Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Regio's Perioden Beginstand voorraad (aantal) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoegingen en correcties Totaal overige toevoegingen (aantal) Overige toevoegingen en correcties Late respons nieuwbouw (aantal) Overige toevoegingen en correcties In bestaande panden Totaal in bestaande panden (aantal) Overige toevoegingen en correcties In bestaande panden Transformatie (aantal) Overige toevoegingen en correcties In bestaande panden Late respons transformatie (aantal) Overige toevoegingen en correcties In bestaande panden Woningsplitsing (aantal) Overige toevoegingen en correcties In bestaande panden Woningsamenvoeging (aantal) Overige toevoegingen en correcties In bestaande panden Overig door verbouw (aantal) Overige toevoegingen en correcties Administratief Totaal administratief (aantal) Overige toevoegingen en correcties Administratief Correctie zorgvastgoed (aantal) Overige toevoegingen en correcties Administratief Correctie wooneenheden (aantal) Overige toevoegingen en correcties Administratief Van logiesfunctie naar woonfunctie (aantal) Overige toevoegingen en correcties Administratief Van overige functie naar woonfunctie (aantal) Overige toevoegingen en correcties Administratief Overig administratief (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekkingen en correcties Totaal overige onttrekkingen (aantal) Overige onttrekkingen en correcties Late respons sloop (aantal) Overige onttrekkingen en correcties In bestaande panden Totaal in bestaande panden (aantal) Overige onttrekkingen en correcties In bestaande panden Woningsplitsing (aantal) Overige onttrekkingen en correcties In bestaande panden Woningsamenvoeging (aantal) Overige onttrekkingen en correcties In bestaande panden Overig door verbouw (aantal) Overige onttrekkingen en correcties Administratief Totaal administratief (aantal) Overige onttrekkingen en correcties Administratief Correctie zorgvastgoed (aantal) Overige onttrekkingen en correcties Administratief Correctie wooneenheden (aantal) Overige onttrekkingen en correcties Administratief Van woon- naar logiesfunctie (aantal) Overige onttrekkingen en correcties Administratief Van woonfunctie naar overige functie (aantal) Overige onttrekkingen en correcties Administratief Overig administratief (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand voorraad (aantal) Saldo woningsplitsing (aantal) Saldo woningsamenvoeging (aantal)
Nederland 2012** 7.386.745 48.670 58.545 10.360 6.475 3.360 525 . 48.185 3.365 6.815 745 4.840 32.420 13.655 31.040 2.015 2.500 1.115 1.385 . 26.520 1.160 1.120 8.055 6.745 9.445 62.535 7.449.300 2.245 -860
Nederland 2013** 7.449.300 49.310 70.145 665 15.640 11.690 275 3.165 510 . 53.845 30.660 1.380 825 2.060 18.920 12.905 20.540 2.005 2.350 1.115 1.235 . 16.185 1.655 600 5.470 1.805 6.650 86.015 7.535.315 2.050 -725
Nederland 2014** 7.535.315 45.170 36.080 340 13.450 9.015 745 3.160 530 . 22.295 7.245 1.535 605 1.475 11.430 10.990 17.620 1.995 2.685 1.200 1.490 . 12.940 1.880 1.045 2.120 1.795 6.100 52.645 7.587.965 1.960 -960
Nederland 2015** 7.587.965 48.380 31.795 70 18.700 10.770 985 3.105 395 3.445 13.020 3.215 1.330 790 1.760 5.925 11.520 15.320 1.840 2.745 1.140 990 615 10.730 1.255 1.560 1.785 1.335 4.795 53.335 7.641.325 1.965 -595
Nederland 2016** 7.641.325 54.850 33.060 210 17.820 10.235 640 3.095 415 3.440 15.030 2.970 4.190 645 1.450 5.775 10.140 32.920 2.740 2.620 1.105 1.040 470 27.560 1.695 18.030 990 1.365 5.475 44.850 7.686.180 1.990 -625
Nederland 2017** 7.686.180 62.980 29.525 60 17.785 10.235 275 2.915 525 3.835 11.680 2.030 3.840 185 1.195 4.430 12.860 24.835 2.565 3.005 1.105 1.360 540 19.265 1.790 10.800 1.090 850 4.735 54.805 7.740.985 1.810 -835
Nederland 2018** 7.740.985 66.585 28.680 195 19.895 12.210 310 2.880 590 3.905 8.590 1.335 1.055 225 1.485 4.490 8.760 12.585 1.980 3.005 1.075 1.290 640 7.595 820 810 1.365 710 3.885 73.920 7.814.910 1.805 -700
Nederland 2019** 7.814.910 71.550 29.265 60 19.655 12.480 305 3.010 435 3.425 9.550 1.455 1.220 225 1.320 5.330 10.685 13.260 1.625 2.690 1.155 1.020 515 8.950 1.300 755 1.450 815 4.630 76.870 7.891.785 1.855 -585
Nederland 2020** 7.891.785 69.985 24.695 95 16.415 10.215 375 2.645 275 2.905 8.180 1.305 960 390 1.385 4.135 10.245 9.890 1.385 2.155 1.000 730 420 6.350 800 330 890 655 3.680 74.545 7.966.330 1.645 -455
Nederland 2021** 7.966.330 71.220 27.520 35 19.825 10.480 565 3.565 320 4.895 7.660 1.325 845 510 1.520 3.460 9.925 9.565 860 2.700 1.365 815 525 6.005 770 605 565 665 3.400 79.250 8.045.580 2.200 -495
Nederland 2022** 8.045.580 74.560 25.870 90 17.560 9.565 370 3.295 265 4.065 8.220 1.620 1.185 245 1.845 3.325 10.560 10.220 935 2.420 1.235 735 450 6.865 1.040 555 1.390 610 3.275 79.650 8.125.230 2.060 -470
Groningen (PV) 2012** 265.330 805 3.045 845 660 180 5 . 2.200 150 185 0 65 1.800 400 1.315 160 110 70 40 . 1.045 130 30 215 410 260 2.135 267.465 110 -35
Groningen (PV) 2013** 267.465 1.455 3.475 30 825 695 20 105 5 . 2.625 1.535 95 5 135 855 560 750 120 45 30 15 . 580 40 25 230 100 185 3.620 271.085 75 -10
Groningen (PV) 2014** 271.085 1.090 2.080 0 1.280 1.055 10 165 50 . 795 250 100 0 30 420 265 1.215 130 250 50 200 . 840 40 100 0 100 600 1.685 272.775 115 -150
Groningen (PV) 2015** 272.775 1.460 1.325 0 880 490 30 165 15 180 445 135 100 0 45 170 310 545 135 115 55 40 15 300 15 15 0 60 205 1.930 274.720 110 -25
Groningen (PV) 2016** 274.720 1.715 1.260 0 960 455 25 340 10 135 295 25 140 0 25 100 525 445 70 185 140 20 25 185 10 75 0 15 85 2.005 276.730 200 -10
Groningen (PV) 2017** 276.730 1.715 1.810 0 975 455 10 320 45 150 835 80 595 0 40 120 275 2.865 65 245 125 95 25 2.555 45 2.280 5 60 170 385 277.115 195 -50
Groningen (PV) 2018** 277.115 2.140 1.560 75 1.020 325 30 430 10 220 465 115 130 0 95 125 540 610 50 235 170 35 30 325 25 145 5 35 120 2.550 279.660 260 -25
Groningen (PV) 2019** 279.660 2.390 1.105 0 640 295 5 225 15 100 465 120 135 0 65 150 500 615 60 150 85 50 10 405 30 235 0 25 110 2.385 282.045 140 -35
Groningen (PV) 2020** 282.045 3.155 1.180 0 860 345 75 305 5 130 320 25 75 5 60 155 705 665 145 140 100 15 25 375 15 25 185 25 125 2.965 285.010 205 -10
Groningen (PV) 2021** 285.010 2.400 1.480 0 1.190 550 15 430 5 190 295 15 100 0 80 100 665 660 30 195 160 15 15 435 110 85 0 65 170 2.555 287.570 270 -10
Groningen (PV) 2022** 287.570 3.205 1.440 0 1.005 455 10 390 5 145 440 85 90 0 95 165 755 900 100 165 140 10 15 630 10 30 365 20 200 2.995 290.560 250 -5
Fryslân (PV) 2012** 287.340 1.270 2.795 340 305 35 0 . 2.455 120 40 30 940 1.325 565 1.455 105 25 10 15 . 1.330 10 20 955 65 280 2.040 289.380 25 -15
Fryslân (PV) 2013** 289.380 1.360 3.300 15 540 460 30 40 5 . 2.745 1.730 10 60 215 730 350 1.515 80 35 15 20 . 1.400 30 20 930 135 290 2.800 292.180 25 -15
Fryslân (PV) 2014** 292.180 1.595 1.955 0 555 355 150 45 5 . 1.400 605 135 215 70 380 710 850 170 35 20 15 . 645 40 5 245 95 260 1.990 294.170 25 -10
Fryslân (PV) 2015** 294.170 1.330 1.000 5 555 425 20 40 5 70 445 115 10 35 65 225 400 560 175 45 20 5 20 340 20 30 10 80 200 1.370 295.540 20 0
Fryslân (PV) 2016** 295.540 1.415 875 25 520 330 30 35 5 115 335 25 75 50 40 145 365 1.005 150 55 15 20 20 800 325 280 20 40 135 925 296.465 20 -15
Fryslân (PV) 2017** 296.465 1.710 1.085 15 715 430 35 70 5 180 355 50 45 30 90 140 335 495 130 50 25 10 15 315 50 0 125 25 115 1.960 298.425 45 -5
Fryslân (PV) 2018** 298.425 1.925 980 0 615 315 30 45 5 220 365 90 60 10 30 175 385 710 140 50 15 15 20 515 230 55 90 30 105 1.815 300.240 30 -10
Fryslân (PV) 2019** 300.240 2.195 1.275 5 900 745 10 45 0 95 375 80 95 5 35 160 760 375 130 45 20 10 15 200 35 5 10 35 120 2.340 302.580 25 -10
Fryslân (PV) 2020** 302.580 2.165 805 0 455 320 10 40 5 80 350 65 60 5 80 135 605 250 45 30 15 10 10 170 10 5 5 20 130 2.115 304.695 25 -5
Fryslân (PV) 2021** 304.695 1.935 875 0 625 380 20 60 0 165 250 35 55 5 60 90 630 240 30 50 30 5 20 160 5 20 15 20 100 1.940 306.635 30 -5
Fryslân (PV) 2022** 306.635 2.260 955 0 665 435 15 45 0 170 290 15 15 5 60 190 370 710 280 30 20 5 5 400 15 40 175 45 120 2.135 308.770 25 -5
Drenthe (PV) 2012** 219.430 735 1.360 110 80 30 0 . 1.245 190 5 75 10 965 260 6.380 205 15 5 10 . 6.160 35 5 3.380 2.340 400 -4.540 214.890 25 -10
Drenthe (PV) 2013** 214.890 1.300 3.195 45 445 380 0 55 10 . 2.705 1.710 5 5 25 960 580 780 40 50 20 30 . 690 30 5 255 125 270 3.135 218.025 35 -20
Drenthe (PV) 2014** 218.025 640 650 0 245 185 0 55 0 . 405 140 15 0 25 230 250 680 120 25 20 5 . 540 40 150 40 115 195 360 218.385 35 -5
Drenthe (PV) 2015** 218.385 740 510 0 200 90 5 30 5 65 315 90 0 5 25 190 495 515 110 35 10 15 10 370 35 15 30 130 160 240 218.625 20 -10
Drenthe (PV) 2016** 218.625 1.020 780 0 340 195 5 50 5 85 440 95 20 85 30 215 495 695 105 35 10 10 15 555 20 5 10 405 115 615 219.240 40 -5
Drenthe (PV) 2017** 219.240 1.395 715 0 465 305 15 40 0 105 250 60 0 10 25 150 325 210 70 30 15 5 10 110 15 0 0 20 75 1.580 220.820 25 -5
