Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Bedrijven

Datum Publicatie Reden
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij bedrijven; bedrijfstak, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2019

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
30-06-2020

ICT-gebruik bij kleine bedrijven; bedrijfstak en bedrijfsgrootte, 2019

Het effect op de omzet van online platforms is gesplitst in Effect online platforms e-commerce voor bedrijven met e-commerce en Effect online platforms e-commerce voor alle bedrijven, ook de bedrijven zonder e-commerce.
Frequentie: per jaar, periode: 2018

Herontwerp
15-05-2020

Conjunctuurenquête Nederland; kwartaal, SBI 2008, seizoengecorrigeerd

Door een stukje onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt bij seizoencorrectie van de uitkomsten, worden de seizoengecorrigeerde cijfers van het tweede kwartaal van 2020 in het volgende verslagjaar waarschijnlijk bijgesteld. Om deze reden worden de uitkomsten van dit kwartaal als 'Voorlopig' weergegeven.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2016 - 2e kwartaal 2020

Herontwerp
15-05-2020

Ondernemersvertrouwen; bedrijfstakken (SBI 2008)

Door een stukje onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt bij seizoencorrectie van de uitkomsten, worden de seizoengecorrigeerde cijfers van het tweede kwartaal van 2020 in het volgende verslagjaar waarschijnlijk bijgesteld. Om deze reden worden de uitkomsten van dit kwartaal als 'Voorlopig' weergegeven.
Frequentie: per kwartaal, periode: 4e kw 2008 t/m 2e kw 2020

Herontwerp
15-05-2020

Ondernemersvertrouwen; regio

Door een stukje onzekerheid die de coronacrisis met zich meebrengt bij seizoencorrectie van de uitkomsten, worden de seizoengecorrigeerde cijfers van het tweede kwartaal van 2020 in het volgende verslagjaar waarschijnlijk bijgesteld. Om deze reden worden de uitkomsten van dit kwartaal als 'Voorlopig' weergegeven.
Frequentie: per kwartaal, periode: 1e kwartaal 2014 t/m 2e kwartaal 2020

Herontwerp
07-02-2020

Innovatie bij bedrijven; bedrijfstakken naar bedrijfsgrootte

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie werkzame personen zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2010-2016

Herontwerp
22-01-2020

Nederlandse zeggenschap bedrijven buiten EU-zone; land en SBI 2008

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Bedrijfstakken/branches SBI 2008 en landen) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp