Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Macro-economie

Datum Publicatie Reden
24-05-2019

Consumptie; goederen- en dienstencategorieën, nationale rekeningen

De cijfers van de Consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de onderverdeling van kleding en textiel, schoenen en lederwaren en de horeca zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie. Daarnaast is de groep “Werkelijke huur en toegerekende huur” vervangen door een uitsplitsing in de groepen “Werkelijke huur” en “Toegerekende huurwaarde eigen woning” voor de periode 1995-2017.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Herontwerp
24-05-2019

Consumptieve bestedingen; verbruiksfunctie, nationale rekeningen

De cijfers van de Consumptie huishoudens inclusief IZWh betreffende de onderverdeling van kleding en schoeisel zijn gecorrigeerd voor de periode 1995-2015 vanwege een onjuiste berekening in de voorgaande versie. Daarnaast is de groep “Werkelijke huur en toegerekende huur” vervangen door een uitsplitsing in de groepen “Werkelijke huur” en “Toegerekende huurwaarde eigen woning” voor de periode 1995-2017.
Frequentie: per jaar, periode: 1995-2017

Herontwerp
16-11-2018

Milieusector naar activiteit; nationale rekeningen

Milieuactiviteiten 'Tweedehands winkels (geen antiek)' en 'Groothandel in afval en schroot' vallen buiten de scope van de milieusector en zijn daarom verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 2001-2016

Herontwerp