Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

Marges Regio's Perioden Traditionele criminaliteit Totaal slachtoffers (%) Geweldsdelicten Totaal slachtoffers (%) Geweldsdelicten Bedreiging Slachtoffers Totaal (%) Geweldsdelicten Mishandeling Slachtoffers Totaal (%) Geweldsdelicten Seksueel geweld Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Totaal slachtoffers (%) Vermogensdelicten (Poging tot) woninginbraak Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Diefstal uit auto Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Diefstal vanaf auto Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Autodiefstal Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Fietsdiefstal Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Diefstal andere motorvoertuigen Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten (Poging tot) zakkenrollerij/beroving Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Overige diefstal Slachtoffers Totaal (%) Vernielingen Totaal slachtoffers (%)
Waarde Nederland 2023 19,9 6,4 4,6 1,1 1,9 10,8 2,0 0,6 0,9 0,1 5,0 0,2 1,4 2,4 6,5
Waarde Groningen (PV) 2023 21,3 7,3 5,0 1,4 2,4 12,4 2,3 0,5 0,3 0,1 6,7 0,2 1,5 3,0 5,9
Waarde Fryslân (PV) 2023 15,4 5,9 4,0 1,4 1,5 7,6 1,6 0,2 0,4 0,0 3,1 0,1 1,0 1,9 5,2
Waarde Drenthe (PV) 2023 15,2 5,3 4,0 1,2 1,0 8,0 1,9 0,2 0,6 0,0 2,9 0,0 1,5 2,0 4,6
Waarde Overijssel (PV) 2023 17,2 5,8 4,2 1,1 1,5 9,5 1,8 0,4 0,6 0,0 4,0 0,1 1,2 2,5 5,0
Waarde Flevoland (PV) 2023 18,3 6,4 4,9 1,2 1,4 9,3 2,3 0,7 0,9 0,0 3,5 0,2 1,5 1,8 6,6
Waarde Gelderland (PV) 2023 16,9 5,6 3,9 0,8 2,0 8,9 1,8 0,3 0,8 0,1 3,7 0,2 1,1 2,2 5,1
Waarde Utrecht (PV) 2023 20,9 6,8 4,9 0,8 2,3 11,8 2,1 0,9 1,2 0,0 5,3 0,0 1,3 2,7 6,5
Waarde Noord-Holland (PV) 2023 23,6 7,3 5,1 1,3 2,1 13,3 2,0 0,7 1,0 0,1 6,7 0,2 1,8 2,8 7,7
Waarde Zuid-Holland (PV) 2023 22,3 6,9 5,0 1,4 1,9 12,3 2,1 0,8 1,1 0,1 6,0 0,3 1,6 2,4 7,7
Waarde Zeeland (PV) 2023 14,7 5,3 3,9 0,9 1,5 7,2 1,4 0,4 0,7 0,0 2,5 0,2 1,0 2,0 4,7
Waarde Noord-Brabant (PV) 2023 18,7 5,8 4,1 0,9 1,7 10,2 2,2 0,5 0,8 0,1 4,7 0,2 1,2 2,3 6,0
Waarde Limburg (PV) 2023 18,1 6,3 4,8 1,3 1,4 8,8 2,1 0,7 1,0 0,1 2,9 0,2 1,3 1,9 6,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het slachtofferschap van traditionele criminaliteit in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat om geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.

Doelpopulatie zijn inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar landsdeel, provincie, 70-duizend-plus-gemeenten (waaronder ook de G4 en G40), basisteams, politiedistricten en regionale eenheden.

De cijfers zijn gebaseerd op de Veiligheidsmonitor 2021 en 2023. Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor vanaf 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere edities. Voor meer informatie zie de in paragraaf 4 opgenomen onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2021’.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2021

Wijziging per 12 april 2024:
De labels en de volgorde van de regiototalen zijn aangepast.

Wijzigingen per 5 maart 2024:
De tabel is geactualiseerd met cijfers van de Veiligheidsmonitor 2023.
De volgorde van de onderwerpen is aangepast. Dit heeft geen gevolgen voor de cijfers.

