Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Bedrijven

Datum Publicatie Reden
12-03-2019

Faillissementen; kerncijfers

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie "Type gefailleerde" zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast
Frequentie: per maand, periode: januari 1981 - februari 2019

Herontwerp
12-03-2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, SBI 2008

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Type gefailleerde' en 'Bedrijfstakken/branches (SBI 2008)' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2019

Herontwerp
12-03-2019

Faillissementen; natuurlijke personen, leeftijd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Type gefailleerde' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: januari 2013 t/m februari 2019

Herontwerp
12-03-2019

Faillissementen; natuurlijke personen, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Type gefailleerde' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2019

Herontwerp
12-03-2019

Faillissementen, zittingsdaggecorrigeerd

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Type gefailleerde' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: Januari 1981- februari 2019

Herontwerp
12-03-2019

Faillissementen; bedrijven en instellingen, regio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Type gefailleerde' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per maand, periode: januari 2009 - februari 2019

Herontwerp
05-03-2019

Bedrijfsgegevens; omzetontwikkeling (stijgers-dalers), SBI 2008

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (grootteklasse) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per kwartaal, periode: 2012 1e kwartaal - 2018 4e kwartaal

Herontwerp
31-10-2018

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Land van uiteindelijke zeggenschap (UCI)) zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2008 - 2016

Herontwerp
29-03-2018

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De volgende bedrijfstakken (SBI's) zijn voor verslagjaar 2016 voor het eerst in de tabel opgenomen: 1071 Brood- en banketbakkerijen 1105 Bierbrouwerijen 261 Elektrocomponentenindustrie e.d. 2893 Machine-industrie voedingsmiddelen 3011 Scheepsbouw (geen recreatieschepen) 3012 Scheepsbouw (recreatieschepen) 3312 Reparatie en onderhoud van machines
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2016

Herontwerp