Drenthe (PV) 2018** 220.820 1.345 690 0 380 230 10 35 0 105 310 100 10 10 35 155 435 225 40 30 10 0 15 155 5 0 0 10 135 1.380 222.195 25 0
Drenthe (PV) 2019** 222.195 1.570 635 0 410 260 10 50 5 85 220 70 5 10 25 115 395 755 35 50 15 15 20 670 15 0 465 95 95 1.055 223.250 35 -10
Drenthe (PV) 2020** 223.250 1.450 685 30 330 230 5 45 0 50 325 85 0 5 95 135 280 550 65 30 15 5 10 455 140 0 255 10 50 1.305 224.555 30 -5
Drenthe (PV) 2021** 224.555 1.740 660 0 445 255 60 35 5 90 215 20 25 10 65 100 420 220 20 35 10 20 10 160 0 0 30 25 105 1.765 226.320 25 -15
Drenthe (PV) 2022** 226.320 1.460 860 5 370 225 10 40 5 90 485 305 25 0 60 95 345 385 30 30 15 10 5 330 50 0 180 10 90 1.590 227.905 25 -5
Overijssel (PV) 2012** 482.575 2.535 2.715 380 170 205 5 . 2.330 110 10 0 260 1.950 875 1.565 155 105 70 35 . 1.305 55 30 20 285 915 2.815 485.390 135 -30
Overijssel (PV) 2013** 485.390 2.785 3.030 5 555 340 5 180 30 . 2.470 1.260 25 15 95 1.080 1.445 2.190 150 145 65 80 . 1.895 170 50 1.245 70 355 2.185 487.575 115 -50
Overijssel (PV) 2014** 487.575 3.365 1.830 5 485 260 10 185 25 . 1.340 545 5 125 110 555 1.155 1.390 280 140 65 75 . 970 110 10 445 150 255 2.650 490.225 120 -50
Overijssel (PV) 2015** 490.225 3.660 1.680 15 845 465 5 200 10 165 820 230 35 75 110 370 875 940 150 130 70 35 25 660 40 90 250 80 195 3.530 493.755 130 -25
Overijssel (PV) 2016** 493.755 3.650 2.395 5 1.365 600 55 295 15 410 1.025 440 60 10 70 445 1.050 1.395 180 185 95 40 50 1.025 100 425 200 65 230 3.605 497.360 200 -25
Overijssel (PV) 2017** 497.360 3.815 1.875 0 1.090 510 5 215 45 315 785 180 260 25 45 280 410 2.695 145 265 80 145 45 2.285 115 1.795 10 60 300 2.590 499.950 135 -100
Overijssel (PV) 2018** 499.950 4.170 2.360 15 1.885 1.305 20 160 15 385 455 125 20 10 65 240 510 625 170 145 60 40 45 310 15 5 5 60 225 5.390 505.345 100 -25
Overijssel (PV) 2019** 505.345 4.610 1.735 5 1.190 775 10 145 20 240 545 120 65 10 35 315 490 905 200 130 55 45 30 575 230 30 20 80 220 4.955 510.295 90 -25
Overijssel (PV) 2020** 510.295 4.045 1.395 0 1.020 635 15 150 10 205 380 90 15 5 65 200 360 380 80 115 55 35 25 185 5 20 15 25 125 4.695 514.995 95 -25
Overijssel (PV) 2021** 514.995 3.555 1.095 5 845 475 20 125 15 210 250 25 0 0 60 165 650 435 55 105 45 45 15 275 50 0 0 35 190 3.565 518.560 80 -30
Overijssel (PV) 2022** 518.560 3.920 1.510 10 965 550 80 105 10 230 535 190 0 5 150 190 475 600 50 80 35 30 20 470 45 0 135 45 245 4.360 522.915 70 -20
Flevoland (PV) 2012** 158.060 1.150 490 115 105 10 0 . 375 0 0 0 5 370 140 60 5 5 5 0 . 50 0 0 0 0 50 1.435 159.495 5 0
Flevoland (PV) 2013** 159.495 1.135 1.075 0 105 85 5 15 0 . 970 365 10 0 10 585 140 55 15 5 5 0 . 30 5 0 0 0 25 2.015 161.510 10 0
Flevoland (PV) 2014** 161.510 1.005 390 0 135 125 0 5 0 . 255 75 0 0 105 70 45 130 20 10 0 5 . 100 15 0 20 25 40 1.220 162.730 5 -5
Flevoland (PV) 2015** 162.730 1.110 205 0 90 65 5 10 0 10 115 15 20 0 25 60 50 1.075 5 5 5 0 0 1.065 0 0 975 10 80 185 162.920 5 0
Flevoland (PV) 2016** 162.920 1.340 160 0 115 80 5 5 0 25 45 0 0 0 25 15 125 60 25 5 0 0 0 30 5 0 0 5 20 1.310 164.230 5 0
Flevoland (PV) 2017** 164.230 2.245 450 10 320 300 0 15 0 5 120 65 0 0 20 30 30 410 10 5 5 0 0 395 40 0 335 10 10 2.260 166.485 10 0
Flevoland (PV) 2018** 166.485 2.570 355 0 315 270 5 30 0 5 40 0 0 0 10 30 65 110 10 15 10 5 0 90 5 0 60 10 15 2.750 169.235 20 -5
Flevoland (PV) 2019** 169.235 2.765 340 0 295 235 0 45 0 15 45 15 0 0 10 20 65 50 10 15 15 0 0 25 10 0 5 5 10 2.990 172.225 30 0
Flevoland (PV) 2020** 172.225 2.595 170 0 140 105 0 20 0 15 30 5 0 0 5 20 35 300 120 10 5 0 0 170 5 0 5 5 160 2.430 174.660 15 0
Flevoland (PV) 2021** 174.660 3.000 455 0 165 75 5 40 0 45 290 40 0 0 5 245 50 65 5 20 15 5 0 45 5 0 0 10 30 3.340 178.000 25 -5
Flevoland (PV) 2022** 178.000 2.820 455 0 410 355 5 15 0 40 40 0 0 0 5 35 55 50 0 10 5 5 0 40 5 0 0 0 30 3.165 181.165 10 -5
Gelderland (PV) 2012** 845.200 6.985 12.515 1.545 1.110 405 25 . 10.970 290 5.010 380 835 4.455 1.615 3.250 235 260 140 120 . 2.755 115 200 925 450 1.060 14.635 859.855 265 -95
Gelderland (PV) 2013** 859.855 6.115 7.835 235 1.395 995 40 325 40 . 6.205 3.270 180 160 220 2.375 2.085 2.305 250 240 125 115 . 1.820 115 65 415 280 950 9.555 869.410 200 -75
Gelderland (PV) 2014** 869.410 6.975 4.055 60 1.620 1.200 15 335 70 . 2.375 715 140 40 120 1.365 1.040 1.735 180 310 120 195 . 1.245 65 30 45 300 800 8.250 877.660 215 -125
