Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Geslacht Leeftijd Nationaliteit Afgeleid migratiedoel Sociaaleconomische categorie Verblijfsduur Jaar van immigratie Immigranten (uit EU/EFTA landen) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 1999 65.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 2 jaar 1999 65.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 23.320
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 22.970
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 6.300
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 5.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 15.980
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 14.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederlands Totaal Totaal 1 jaar 1999 43.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederlands Totaal Totaal 2 jaar 1999 43.815
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederlands Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 14.490
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederlands Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 15.180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederlands Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 6.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederlands Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 5.250
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederlands Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 13.325
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Nederlands Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 12.395
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlands Totaal Totaal 1 jaar 1999 21.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlands Totaal Totaal 2 jaar 1999 21.485
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlands Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 8.830
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlands Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 7.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlands Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 290
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlands Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 405
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlands Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 2.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal niet-Nederlands Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 2.135
Totaal mannen en vrouwen Totaal Belgisch Totaal Totaal 1 jaar 1999 2.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Belgisch Totaal Totaal 2 jaar 1999 2.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Belgisch Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 810
Totaal mannen en vrouwen Totaal Belgisch Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Belgisch Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 45
Totaal mannen en vrouwen Totaal Belgisch Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 65
Totaal mannen en vrouwen Totaal Belgisch Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 330
Totaal mannen en vrouwen Totaal Belgisch Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 260
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brits Totaal Totaal 1 jaar 1999 5.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brits Totaal Totaal 2 jaar 1999 5.040
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brits Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 2.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brits Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 1.880
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brits Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 55
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brits Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 70
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brits Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 600
Totaal mannen en vrouwen Totaal Brits Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 480
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duits Totaal Totaal 1 jaar 1999 4.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duits Totaal Totaal 2 jaar 1999 4.645
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duits Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 1.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duits Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 1.585
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duits Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 75
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duits Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duits Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 695
Totaal mannen en vrouwen Totaal Duits Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 575
Totaal mannen en vrouwen Totaal Grieks Totaal Totaal 1 jaar 1999 705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Grieks Totaal Totaal 2 jaar 1999 705
Totaal mannen en vrouwen Totaal Grieks Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 310
Totaal mannen en vrouwen Totaal Grieks Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 255
Totaal mannen en vrouwen Totaal Grieks Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Grieks Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 10
Totaal mannen en vrouwen Totaal Grieks Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 50
Totaal mannen en vrouwen Totaal Grieks Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 40
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italiaans Totaal Totaal 1 jaar 1999 1.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italiaans Totaal Totaal 2 jaar 1999 1.530
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italiaans Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 725
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italiaans Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 580
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italiaans Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italiaans Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italiaans Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 110
Totaal mannen en vrouwen Totaal Italiaans Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 90
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugees Totaal Totaal 1 jaar 1999 1.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugees Totaal Totaal 2 jaar 1999 1.055
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugees Totaal Werknemer en zelfstandige 1 jaar 1999 525
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugees Totaal Werknemer en zelfstandige 2 jaar 1999 465
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugees Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 1 jaar 1999 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugees Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger 2 jaar 1999 25
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugees Totaal (School)kind of student 1 jaar 1999 120
Totaal mannen en vrouwen Totaal Portugees Totaal (School)kind of student 2 jaar 1999 110
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over EU/EFTA-immigranten met een nationaliteit van een land binnen de EU of EFTA die naar Nederland zijn gekomen. De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroep, afgeleid migratiedoel, nationaliteit, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur.

In deze tabel zijn alleen immigranten opgenomen die op het moment van immigratie de nationaliteit hadden van landen die op dat moment tot de Europese Unie (EU) of de European Free Trade Association (EFTA) behoorden. Immigranten van binnen de EU/EFTA hebben geen verblijfsvergunning van de IND nodig. Immigranten uit landen die in de periode 1999-2018 tot de EU of EFTA zijn toegetreden, zijn in deze tabel opgenomen als het jaar van immigratie in of na het jaar van toetreding ligt.

In deze tabel wordt voor alle EU/EFTA-immigranten elk jaar na hun binnenkomst in Nederland gekeken of ze nog in Nederland wonen en tot wat voor sociaaleconomische categorie zij behoren. Dit gebeurt steeds op dezelfde datum. Dus voor iemand die in Nederland is komen wonen op 12 februari 1999, wordt op 12 februari 2000 gekeken of deze persoon er nog is en wordt informatie gegeven over zijn/haar sociaaleconomische categorie. De selectie Verblijfsduur toont voor alle jaren het oorspronkelijke aantal immigranten dat in het jaar van immigratie naar Nederland kwam. Via de selectie Sociaaleconomische categorie is te zien of iemand nog aanwezig is en wat zijn/haar belangrijkste inkomensbron is.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers over de periode 2019 verschijnen in het derde kwartaal van 2021.

Toelichting onderwerpen

Immigranten (uit EU/EFTA landen)
Immigrant:
Vestiging van een persoon vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dient deze persoon ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Europese Unie (EU):
Samenwerkingsverband van Europese staten.
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen:
Vanaf 1-1-1958: België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Toegetreden op 1-1-1973: Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk.
Toegetreden op 1-1-1981: Griekenland.
Toegetreden op 1-1-1986: Portugal en Spanje.
Toegetreden op 1-1-1995: Oostenrijk, Finland en Zweden.
Toegetreden op 1-5-2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.
Toegetreden op 1-1-2007: Bulgarije, Roemenië.
Toegetreden op 1-7-2013: Kroatië.
Verlaten op 31-01-2020: Verenigd Koninkrijk.

EFTA:
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).
De Europese Vrijhandelsassociatie is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
De associatie is beter bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA.