Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

Slachtofferschap traditionele criminaliteit; regio

Marges Perioden Regio's Traditionele criminaliteit Totaal slachtoffers (%) Geweldsdelicten Totaal slachtoffers (%) Geweldsdelicten Bedreiging Slachtoffers Totaal (%) Geweldsdelicten Mishandeling Slachtoffers Totaal (%) Geweldsdelicten Seksueel geweld Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Totaal slachtoffers (%) Vermogensdelicten (Poging tot) woninginbraak Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten (Poging tot) woninginbraak Poging zonder inbraak Totaal (%) Vermogensdelicten (Poging tot) woninginbraak Woninginbraak Totaal (%) Vermogensdelicten Diefstal uit auto Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Diefstal vanaf auto Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Autodiefstal Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Fietsdiefstal Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Diefstal andere motorvoertuigen Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten (Poging tot) zakkenrollerij/beroving Slachtoffers Totaal (%) Vermogensdelicten Overige diefstal Slachtoffers Totaal (%) Vernielingen Totaal slachtoffers (%)
Waarde 2021 Nederland 17,1 5,2 4,0 1,0 1,1 9,0 1,8 1,3 0,6 0,6 0,9 0,1 3,8 0,2 0,9 2,1 6,0
Waarde 2021 Groningen (PV) 16,3 5,1 3,8 0,7 1,7 9,4 2,0 1,2 0,8 0,3 0,7 0,0 4,1 0,2 0,9 2,6 5,2
Waarde 2021 Fryslân (PV) 11,9 4,0 2,8 0,8 1,3 5,0 0,9 0,4 0,4 0,2 0,5 0,1 1,8 0,1 0,4 1,5 4,6
Waarde 2021 Drenthe (PV) 13,0 4,4 3,5 1,0 0,8 6,2 1,5 0,9 0,5 0,2 0,5 0,1 2,2 0,1 0,4 1,9 4,1
Waarde 2021 Overijssel (PV) 14,5 5,0 3,8 1,0 1,2 7,0 1,6 1,1 0,5 0,3 0,5 0,1 2,7 0,2 0,7 1,9 5,1
Waarde 2021 Flevoland (PV) 16,7 5,6 4,7 1,0 1,1 8,1 1,8 1,4 0,4 0,6 0,6 0,0 2,7 0,1 0,8 2,5 6,3
Waarde 2021 Gelderland (PV) 14,5 4,6 3,6 1,1 1,0 7,2 1,5 1,0 0,5 0,4 0,6 0,1 2,7 0,1 0,7 2,1 4,7
Waarde 2021 Utrecht (PV) 19,0 5,7 4,4 1,1 1,2 10,2 1,8 1,2 0,6 0,9 0,9 0,1 4,6 0,1 1,0 2,2 6,4
Waarde 2021 Noord-Holland (PV) 20,6 5,9 4,5 1,1 1,4 11,2 2,0 1,3 0,6 0,7 1,1 0,1 5,2 0,3 1,2 2,2 7,4
Waarde 2021 Zuid-Holland (PV) 20,2 5,5 4,2 1,0 1,1 11,0 2,1 1,5 0,6 0,8 1,3 0,1 4,9 0,3 1,0 2,1 7,4
Waarde 2021 Zeeland (PV) 11,6 4,4 3,8 1,2 0,5 5,2 1,3 0,9 0,4 0,3 0,4 . 1,7 0,1 0,5 1,6 3,9
Waarde 2021 Noord-Brabant (PV) 15,3 4,8 3,8 0,9 1,0 8,0 1,9 1,3 0,6 0,5 0,9 0,1 3,3 0,2 0,8 1,7 5,3
Waarde 2021 Limburg (PV) 15,4 5,0 4,2 1,0 0,8 7,6 2,0 1,5 0,5 0,3 0,8 0,1 2,7 0,1 0,8 2,0 5,3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het slachtofferschap van traditionele criminaliteit in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Het gaat om delicten zoals geweld, vermogensdelicten en vernielingen. Doelpopulatie zijn inwoners van Nederland van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar regio, zoals provincie, gemeente en politieregio.
Door wijzigingen in de vraagstellingen en in de onderzoeksopzet zijn de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2021 niet zonder meer te vergelijken met die van eerdere edities. Voor meer informatie, zie de onderzoeksbeschrijving ‘Veiligheidsmonitor vanaf 2012’ in paragraaf 4.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 december 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe gegevens verschijnen tweejaarlijks omstreeks 1 maart.

Toelichting onderwerpen

Traditionele criminaliteit
Bij traditionele criminaliteit gaat het om personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen.
Geweldsdelicten
Bij geweldsdelicten gaat het om: bedreiging, mishandeling en seksueel geweld.

Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere geweldsdelicten.
Bedreiging
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van bedreiging.
Mishandeling
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van bedreiging.
Seksueel geweld
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van bedreiging.
Vermogensdelicten
Bij geweldsdelicten gaat het om: bedreiging, mishandeling en seksueel geweld.

Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van één of meerdere vermogensdelicten.
(Poging tot) woninginbraak
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van (poging tot) woninginbraak.
Poging zonder inbraak
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van poging tot woninginbraak (de dader(s) zijn niet in de woning geweest).
Woninginbraak
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van woninginbraak (de dader(s) zijn in de woning geweest).
Diefstal uit auto
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van diefstal uit de auto.
Diefstal vanaf auto
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van diefstal van auto-onderdelen vanaf de auto.
Autodiefstal
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van autodiefstal.Fietsdiefstal
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van fietsdiefstal.
Diefstal andere motorvoertuigen
Bedreigd worden, zonder te worden aangevallen of mishandeld. Bijvoorbeeld dreigen met slaan, schoppen of met een mes of ander wapen.
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van diefstal van een ander motorvoertuig.
(Poging tot) zakkenrollerij/beroving
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van (een poging tot) zakkenrollerij/beroving.

Overige diefstal
Slachtoffers
Totaal
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van een andere diefstal dan de voornoemde diefstallen.
Vernielingen
Totaal slachtoffers
Personen die in de afgelopen 12 maanden slachtoffer zijn geweest van vernieling of beschadiging.