Gelderland (PV) 2015** 877.660 6.715 4.270 20 2.250 1.430 50 345 20 405 2.000 175 200 310 460 855 1.660 1.315 285 260 115 85 60 770 40 15 90 210 410 8.005 885.680 230 -65
Gelderland (PV) 2016** 885.680 7.975 4.365 95 2.020 1.240 40 255 35 450 2.250 315 1.105 20 290 520 1.030 8.925 175 230 85 95 45 8.525 305 7.585 130 120 385 2.385 888.060 170 -60
Gelderland (PV) 2017** 888.060 8.315 2.265 10 1.335 685 15 225 40 365 920 110 190 5 165 450 3.480 1.170 285 235 85 95 50 655 70 65 105 90 320 5.925 893.990 140 -55
Gelderland (PV) 2018** 893.990 8.975 3.375 5 1.845 1.130 15 260 55 380 1.530 260 175 85 255 745 895 2.195 220 245 85 110 50 1.735 150 75 870 75 565 9.260 903.255 175 -55
Gelderland (PV) 2019** 903.255 8.830 2.805 20 1.835 1.195 25 265 40 310 950 150 120 35 115 525 1.395 1.125 180 255 100 105 50 695 95 15 25 100 460 9.115 912.370 165 -65
Gelderland (PV) 2020** 912.370 9.390 2.705 5 1.390 715 50 280 15 330 1.305 170 150 285 140 560 985 960 125 215 110 60 45 620 40 40 15 85 435 10.150 922.525 170 -45
Gelderland (PV) 2021** 922.525 7.380 4.150 5 2.710 1.445 45 385 25 815 1.435 275 185 320 270 385 940 995 85 255 145 65 50 655 45 160 25 120 310 9.590 932.115 240 -40
Gelderland (PV) 2022** 932.115 7.815 2.940 15 1.785 1.040 15 380 20 330 1.145 240 80 125 235 460 890 1.125 65 270 150 65 60 790 180 15 40 115 440 8.740 940.860 230 -45
Utrecht (PV) 2012** 528.125 5.690 3.710 760 515 235 10 . 2.950 185 20 5 330 2.410 935 2.000 140 110 65 45 . 1.755 40 55 15 390 1.255 6.470 534.595 170 -35
Utrecht (PV) 2013** 534.595 3.765 3.745 15 800 565 60 160 15 . 2.930 1.265 20 45 185 1.415 580 2.440 115 80 45 40 . 2.250 240 20 1.090 175 725 4.485 539.080 115 -25
Utrecht (PV) 2014** 539.080 3.505 2.610 5 840 685 25 120 10 . 1.765 1.025 70 5 105 570 485 1.235 75 75 30 45 . 1.085 165 15 520 110 270 4.395 543.475 90 -35
Utrecht (PV) 2015** 543.475 3.985 1.890 5 1.175 715 5 145 15 295 710 235 5 35 150 280 705 530 110 105 40 40 25 315 10 5 40 55 205 4.640 548.115 105 -25
Utrecht (PV) 2016** 548.115 5.440 2.235 0 1.320 810 105 155 15 235 915 90 80 190 75 480 630 855 185 115 40 55 20 560 15 150 10 60 325 6.190 554.305 115 -40
Utrecht (PV) 2017** 554.305 5.785 3.435 5 1.805 1.265 10 150 40 345 1.625 85 1.010 45 80 400 570 5.385 520 165 45 90 35 4.700 590 3.675 10 75 350 3.260 557.565 105 -50
Utrecht (PV) 2018** 557.565 5.600 2.060 0 1.540 1.115 20 105 20 285 520 80 70 5 130 235 470 495 85 90 30 40 20 320 10 0 40 65 200 6.695 564.255 75 -20
Utrecht (PV) 2019** 578.905 6.020 1.995 0 1.335 850 20 175 10 275 665 135 225 55 100 150 400 600 100 115 55 35 25 380 90 70 10 55 155 7.020 585.925 120 -25
Utrecht (PV) 2020** 585.925 6.345 2.795 35 2.200 1.705 35 115 20 330 555 245 140 0 55 120 490 775 65 105 35 45 25 600 110 35 185 40 230 7.875 593.800 80 -25
Utrecht (PV) 2021** 593.800 6.280 2.155 0 1.705 1.000 230 160 10 305 450 80 75 15 70 210 530 610 35 120 50 45 25 455 30 5 75 80 265 7.295 601.095 110 -35
Utrecht (PV) 2022** 601.095 6.755 1.520 5 1.070 590 10 165 15 285 445 85 50 0 95 220 505 670 15 135 55 45 35 520 180 50 10 30 245 7.100 608.195 110 -30
Noord-Holland (PV) 2012** 1.253.525 8.060 6.410 1.645 765 670 210 . 4.765 420 725 5 305 3.310 2.815 2.395 220 635 200 430 . 1.545 80 245 45 240 930 9.260 1.262.790 470 -220
Noord-Holland (PV) 2013** 1.262.790 7.835 12.300 120 3.885 3.165 25 505 195 . 8.295 5.340 15 285 235 2.420 1.825 2.570 640 545 150 395 . 1.385 190 25 85 150 935 15.740 1.278.535 355 -200
Noord-Holland (PV) 2014** 1.278.535 7.795 6.110 5 2.840 1.890 255 545 150 . 3.265 530 115 115 240 2.270 2.055 2.710 270 570 205 365 . 1.875 335 325 35 150 1.030 9.135 1.287.670 340 -215
Noord-Holland (PV) 2015** 1.287.670 10.170 6.920 5 4.660 2.700 65 700 190 1.005 2.260 680 180 15 275 1.110 1.595 3.070 160 960 280 420 265 1.950 345 60 15 235 1.295 12.425 1.300.095 420 -230
Noord-Holland (PV) 2016** 1.300.095 10.820 6.135 25 3.580 1.955 100 425 165 935 2.530 455 715 105 260 990 1.530 8.170 250 650 170 375 105 7.270 140 5.425 240 185 1.275 7.255 1.307.355 255 -210
Noord-Holland (PV) 2017** 1.307.355 10.945 4.705 10 3.295 1.805 55 505 180 755 1.395 285 165 10 165 770 2.370 2.295 340 770 205 405 160 1.185 175 90 30 130 755 10.985 1.318.335 300 -225
Noord-Holland (PV) 2018** 1.318.335 13.970 5.610 60 4.270 2.470 70 615 160 955 1.280 175 225 25 245 615 1.460 2.355 350 905 255 350 300 1.105 150 80 55 95 720 15.760 1.334.100 360 -190