Wijzigingen per 1 maart 2024:
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is toch achteraf een onvolkomenheid geconstateerd in de cijfers van 2021. Cijfers voor de basisteams Nieuw West-Zuid, Nieuw West-Noord, Lekpoort, Nissewaard en Lek en Merwede zijn gecorrigeerd, evenals cijfers voor de gemeenten Schiedam, ’s Gravenhage en ’s Hertogenbosch. Daarnaast zijn op verschillende plekken correcties gedaan bij cellen met onvoldoende waarnemingen (weergegeven als puntje).

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Toelichting onderwerpen

Traditionele criminaliteit
Bij traditionele criminaliteit gaat het om één of meerdere geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.
Geweldsdelicten
Bij geweldsdelicten gaat het om bedreiging (niet online), mishandeling en seksueel geweld.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere geweldsdelicten.
Bedreiging
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van bedreiging.
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van bedreiging.
Mishandeling
Het gaat om aangevallen of mishandeld worden, bijvoorbeeld door te slaan, schoppen of gebruik van een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van mishandeling.
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van mishandeling.
Seksueel geweld
Tegen de eigen zin aangeraakt of vastgepakt worden met seksuele bedoelingen. Bijvoorbeeld bij iemand thuis, op het werk of op straat.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van seksueel geweld.
Vermogensdelicten
Bij vermogensdelicten gaat het om (poging tot) woninginbraak, diefstal uit de auto, diefstal vanaf de auto, autodiefstal, fietsdiefstal, diefstal van andere motorvoertuigen, (poging tot) zakkenrollerij/beroving, en overige diefstal.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere vermogensdelicten.
(Poging tot) woninginbraak
Inbraak in de eigen woning of een poging daartoe, ongeacht of de dader in de woning is geweest, iets uit de woning is gestolen, of iets in of aan de woning is vernield.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van (poging tot) woninginbraak.
Diefstal uit auto
Diefstal uit de auto, bijv. van een autoradio of tas. Het gaat om een auto op eigen naam (of van een leasemaatschappij) die (ook) voor eigen privédoeleinden wordt gebruikt en waarvan de bezitter 18 jaar of ouder is.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van diefstal uit de auto.
Diefstal vanaf auto
Diefstal van auto-onderdelen vanaf de auto. Het gaat om een auto op eigen naam (of van een leasemaatschappij) die (ook) voor eigen privédoeleinden wordt gebruikt en waarvan de bezitter 18 jaar of ouder is.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van diefstal van auto-onderdelen vanaf de auto.
Autodiefstal
Diefstal van een auto op eigen naam (of van een leasemaatschappij) die (ook) voor eigen privédoeleinden wordt gebruikt en waarvan de bezitter 18 jaar of ouder is.
Slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van autodiefstal.
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van autodiefstal.
Fietsdiefstal
Diefstal van een fiets die slachtoffer vooral zelf gebruikte. Ook elektrische fietsen, racefietsen, mountainbikes, speed pedelecs etc. tellen mee.
Slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van fietsdiefstal.
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van fietsdiefstal.
Diefstal andere motorvoertuigen
Diefstal van een ander motorvoertuig op eigen naam (of van een leasemaatschappij) die (ook) voor eigen privédoeleinden wordt gebruikt en waarvan de bezitter 18 jaar of ouder is. Het gaat om een motor, scooter, bromfiets, snorfiets of ander motorvoertuig dat het slachtoffer vooral zelf gebruikte.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van diefstal van een ander motorvoertuig.
(Poging tot) zakkenrollerij/beroving
(Poging tot) diefstal van bijvoorbeeld een tas, portemonnee, telefoon die het slachtoffer zelf bij zich droeg.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van (een poging tot) zakkenrollerij/beroving.
Overige diefstal
Andere diefstal dan de voornoemde diefstallen, bijv. spullen uit de tuin, een kleedruimte, caravan of tent.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van een andere diefstal dan de voornoemde diefstallen.
Vernielingen
Bij vernielingen gaat het om met opzet iets van het slachtoffer vernielen of beschadigen, zonder dat er iets gestolen is. Bijv. krassen maken op de auto, fietsbanden lek prikken of muren bekladden.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van vernieling of beschadiging.