Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Zeevaart; overgeslagen gewicht, zeehaven, vervoerstroom, soort lading

Nederlandse zeehavens Vervoerstroom Soort lading Perioden Brutoplusgewicht overgeslagen goederen (1 000 ton)
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 613.958
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 621.507
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 146.575
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 2e kwartaal* 144.129
Totaal Nederlandse zeehavens Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 140.582
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 414.785
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 433.544
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 101.183
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 99.155
Totaal Nederlandse zeehavens Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 96.437
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 199.174
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 187.962
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 45.392
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 44.974
Totaal Nederlandse zeehavens Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 44.145
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 6.504
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 6.733
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 2.048
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 2e kwartaal* 2.924
Groningen Seaports Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 2.526
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 4.490
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 5.098
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 1.558
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 2.482
Groningen Seaports Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 2.089
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 2.013
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 1.636
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 490
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 442
Groningen Seaports Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 436
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 89.220
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 95.991
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 21.656
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 2e kwartaal* 21.460
Havengebied Amsterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 17.862
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 54.551
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 62.846
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 13.971
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 12.064
Havengebied Amsterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 10.747
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 34.669
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 33.144
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 7.684
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 9.396
Havengebied Amsterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 7.115
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 478.580
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 474.925
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 112.891
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 2e kwartaal* 110.526
Havengebied Rotterdam Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 110.497
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 328.573
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 335.049
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 78.639
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 78.207
Havengebied Rotterdam Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 77.140
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 150.007
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 139.877
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 34.252
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 32.320
Havengebied Rotterdam Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 33.357
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 38.669
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 42.916
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 9.213
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 2e kwartaal* 9.060
North Sea Port Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 9.536
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 26.553
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 29.981
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 6.333
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 6.296
North Sea Port Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 6.379
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 12.116
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 12.935
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 2.880
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 2.764
North Sea Port Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 3.158
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2021* 985
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2022* 941
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 1e kwartaal* 768
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 2e kwartaal* 160
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Totaal aan- en afvoer Totaal lading 2023 3e kwartaal* 161
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2021* 617
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2022* 570
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 682
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 106
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Aanvoer naar Nederland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 82
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Afvoer naar buitenland Totaal lading 2021* 368
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Afvoer naar buitenland Totaal lading 2022* 371
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 1e kwartaal* 86
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 2e kwartaal* 53
Overige Nederlandse zeehavens/onbekend Afvoer naar buitenland Totaal lading 2023 3e kwartaal* 79
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het internationale goederenvervoer over zee van en naar de belangrijkste Nederlandse zeehavens op kwartaal- en jaarbasis.
De cijfers over het overgeslagen brutoplusgewicht zijn uitgesplitst naar Nederlandse zeehaven, vervoerstroom en soort lading.

De verwerkingsmethodiek van de statistiek van de zeevaart is ingrijpend gewijzigd met ingang van 2021.

Vanaf verslagjaar 2021 worden de gewichten in brutoplusgewicht gepubliceerd. Voor het vervoer van goederen in containers betekent dit dat bij het gewicht van de goederen zelf, ook het gewicht van de containers opgeteld wordt.

Gegevens beschikbaar vanaf:
2021

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel hebben een voorlopig karakter.

Wijzigingen per 9 februari 2024:
De cijfers over het 3e kwartaal 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers worden binnen 6 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd. De nieuwe jaarcijfers worden binnen 5 maanden na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Brutoplusgewicht overgeslagen goederen
Brutoplusgewicht van overgeslagen goederen

Het totale overgeslagen gewicht van de goederen die van een schip op de wal worden gelost of van af de wal op een schip worden geladen.

Het overgeslagen brutoplusgewicht is het gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.