Noord-Holland (PV) 2019** 1.334.100 13.875 5.170 10 3.820 2.040 125 680 160 820 1.335 35 220 70 260 745 2.285 2.110 190 795 275 320 195 1.125 25 115 155 110 720 14.650 1.348.750 405 -160
Noord-Holland (PV) 2020** 1.348.750 10.650 3.310 15 2.345 1.035 55 645 70 545 945 55 115 35 205 540 1.515 1.395 115 520 250 160 110 760 115 50 30 120 445 11.050 1.359.800 395 -90
Noord-Holland (PV) 2021** 1.359.800 14.610 5.810 15 4.385 2.000 30 1.035 110 1.205 1.415 275 130 125 265 620 1.080 2.190 255 895 425 250 215 1.040 100 110 15 80 735 17.150 1.376.950 610 -140
Noord-Holland (PV) 2022** 1.376.950 14.395 4.535 10 3.490 1.605 70 770 95 945 1.040 35 295 35 285 385 2.325 1.515 65 690 315 235 140 760 105 35 15 70 540 15.090 1.392.040 455 -140
Zuid-Holland (PV) 2012** 1.605.455 10.070 11.640 2.660 1.335 1.135 195 . 8.975 805 445 5 860 6.860 2.895 5.615 320 900 405 495 . 4.390 140 210 150 1.445 2.440 13.195 1.618.650 730 -300
Zuid-Holland (PV) 2013** 1.618.650 10.910 13.880 70 3.665 2.060 45 1.415 145 . 10.145 6.215 585 130 380 2.830 3.095 4.245 195 905 550 355 . 3.145 510 235 860 200 1.335 17.450 1.636.095 865 -210
Zuid-Holland (PV) 2014** 1.636.095 8.435 8.475 185 3.020 1.475 245 1.165 135 . 5.270 2.645 790 30 230 1.575 2.290 3.290 155 875 500 375 . 2.265 745 40 105 210 1.165 11.325 1.647.420 665 -240
Zuid-Holland (PV) 2015** 1.647.420 9.970 5.395 0 3.640 1.500 770 860 100 410 1.750 345 65 10 330 1.005 2.350 3.200 290 625 330 235 55 2.285 490 740 125 110 820 9.810 1.657.235 530 -135
Zuid-Holland (PV) 2016** 1.657.235 11.090 7.365 5 3.275 1.790 140 810 120 415 4.085 560 1.485 75 295 1.665 2.255 6.745 750 615 295 265 55 5.380 250 3.305 60 115 1.650 9.455 1.666.690 515 -145
Zuid-Holland (PV) 2017** 1.666.690 13.215 6.625 5 3.880 2.155 60 775 120 765 2.745 445 1.065 15 270 950 2.885 6.015 290 675 300 310 65 5.050 435 2.735 150 100 1.625 10.945 1.677.635 475 -190
Zuid-Holland (PV) 2018** 1.677.635 11.335 5.690 30 4.190 2.665 60 615 280 570 1.465 195 150 10 305 805 2.000 2.490 360 810 230 535 45 1.320 135 170 140 115 755 12.530 1.690.165 385 -255
Zuid-Holland (PV) 2019** 1.675.515 13.565 8.830 10 6.170 4.255 70 970 140 740 2.650 480 175 20 375 1.605 2.170 2.850 235 790 380 320 90 1.830 425 125 25 155 1.105 17.370 1.692.890 590 -180
Zuid-Holland (PV) 2020** 1.692.890 15.325 5.935 5 4.270 2.775 80 685 105 630 1.660 350 65 15 340 885 2.375 2.080 190 630 285 260 85 1.260 65 75 30 135 960 16.805 1.709.690 400 -155
Zuid-Holland (PV) 2021** 1.709.690 13.560 4.950 5 3.820 2.200 45 635 95 845 1.120 150 35 15 335 585 2.315 1.795 180 545 260 215 70 1.065 50 115 145 85 675 14.405 1.724.095 375 -120
Zuid-Holland (PV) 2022** 1.724.095 14.565 5.445 5 3.830 2.080 95 660 90 905 1.610 315 185 35 390 690 2.825 2.075 105 565 245 235 85 1.410 300 315 30 105 655 15.110 1.739.205 415 -145
Zeeland (PV) 2012** 181.245 1.145 1.510 210 115 55 40 . 1.300 85 20 5 375 815 410 3.125 60 100 15 80 . 2.965 5 40 2.260 520 145 -875 180.370 40 -40
Zeeland (PV) 2013** 180.370 865 1.895 40 385 315 5 35 30 . 1.470 895 35 25 55 460 310 450 95 75 15 65 . 275 25 5 45 40 165 2.000 182.370 20 -35
Zeeland (PV) 2014** 182.370 855 870 5 290 195 5 70 20 . 570 75 35 25 80 355 355 1.070 175 75 30 45 . 825 80 165 320 130 125 300 182.670 40 -25
Zeeland (PV) 2015** 182.670 990 830 0 240 155 5 40 0 45 585 435 0 25 30 95 415 460 115 25 15 0 5 325 65 5 70 40 140 945 183.610 25 0
Zeeland (PV) 2016** 183.610 1.075 440 5 220 140 0 30 5 45 210 60 0 35 20 95 190 580 235 35 15 15 10 310 0 5 35 40 230 745 184.355 15 -10
Zeeland (PV) 2017** 184.355 1.165 580 0 305 255 0 20 0 30 275 95 45 35 30 70 310 525 220 20 10 5 5 285 5 0 205 20 60 910 185.265 10 -5
Zeeland (PV) 2018** 185.265 1.250 480 0 245 135 0 25 5 85 230 5 10 10 40 175 170 295 125 30 10 10 10 145 5 0 20 20 100 1.265 186.530 15 -5
Zeeland (PV) 2019** 186.530 1.370 430 0 225 100 0 35 0 85 200 25 0 5 60 110 335 375 50 20 15 5 0 305 75 0 100 15 115 1.085 187.610 20 -5
Zeeland (PV) 2020** 187.610 1.540 625 0 300 180 5 30 10 75 325 40 0 5 35 240 730 490 90 45 10 30 5 355 60 0 110 20 160 950 188.560 20 -20
Zeeland (PV) 2021** 188.560 1.280 430 0 220 135 5 30 0 50 210 50 20 5 50 80 420 455 25 25 10 10 5 405 90 0 200 25 95 835 189.395 20 -10
Zeeland (PV) 2022** 189.395 1.590 595 0 240 145 0 45 5 50 355 5 130 20 65 135 425 580 30 30 10 10 5 525 10 0 390 25 100 1.180 190.575 35 -5
Noord-Brabant (PV) 2012** 1.050.425 8.140 8.275 1.085 885 185 15 . 7.190 690 235 225 505 5.535 2.275 2.185 240 115 70 50 . 1.830 435 150 25 315 910 11.960 1.062.385 115 -35
Noord-Brabant (PV) 2013** 1.062.385 9.780 9.465 80 2.070 1.875 15 170 15 . 7.315 4.095 110 95 405 2.610 1.050 1.805 175 105 55 50 . 1.525 215 80 290 315 630 16.395 1.078.785 115 -35
Noord-Brabant (PV) 2014** 1.078.785 7.750 3.840 55 1.640 1.245 25 330 40 . 2.145 325 50 10 270 1.495 1.265 1.695 220 190 110 85 . 1.285 140 55 290 175 625 8.635 1.087.415 220 -45
Noord-Brabant (PV) 2015** 1.087.415 6.925 5.810 15 3.260 2.430 25 350 15 440 2.530 385 555 285 160 1.145 1.695 2.055 220 280 130 60 90 1.560 105 475 65 160 760 8.985 1.096.400 220 -45
Noord-Brabant (PV) 2016** 1.096.400 7.470 4.470 10 2.850 1.970 110 340 30 400 1.610 465 280 60 195 615 1.460 2.580 430 285 115 85 85 1.870 200 715 235 170 550 7.895 1.104.295 225 -55
Noord-Brabant (PV) 2017** 1.104.295 10.450 4.160 5 2.530 1.575 65 305 35 555 1.625 525 180 10 205 710 1.035 1.770 310 335 110 150 75 1.125 195 115 30 130 655 11.810 1.116.100 195 -115
Noord-Brabant (PV) 2018** 1.116.100 11.080 4.095 5 2.770 1.830 25 405 25 485 1.320 115 115 55 225 810 1.055 1.370 290 320 140 115 70 760 75 45 30 100 515 12.745 1.128.845 265 -90
Noord-Brabant (PV) 2019** 1.128.845 11.990 3.615 5 2.105 1.395 15 235 20 445 1.505 115 85 10 170 1.125 1.370 2.475 305 200 90 50 55 1.970 135 65 485 105 1.180 11.765 1.140.610 145 -30
Noord-Brabant (PV) 2020** 1.140.610 10.560 3.005 5 1.740 1.115 25 225 20 360 1.260 55 155 25 230 800 1.445 1.305 260 200 80 65 50 850 110 35 50 125 530 10.815 1.151.425 145 -45
Noord-Brabant (PV) 2021** 1.151.425 11.930 3.255 5 2.340 1.205 60 485 30 560 910 130 85 10 180 500 1.185 1.010 80 315 165 90 60 615 70 30 35 70 405 12.990 1.164.415 320 -60
Noord-Brabant (PV) 2022** 1.164.415 12.360 3.780 10 2.590 1.460 35 505 15 575 1.185 215 210 10 270 485 1.265 1.015 135 275 175 55 45 600 105 25 35 85 355 13.860 1.178.275 330 -40
Limburg (PV) 2012** 510.025 2.080 4.085 660 425 220 15 . 3.420 320 115 15 345 2.625 470 1.690 170 125 60 70 . 1.390 115 130 65 285 800 4.005 514.030 160 -55
Limburg (PV) 2013** 514.030 2.010 6.950 0 970 755 30 165 20 . 5.980 2.975 300 5 100 2.600 885 1.440 130 125 45 80 . 1.180 85 75 20 210 790 6.635 520.665 120 -60
Limburg (PV) 2014** 520.665 2.165 3.225 10 505 340 5 145 15 . 2.710 325 95 45 100 2.145 1.075 1.610 200 135 55 85 . 1.275 105 150 45 235 735 2.705 523.370 90 -70
Limburg (PV) 2015** 523.370 1.330 1.960 0 910 315 5 220 20 350 1.050 370 170 5 90 415 975 1.050 90 160 70 55 35 800 85 105 115 165 330 1.265 524.635 150 -35
Limburg (PV) 2016** 524.635 1.840 2.575 40 1.255 665 25 355 15 190 1.280 445 225 15 115 485 485 1.465 190 225 125 65 35 1.045 325 55 50 145 470 2.465 527.095 230 -50
Limburg (PV) 2017** 527.095 2.230 1.820 0 1.070 495 10 280 15 270 745 55 280 0 60 355 840 1.005 190 210 105 50 55 605 55 40 75 130 305 2.205 529.300 175 -35
Limburg (PV) 2018** 529.300 2.230 1.420 5 815 415 20 155 10 210 600 75 85 5 50 385 770 1.100 145 135 60 35 40 820 15 235 45 100 425 1.780 531.080 95 -25
Limburg (PV) 2019** 531.080 2.365 1.330 0 725 330 5 140 20 225 605 120 90 5 70 315 520 1.030 135 125 50 55 25 765 140 95 150 40 340 2.150 533.230 90 -35
Limburg (PV) 2020** 533.230 2.765 2.080 0 1.355 1.055 15 105 15 165 725 120 185 5 70 340 715 745 80 110 40 45 30 550 125 45 10 40 330 3.385 536.615 65 -30
Limburg (PV) 2021** 536.615 3.555 2.200 0 1.375 765 35 140 15 415 830 230 140 5 75 380 1.045 895 60 145 50 55 40 695 215 85 25 50 315 3.820 540.435 90 -40
Limburg (PV) 2022** 540.435 3.420 1.835 35 1.145 620 25 180 15 305 655 130 100 5 135 280 330 600 60 140 70 40 30 395 40 45 10 55 250 4.325 544.760 110 -25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de voorraad woningen en de mutaties daarin, zoals nieuwbouw en sloop en is een verbijzondering van de tabel Voorraad woningen en niet-woningen; mutaties, gebruiksfunctie, regio (zie paragraaf 3). De mutatietypen Overige toevoegingen, Overige onttrekkingen en Correcties worden nader uitgesplitst naar o.a. woningtransformaties, woningsplitsingen en administratieve aanpassingen. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en worden verder uitgesplitst naar landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per januari 2024:
De nader voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. Bij de onderwerpen is het saldo van woningsplitsing en het saldo van woningsamenvoeging toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2023 worden eind 2024 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Beginstand voorraad
Aantal aan het begin van de periode.
