Nederland' voor de jaren 2018 en 2019
Frequentie: drie maal per jaar, periode: 2020

Herontwerp
16-12-2020

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De tabel is uitgebreid met de prognose 2020-2070.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
10-12-2020

Nalatenschappen; nagelaten vermogen, kenmerken

De categorie "Gestandaardiseerd inkomen: onbekend" stond in de selectie "Kenmerken van huishoudens en personen" niet op de juiste volgorde. Deze is nu geplaatst onder de categorie "Gestandaardiseerd inkomen 10e 10% groep" Deze verplaatsing heeft geen gevolgen voor de cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2018

Herontwerp
04-12-2020

Fitnesscentra; klanten, abonnementsprijzen en voorzieningen

In de voorlopige cijfers 2019 zijn twee nieuwe onderwerpen opgenomen, namelijk sportfaciliteiten buiten fitnesscentrum en samenwerking bij sportstimulering.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2015-2019

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp Telewerk komt voor opgenomen. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
27-11-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

In de vorige versie was abusievelijk het onderwerp 'Telewerk komt voor opgenomen'. Dit terwijl deze vraag niet is gesteld aan de bedrijven met minder dan 10 werknemers. Dit is in deze versie gecorrigeerd.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
19-11-2020

Banen van werknemers; bedrijfsgrootte en economische activiteit (SBI2008)

De categorieën onder Bedrijfsgrootte zijn van naam veranderd. De categorieën refereren niet meer naar het aantal werknemers maar naar het aantal werkzame personen.
Frequentie: per jaar, periode: 2010 december - 2019 december

Herontwerp
04-11-2020

Verkeersprestaties bussen; kilometers, leeftijdsklasse, grondgebied

Bij de leeftijd van het voertuig wordt is de categorie "3 en 4 jaar" vervangen door de categorie "3 tot 5 jaar". Er hebben daardoor geen wijzigingen plaatsgevonden in de eerder gepubliceerde cijfers.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2019

Herontwerp
30-10-2020

Gezondheid en zorggebruik; geslacht, leeftijd, persoonskenmerken

De tabel werd uitgebreid met cijfers over slaapproblemen voor personen van 12 jaar of ouder voor de periode 2018/2019.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2018/2019

Herontwerp
29-10-2020

Startende zelfstandigen; loopbaan

De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2016 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
29-10-2020

Startende zelfstandigen; positie jaar eerder, SBI 2008, kenmerken

De cijfers over startende zelfstandigen in deze tabel zijn voor de periode 2008 – 2017 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de indeling van personen naar samengestelde leeftijdscategorieën (25 tot 45 jaar, 45 tot 65 jaar en 65 plus).
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2017

Herontwerp
27-10-2020

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, inkomen

Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd. Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2018

Herontwerp
27-10-2020

Basisverzekering (Zvw); kosten per persoon, migratieachtergrond

Vanaf 2017 is een nieuw onderwerp toegevoegd, namelijk het aandeel personen waarvoor zorgkosten, per zorgtype, zijn gedeclareerd. Vanaf 2017 wordt bij migratieachtergrond onderscheid gemaakt tussen personen met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond. Vanaf 2018 is eerstelijnsverblijf een aparte zorgvorm. In 2017 was dit onderdeel van 'overige zorgvormen'.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2018

Herontwerp
23-10-2020

Gemeentelijke uitgaven Wmo-maatwerkvoorzieningen; type voorziening, regio

De cijfers over 2017-2019 worden uitgesplitst naar individuele gemeenten.
Frequentie: per jaar, periode: 2017-2019

Herontwerp
06-10-2020

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
06-10-2020

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007 - 2017

Herontwerp
02-10-2020

Woonplaatsen in Nederland 2020

Vanaf 01-01-2020 hanteert het CBS de Friese naam (Fryslân) voor de provincie Friesland.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020

Herontwerp
02-10-2020

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2016/'17

Herontwerp
18-08-2020

Bevolkingsontwikkeling; levend geborenen, overledenen en migratie per regio

De tabel is herontworpen. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd: - Het onderwerp 'Bevolkingsdichtheid' is toegevoegd. Deze cijfers zijn beschikbaar vanaf 1995 (niet per geslacht). - De onderwerpen 'Totaal vertrek exclusief correcties', 'Totaal vertrek exclusief correcties, relatief', 'Emigratie exclusief correcties', 'Vestigingsoverschot exclusief correcties', 'Totaal saldo correcties' en 'Saldo overige correcties' zijn uit de tabel verwijderd. - Onderwerp 'Saldo administratieve correcties' is verplaatst naar het mapje 'Vertrek uit de gemeente'. - Voor de perioden 1972 tot en met 1976 zijn de cijfers met betrekking tot immigratie en emigratie opnieuw afgeleid uit de bronbestanden. Hierdoor wijken de cijfers enigzins af van de vorige versie van de tabel. - Tot 1977 heeft het CBS geen informatie over administratieve correcties beschikbaar op gemeentelijk niveau. De cijfers tot 1977 zijn exclusief de administratieve correcties. - Voor de perioden 1977 tot en met 1987 zijn er cijfers over administratieve correcties toegevoegd aan de tabel. Dit heeft gevolgen voor de cijfers van 'Totaal vertrek inclusief correcties', 'Totaal vertrek inclusief correcties, relatief', 'Emigratie inclusief correcties', 'Totaal saldo correcties', 'Saldo administratieve correcties' en Saldo overige correcties'. - Lege velden (logisch leeg) zijn vervangen door een puntje (niet beschikbaar).
Frequentie: per jaar, periode: 1960 - 2019

Herontwerp