Slachtofferschap online criminaliteit; regio

Slachtofferschap online criminaliteit; regio

Regio's Marges Perioden Online criminaliteit Totaal slachtoffers (%) Online oplichting en fraude Totaal slachtoffers (%) Online oplichting en fraude Aankoopfraude Totaal slachtoffers (%) Online oplichting en fraude Verkoopfraude Totaal slachtoffers (%) Online oplichting en fraude Fraude betalingsverkeer Totaal slachtoffers (%) Online oplichting en fraude Identiteitsfraude Totaal slachtoffers (%) Online oplichting en fraude Phishing Totaal slachtoffers (%) Hacken Totaal slachtoffers (%) Hacken Apparaat Totaal slachtoffers (%) Hacken Account Totaal slachtoffers (%) Online bedreiging en intimidatie Totaal slachtoffers (%) Online bedreiging en intimidatie Online bedreiging Totaal slachtoffers (%) Online bedreiging en intimidatie Online pesten Totaal slachtoffers (%) Online bedreiging en intimidatie Online stalking Totaal slachtoffers (%) Online bedreiging en intimidatie Shamesexting Totaal slachtoffers (%) Overige online delicten Totaal slachtoffers (%)
Nederland Waarde 2023 15,6 9,3 6,9 1,4 1,1 0,8 0,8 5,5 2,4 4,5 2,5 0,9 0,9 0,8 0,4 0,5
Groningen (PV) Waarde 2023 16,3 8,6 6,5 1,4 1,0 0,6 1,0 6,3 2,7 4,8 3,0 1,3 1,1 0,6 0,3 0,3
Fryslân (PV) Waarde 2023 14,2 8,5 6,7 1,3 0,8 0,6 0,6 5,0 2,3 3,7 2,5 1,0 0,8 0,8 0,3 0,3
Drenthe (PV) Waarde 2023 14,8 8,8 6,6 1,7 1,4 0,6 1,0 5,9 2,8 4,9 2,2 0,8 0,9 0,8 0,3 0,4
Overijssel (PV) Waarde 2023 14,8 9,0 6,8 1,3 0,8 0,6 0,6 5,4 2,3 4,3 2,2 0,8 0,9 0,6 0,3 0,4
Flevoland (PV) Waarde 2023 16,9 10,1 7,6 1,7 1,0 0,8 0,9 5,5 2,8 4,5 2,5 0,8 1,0 0,7 0,5 0,7
Gelderland (PV) Waarde 2023 14,7 8,4 6,3 1,2 0,8 0,6 0,7 5,3 2,2 4,4 2,3 0,9 0,7 0,7 0,5 0,4
Utrecht (PV) Waarde 2023 15,0 9,0 6,7 1,4 1,2 0,8 0,7 5,4 2,1 4,5 2,3 0,9 1,0 0,7 0,2 0,5
Noord-Holland (PV) Waarde 2023 16,9 10,0 7,5 1,5 1,3 0,7 0,9 5,8 2,4 4,7 2,9 1,0 1,1 1,0 0,5 0,7
Zuid-Holland (PV) Waarde 2023 15,8 9,5 6,9 1,4 1,1 0,8 0,9 5,5 2,3 4,6 2,5 0,8 0,9 0,9 0,5 0,5
Zeeland (PV) Waarde 2023 15,8 9,8 7,4 1,8 0,9 0,7 1,0 5,5 2,4 4,6 2,1 0,9 0,6 0,9 0,3 0,7
Noord-Brabant (PV) Waarde 2023 15,6 9,6 6,9 1,4 1,1 1,1 0,9 5,2 2,5 4,0 2,3 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6
Limburg (PV) Waarde 2023 15,6 8,8 6,8 1,4 1,1 0,6 0,8 6,0 3,3 4,9 2,5 0,8 1,1 1,0 0,4 0,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het slachtofferschap van online criminaliteit in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat hierbij om online oplichting en fraude, hacken, bedreiging en intimidatie en overige online delicten.

Doelpopulatie zijn inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, 70-duizend-plus-gemeenten (waaronder ook de G4 en G40), basisteams, politiedistricten en regionale eenheden.

De cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2021 en 2023. Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor vanaf 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere edities. Voor meer informatie zie de in paragraaf 4 opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2021’.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 12 april 2024:
De tabel is geactualiseerd met cijfers van de Veiligheidsmonitor 2023.
Bij phishing is het item ‘Deed zich voor als beleggingsbedrijf’ toegevoegd bij werkwijze van de dader.
De labels en de volgorde van de regiototalen zijn aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 december

Toelichting onderwerpen

Online criminaliteit
Bij online criminaliteit gaat het om personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van aan- en verkoopfraude, hacken, phishing, fraude betalingsverkeer, identiteitsfraude, online pesten, online stalken, shamesexting, en/of overige online delicten.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere online delicten.
Online oplichting en fraude
Het gaat hierbij om aankoopfraude, verkoopfraude, fraude betalingsverkeer, identiteitsfraude en phishing.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van online oplichting of online fraude.
Aankoopfraude
Het gaat hierbij om oplichting bij een online aankoop. Slachtoffers hebben zelf al betaald voor producten of diensten (bijv. tickets of reizen) die nooit werden geleverd, en waarbij de verkoper hen achteraf niet terugbetaalde.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden één of meerdere keren slachtoffer zijn geweest van aankoopfraude.
Verkoopfraude
Het gaat hierbij om oplichting bij een online verkoop. Slachtoffers hebben zelf de producten of diensten geleverd, maar de koper betaalde hen niet.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden één of meerdere keren slachtoffer zijn geweest van verkoopfraude.
Fraude betalingsverkeer
Het gaat hierbij om het afschrijven van geld van de bankrekening via een creditcard- of bankoverschrijving zonder dat het slachtoffer of diens partner daar opdracht voor had gegeven.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van fraude in het betalingsverkeer.
Identiteitsfraude
Het gaat hierbij om illegaal gebruik maken van de persoonsgegevens van het slachtoffer. Bijv. met (een kopie van) uw paspoort, ID-kaart, rijbewijs of gegevens van een online account.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van identiteitsfraude.
Phishing
Het gaat er hierbij om dat het slachtoffer in bijv. een e-mail, WhatsApp-bericht, telefoontje of ander bericht van een oplichter is getrapt en de oplichter hiermee geld heeft verdiend.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van phishing, dat wil zeggen geld verloren door in een berichtje van een oplichter te trappen.
Hacken
Het gaat er hierbij om dat iemand met kwade bedoelingen zonder toestemming van het slachtoffer heeft ingebroken of ingelogd op bijv. diens computer, account, telefoon of huishoudelijk apparaat. Ook het installeren van kwaadaardige software, virussen of het blokkeren van apparaten telt mee.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van hacken.
Apparaat
Bij hacken apparaat gaat het erom dat iemand met kwade bedoelingen zonder toestemming van het slachtoffer heeft ingebroken of ingelogd op bijv. diens computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of ander (huishoudelijk) apparaat.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van het hacken van een apparaat.
Account
Het gaat er hierbij om dat iemand met kwade bedoelingen zonder toestemming van het slachtoffer heeft ingebroken of ingelogd op bijv. een e-mailaccount of het account van een webshop, bank, sociale netwerksite, cloudopslag of een andere online dienst.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van het hacken van een account.
Online bedreiging en intimidatie
Het gaat hierbij om online bedreiging met geweld, online pesten, online stalken en shamesexting.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van online bedreiging of online intimidatie.
Online bedreiging
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van online bedreiging.
Online pesten
Het gaat hierbij om pesten dat geheel of gedeeltelijk online/via internet plaatsvindt.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van online pesten.
Online stalking
Het gaat hierbij om langere tijd geheel of gedeeltelijk online/via internet stalken, bijv. door het slachtoffer voortdurend te bespioneren, lastig te vallen of steeds ongewenste e-mails of appjes te sturen.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van online stalking.
Shamesexting
Het gaat hierbij om het verspreiden van naaktfoto’s of -filmpjes van het slachtoffer of het dreigen hiermee.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van shamesexting.
Overige online delicten
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van andere delicten via internet dan de voornoemde.