Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Bedrijven

Datum Publicatie Reden
16-05-2019

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfsgrootte

De onderliggende coderingen van de in de tabel gebruikte classificaties werkzame personen zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: vier maal per jaar, periode: 1e kw 2012 - 2e kw 2019

Herontwerp
16-05-2019

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, bedrijfstakken

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties SBI2008 zijn aangepast. Deze sluiten nu aan de bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kw 2012 - 2e kw 2019

Herontwerp
16-05-2019

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties SBI2008 zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kw 2008 t/m 2e kw 2019

Herontwerp
31-10-2018

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI)) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Herontwerp