Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Prijzen

Datum Publicatie Reden
08-09-2023

Huurverhoging woningen; inkomensklasse

Toevoeging van categorie middeninkomen.
Frequentie: per jaar, periode: 2015 - 2023

Herontwerp