Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Macro-economie

Datum Publicatie Reden
21-11-2022

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

De emissierechten worden nu in een aparte kolom weergegeven en niet bij de energiebelasting opgeteld zoals voorheen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp
15-07-2022

Overheid; sociale uitkeringen

De sociale uitkeringen tabel is uitgebreid met gegevens over de Coronavirus testbeleid.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Herontwerp
06-07-2022

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Deze tabel wordt uitgebreid met gegevens van Alle economische activiteiten met uitzondering van delfstoffenwinning, financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed, openbaar bestuur en overheidsdiensten, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg (A-U (excl. B, K, L, O, P en Q)).
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp