Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Macro-economie

Datum Publicatie Reden
24-12-2018

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Er is een nieuw onderwerp, 'Extern vermogen; marktwaarde', toegevoegd aan deze tabel. Dit onderwerp is te vinden onder 'Buitenland'. Het onderwerp 'Extern vermogen' is niet langer onder 'Totaal binnenlandse sectoren' opgenomen, maar onder 'Buitenland'. De onderliggende hergroepering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Perioden) is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaard. Bij het onderwerp 'Niet-financiële vennootschappen; Winst van buitenlandse dochters' is de afleiding geharmoniseerd met die van het onderwerp 'Financiële instellingen; Winst van buitenlandse dochters'. Dit heeft betrekking op alle jaar- en kwartaalcijfers. Bij het onderwerp 'Financiële instellingen; Betaald inkomen uit vermogen' is een dubbeltelling gecorrigeerd. Dit heeft betrekking op alle jaar- en kwartaalcijfers.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwIII 2018

Herontwerp
24-12-2018

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

De onderliggende hergroepering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Perioden) is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaard. De geconsolideerde girale deposito's en langlopende schuld van de overheid zijn voor de jaren en kwartalen van 2004 t/m 2017 en het eerste kwartaal van 2018 aangepast. Een deel van de overheidsschuld werd gezien als schuld aan instellingen buiten de overheid, terwijl sprake is van schuld aan instellingen binnen de overheid. Schulden aan instellingen binnen de overheid tellen niet mee in de geconsolideerde overheidsschuld. Door deze correctie wordt het niveau van de overheidsschuld lager.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwIII 2018

Herontwerp
24-12-2018

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

De onderliggende hergroepering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Perioden) is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaard. De geconsolideerde girale deposito's en langlopende schuld van de overheid zijn voor de jaren en kwartalen van 2004 t/m 2017 en het eerste kwartaal van 2018 aangepast. Een deel van de overheidsschuld werd gezien als schuld aan instellingen buiten de overheid, terwijl sprake is van schuld aan instellingen binnen de overheid. Schulden aan instellingen binnen de overheid tellen niet mee in de geconsolideerde overheidsschuld. Door deze correctie wordt het niveau van de overheidsschuld lager.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1999 - 2017, Kw1 1999 - Kw3 2018

Herontwerp
24-12-2018

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

De onderliggende hergroepering van de in deze tabel gebruikte classificatie (Perioden) is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaard.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1995 - 2017, KwI 1999 - KwIII 2018

Herontwerp
16-11-2018

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieuactiviteiten 'Tweedehands winkels (geen antiek)' en 'Groothandel in afval en schroot' vallen buiten de scope van de milieusector en zijn daarom verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Herontwerp