Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Macro-economie

Datum Publicatie Reden
24-03-2023

Overheid; ontvangen belastingen en wettelijke premies

De solidariteitsbijdrage, een eenmalige nieuwe belasting, is toegevoegd in het vierde kwartaal van 2022.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2022; 1999 kw I - 2022 kw IV

Herontwerp
05-12-2022

Emissies naar lucht door de Nederlandse economie; nationale rekeningen

Een extra uitsplitsing voor de CO2 emissies is toegevoegd. CO2 emissies uit biomassa en CO2 emissies exclusief biomassa zijn voor de hele tijdreeks beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2021

Herontwerp
21-11-2022

Milieubelastingen en -heffingen; nationale rekeningen

De emissierechten worden nu in een aparte kolom weergegeven en niet bij de energiebelasting opgeteld zoals voorheen.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp
15-07-2022

Overheid; sociale uitkeringen

De sociale uitkeringen tabel is uitgebreid met gegevens over de Coronavirus testbeleid.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Herontwerp
06-07-2022

Arbeidsinkomensquote; bedrijfstak

Deze tabel wordt uitgebreid met gegevens van Alle economische activiteiten met uitzondering van delfstoffenwinning, financiële dienstverlening, verhuur en handel van onroerend goed, openbaar bestuur en overheidsdiensten, onderwijs en gezondheids- en welzijnszorg (A-U (excl. B, K, L, O, P en Q)).
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2021

Herontwerp