Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Prijzen

Datum Publicatie Reden
06-08-2020

Huurverhoging woningen; soort verhuur

Voor deze tabel verschijnt vanaf 2020 een voorlopig cijfer.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2020

Herontwerp