Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2020

Type verwarmingsinstallatie Wijken en buurten Woningen (%)
Individuele cv Nederland 84
Blokverwarming Nederland 6
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Nederland 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Nederland 1
Stadsverwarming zonder gasverbruik Nederland 5
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Nederland 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Nederland 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Nederland 1
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Nederland 6
Type installaties onbekend Nederland 2
Individuele cv Aa en Hunze 93
Blokverwarming Aa en Hunze 2
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Aa en Hunze 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Aa en Hunze 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Aa en Hunze 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Aa en Hunze 2
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Aa en Hunze 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Aa en Hunze 1
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Aa en Hunze 1
Type installaties onbekend Aa en Hunze 1
Individuele cv Wijk 00 Annen 93
Blokverwarming Wijk 00 Annen 4
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Wijk 00 Annen 2
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Wijk 00 Annen 2
Type installaties onbekend Wijk 00 Annen 1
Individuele cv Annen 93
Blokverwarming Annen 4
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Annen 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Annen 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Annen 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Annen 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Annen 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Annen 2
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Annen 2
Type installaties onbekend Annen 1
Individuele cv Aalsmeer 95
Blokverwarming Aalsmeer 2
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Aalsmeer 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Aalsmeer 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Aalsmeer 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Aalsmeer 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Aalsmeer 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Aalsmeer 1
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Aalsmeer 1
Type installaties onbekend Aalsmeer 2
Individuele cv Wijk 00 Aalsmeer 93
Blokverwarming Wijk 00 Aalsmeer 5
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Wijk 00 Aalsmeer 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Wijk 00 Aalsmeer 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Wijk 00 Aalsmeer 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Wijk 00 Aalsmeer 0
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Wijk 00 Aalsmeer 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Wijk 00 Aalsmeer 0
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Wijk 00 Aalsmeer 0
Type installaties onbekend Wijk 00 Aalsmeer 2
Individuele cv Centrum 88
Blokverwarming Centrum 9
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Centrum 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Centrum 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Centrum 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Centrum 0
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Centrum 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Centrum 0
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Centrum 0
Type installaties onbekend Centrum 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar:
2020.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2020 zijn definitieve cijfers.

Wijziging per oktober 2023:
Definitieve cijfers over 2020 zijn toegevoegd.
Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Geen, dit zijn de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.