Nieuwbouw
Door nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd.
Overige toevoegingen en correcties
Bij overige toevoegingen gaat het om woningen die om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad zijn toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie. Daarnaast zijn ook positieve correcties onderdeel van de categorie 'Overige toevoegingen en correcties'.
Onder correcties vallen:
- Een mutatie die betrekking heeft op een al eerder gepubliceerde periode. Het betreft dan late respons.
- Een mutatie die een onlogische statusovergang van een verblijfsobject oplevert; bijvoorbeeld van 'in gebruik' naar 'gevormd'.
- Een mutatie van een verblijfsobject die al in eerdere periode(n) aan de voorraad is toegevoegd en/of onttrokken. Het gaat dan bijvoorbeeld om Nieuwbouw of Sloop van eenzelfde woning die al in een eerdere periode is geteld.

Totaal overige toevoegingen
Om andere redenen dan nieuwbouw aan de voorraad toegevoegd, bijvoorbeeld splitsing, verbouw of verandering van gebruiksfunctie.
Late respons nieuwbouw
Van alle nieuwbouwpanden die één of twee jaar eerder zijn gebouwd, is vastgesteld of er nog 'nagekomen' verblijfsobjecten zijn die deel uitmaken van deze panden. De verblijfsobjecten zijn dus één of twee jaar later dan het jaar van nieuwbouw aan de BAG toegevoegd. Deze verblijfsobjecten beschouwen we als 'late respons'. In 2013 kan slechts één jaar worden teruggekeken. In 2012 ontbreekt dit cijfer omdat er voor 2012 geen cijfers zijn gebaseerd op de BAG.
In bestaande panden
Mutaties die hebben plaatsgevonden in al bestaande panden (dus geen nieuwbouwpanden). Het gaat om panden met status In gebruik (wel of niet ingemeten) of Buiten gebruik.
Totaal in bestaande panden
Transformatie
Onder transformatie wordt het hergebruik van bestaande panden verstaan. Als een pand wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, telt dit niet mee als transformatie. Het gaat hierbij om hergebruik van bestaande panden waarbij (een) verblijfsobject(en) met een niet-woonfunctie verdwijnt of verandert en in plaats daarvan een verblijfsobject met woonfunctie wordt toegevoegd.
Late respons transformatie
Van alle panden die één of twee jaar eerder zijn getransformeerd, is vastgesteld of er nog ‘nagekomen’ verblijfsobjecten zijn die deel uitmaken van deze panden. De verblijfsobjecten zijn dus één of twee jaar later dan het jaar van transformatie aan de BAG toegevoegd. Deze verblijfsobjecten beschouwen we als ‘late respons’. In 2013 kan slechts één jaar worden teruggekeken. In 2012 ontbreekt dit cijfer omdat er voor 2012 geen cijfers zijn gebaseerd op de BAG.
Woningsplitsing
Bij woningsplitsing wordt een woning in twee of meer woningen gesplitst. Voor woningsplitsingen zijn de volgende beslisregels gehanteerd:
- aantal woningen in het pand is toegenomen;
- woonoppervlak in het pand is met maximaal 40% toe- of afgenomen;
- het gemiddeld woonoppervlak van alle verblijfsobjecten in het pand ligt zowel aan het begin als aan het eind van het jaar tussen 15 en 500 m2;
- gemiddeld oppervlak van het verblijfsobject is met minimaal 10% afgenomen;
- er zijn maximaal 10 verblijfsobjecten in het pand na woningsplitsing.
Woningsamenvoeging
Woningsamenvoeging is het tegenovergestelde van woningsplitsing. Bij woningsamenvoeging wordt van twee of meer woningen één woning gemaakt. Voor woningsamenvoegingen zijn de volgende beslisregels gehanteerd:
- aantal woningen in het pand is afgenomen;
- woonoppervlak in het pand is met maximaal 40% toe- of afgenomen;
- het gemiddeld woonoppervlak van alle verblijfsobjecten in het pand ligt zowel aan het begin als aan het eind van het jaar tussen 15 en 500 m2;
- gemiddeld oppervlak van het verblijfsobject is met minimaal 10% toegenomen.
Aanpassingen in bijzondere woongebouwen worden (zover mogelijk) niet als woningsamenvoeging meegeteld, omdat dit vaak administratieve aanpassingen zijn.

Bij woningsamenvoeging worden zowel woningen onttrokken uit de BAG als toegevoegd, vandaar dat deze groep zowel bij overige toevoegingen als overige onttrekkingen voorkomt. Het saldo van deze twee geeft aan hoeveel woningen er uiteindelijk zijn onttrokken aan de woningvoorraad.
Overig door verbouw
Mutaties in bestaande panden waarbij het aantal verblijfsobjecten met een woonfunctie toeneemt door (een combinatie van) transformatie/woningsplitsing/renovatie. Deze verblijfsobjecten kunnen op basis van de mutaties in het pand niet specifiek aan transformatie of woningsplitsing worden toegedeeld.
Administratief
Totaal administratief
Correctie zorgvastgoed
Mutaties in het aantal verblijfsobjecten in verzorgings- en verpleeghuizen en overige zorginstellingen waar institutionele huishoudens wonen. Onzelfstandige woningen mogen niet als apart vbo in de BAG opgevoerd worden. Bij de opstart van de BAG is dit wel veelvuldig gebeurd. In oktober 2012 is een oplegnotitie bij het besluit BAGBAO t.a.v. zorgcomplexen gepubliceerd en waren gemeenten verplicht dit te corrigeren in de BAG. Dit heeft tot veel administratieve aanpassingen geleid.
