Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Nederlandse zeehavens Vervoerstroom Soort lading Perioden Brutoplusgewicht overgeslagen goederen (1 000 ton)
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 614.862
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 622.161
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 146.575
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 414.324
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 433.292
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 101.183
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 200.538
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 188.869
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 45.392
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 6.522
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 6.747
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 2.048
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 4.484
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 5.092
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 1.558
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 2.038
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 1.655
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 490
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 89.314
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 96.109
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 21.656
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 54.508
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 62.805
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 13.971
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 34.806
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 33.305
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 7.684
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 479.270
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 475.092
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 112.891
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 328.102
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 334.730
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 78.639
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 151.168
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 140.362
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 34.252
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 38.662
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 43.205
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 9.213
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 26.496
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 30.020
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 6.333
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 12.166
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 13.185
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 2.880
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 1.093
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 1.008
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 768
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 734
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 646
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 682
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 359
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 362
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 86
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het internationale goederenvervoer over zee van en naar de belangrijkste Nederlandse zeehavens op kwartaal- en jaarbasis.
De cijfers over het overgeslagen brutoplusgewicht zijn uitgesplitst naar Nederlandse zeehaven, vervoerstroom en soort lading.

De verwerkingsmethodiek van de statistiek van de zeevaart is ingrijpend gewijzigd met ingang van 2021.

Vanaf verslagjaar 2021 worden de gewichten in brutoplusgewicht gepubliceerd. Voor het vervoer van goederen in containers betekent dit dat bij het gewicht van de goederen zelf, ook het gewicht van de containers opgeteld wordt.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 31 augustus 2023:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers worden binnen 6 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd. De nieuwe jaarcijfers worden binnen 5 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Brutoplusgewicht overgeslagen goederen
Brutoplusgewicht van overgeslagen goederen

Het totale overgeslagen gewicht van de goederen die van een schip op de wal worden gelost of van af de wal op een schip worden geladen.

Het overgeslagen brutoplusgewicht is het gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.