Correctie wooneenheden
Mutaties in het aantal verblijfsobjecten in panden met wooneenheden (voornamelijk studentencomplexen), die bewoond worden door particuliere huishoudens. Bij de opstart van de BAG zijn wooneenheden als vbo opgevoerd in de BAG. Aangezien een wooneenheid niet een zelfstandige woning is, is dit niet toegestaan. Vandaar dat in november 2013 een Oplegnotitie bij het besluit BAGBAO t.a.v. studentencomplexen is gepubliceerd. Het gevolg is dat gemeenten studentencomplexen voor 31 december 2016 moesten afbakenen op basis van de reguliere afbakeningsvoorschriften. Dit heeft tot veel administratieve aanpassingen geleid.
Van logiesfunctie naar woonfunctie
Een pand met één verblijfsobject krijgt naast óf in plaats van een logiesfunctie een woonfunctie. In het algemeen zijn dit administratieve aanpassingen.
Van overige functie naar woonfunctie
Verblijfsobject met een niet-woonfunctie (behalve logiesfunctie) krijgt naast óf in plaats van de overige functie een woonfunctie. Het gaat veelal om Industriefunctie (bv aanpassingen van boerderijnen) en Overige gebruiksfunctie (bv aanpassingen van garageboxen).
Overig administratief
Alle mutaties die niet in een andere categorie vallen waaronder:
- correcties (onlogische statusovergangen van een verblijfsobject in de BAG);
- verblijfsobjecten die zowel een toevoeging als een onttrekking zijn in hetzelfde jaar.
Sloop
Door sloop aan de voorraad onttrokken.
Overige onttrekkingen en correcties
Bij overige onttrekkingen gaat het om woningen die om andere redenen dan sloop onttrokken zijn aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie. Daarnaast zijn ook negatieve correcties onderdeel van de categorie ‘Overige onttrekkingen en correcties’.
Zie voor wat onder correcties valt, de uitleg bij Overige toevoegingen en correcties.
Totaal overige onttrekkingen
Om andere redenen dan sloop onttrokken aan de voorraad, zoals samenvoeging of verandering van gebruiksfunctie.
Late respons sloop
Verblijfsobjecten die worden onttrokken uit de voorraad uit een pand die reeds de status 'gesloopt' heeft.
In bestaande panden
Mutaties die hebben plaatsgevonden in al bestaande panden (dus geen nieuwbouwpanden). Het gaat om panden met status In gebruik (wel of niet ingemeten) of Buiten gebruik.
Totaal in bestaande panden
Woningsplitsing
Woningsamenvoeging
Woningsamenvoeging is het tegenovergestelde van woningsplitsing. Bij woningsamenvoeging wordt van twee of meer woningen één woning gemaakt. Voor woningsamenvoegingen zijn de volgende beslisregels gehanteerd:
- aantal woningen in het pand is afgenomen;
- woonoppervlak in het pand is met maximaal 40% toe- of afgenomen;
- het gemiddeld woonoppervlak van alle verblijfsobjecten in het pand ligt zowel aan het begin als aan het eind van het jaar tussen 15 en 500 m2;
- gemiddeld oppervlak van het verblijfsobject is met minimaal 10% toegenomen.
Aanpassingen in bijzondere woongebouwen worden (zover mogelijk) niet als woningsamenvoeging meegeteld, omdat dit vaak administratieve aanpassingen zijn.

Bij woningsamenvoeging worden zowel woningen onttrokken uit de BAG als toegevoegd, vandaar dat deze groep zowel bij overige toevoegingen als overige onttrekkingen voorkomt. Het saldo van deze twee geeft aan hoeveel woningen er uiteindelijk zijn onttrokken aan de woningvoorraad.
Overig door verbouw
Mutaties in bestaande panden waarbij het aantal verblijfsobjecten met een woonfunctie afneemt door (een combinatie van) transformatie/woningsplitsing/renovatie. Deze verblijfsobjecten kunnen op basis van de mutaties in het pand niet specifiek aan transformatie of woningsplitsing worden toegedeeld.
Administratief
Totaal administratief
Correctie zorgvastgoed
Mutaties in het aantal verblijfsobjecten in verzorgings- en verpleeghuizen en overige zorginstellingen waar institutionele huishoudens wonen. Onzelfstandige woningen mogen niet als apart vbo in de BAG opgevoerd worden. Bij de opstart van de BAG is dit wel veelvuldig gebeurd. In oktober 2012 is een oplegnotitie bij het besluit BAGBAO t.a.v. zorgcomplexen gepubliceerd en waren gemeenten verplicht dit te corrigeren in de BAG. Dit heeft tot veel administratieve aanpassingen geleid.
Correctie wooneenheden
Mutaties in het aantal verblijfsobjecten in panden met wooneenheden (voornamelijk studentencomplexen), die bewoond worden door particuliere huishoudens. Bij de opstart van de BAG zijn wooneenheden als vbo opgevoerd in de BAG. Aangezien een wooneenheid niet een zelfstandige woning is, is dit niet toegestaan. Vandaar dat in november 2013 een Oplegnotitie bij het besluit BAGBAO t.a.v. studentencomplexen is gepubliceerd. Het gevolg is dat gemeenten studentencomplexen voor 31 december 2016 moesten afbakenen op basis van de reguliere afbakeningsvoorschriften. Dit heeft tot veel administratieve aanpassingen geleid.
Van woon- naar logiesfunctie
Van woonfunctie naar logiesfunctie is de situatie waarbij een verblijfsobject met een woonfunctie in plaats van de woonfunctie een logiesfunctie heeft gekregen. Deze aanpassing heeft vaak een administratieve achtergrond.
Van woonfunctie naar overige functie
Verblijfsobject met een woonfunctie krijgt in plaats van een woonfunctie een overige functie (behalve logiesfunctie).
Overig administratief
Alle mutaties die niet in een andere categorie vallen waaronder:
- correcties (onlogische statusovergangen van een verblijfsobject in de BAG);
- verblijfsobjecten die zowel een toevoeging als een onttrekking zijn in hetzelfde jaar.
Saldo voorraad
Het aantal dat aan de voorraad is toegevoegd minus het aantal dat aan de voorraad is onttrokken, plus correcties.
Eindstand voorraad
Aantal in de voorraad aan het einde van de periode.
Saldo woningsplitsing
Het aantal woningen dat netto aan de woningvoorraad is toegevoegd vanwege woningsplitsing.
Saldo woningsamenvoeging
Het aantal woningen dat netto aan de woningvoorraad is onttrokken vanwege woningsamenvoeging.