Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij snelgroeiende bedrijven (aantal) Jonge Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij jonge snelgroeiende bed (aantal)
C Industrie 2010 711 63.016 . .
C Industrie 2011 690 58.919 . .
C Industrie 2012 803 64.701 . .
C Industrie 2013 801 68.868 . .
C Industrie 2014 736 53.060 . .
C Industrie 2015 767 52.455 . .
C Industrie 2016 898 60.492 . .
C Industrie 2017 1.055 80.554 . .
C Industrie 2018 1.242 95.019 . .
C Industrie 2019 1.143 105.292 . .
C Industrie 2020 961 94.762 . .
C Industrie 2021 903 86.430 40 2.176
C Industrie 2022* 890 85.956 . .
Business economy, B-N, incl 95 2010 6.172 673.981 . .
Business economy, B-N, incl 95 2011 5.752 578.037 . .
Business economy, B-N, incl 95 2012 5.998 645.127 . .
Business economy, B-N, incl 95 2013 5.918 647.446 . .
Business economy, B-N, incl 95 2014 5.656 679.257 . .
Business economy, B-N, incl 95 2015 6.268 712.520 . .
Business economy, B-N, incl 95 2016 7.422 843.866 . .
Business economy, B-N, incl 95 2017 8.664 959.876 . .
Business economy, B-N, incl 95 2018 10.380 1.276.772 . .
Business economy, B-N, incl 95 2019 9.469 1.081.498 . .
Business economy, B-N, incl 95 2020 7.942 754.648 . .
Business economy, B-N, incl 95 2021 . . . .
Business economy, B-N, incl 95 2022* . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2010 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2011 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2012 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2013 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2014 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2015 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2016 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2017 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2018 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2019 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2020 . . . .
B-S exclusief O en exclusief S94 2021 8.813 895.537 633 39.306
B-S exclusief O en exclusief S94 2022* 9.841 959.395 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De gegevens zijn ook uitgesplitst naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook worden gegevens over werknemers bij deze bedrijven getoond. Bij het bepalen van de economische activiteit is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2021, 2022 is voorlopig.

Wijzigingen per 28 februari 2024:
De gegevens over 2019 en 2020 zijn zonder wijzigingen definitief gemaakt.
De definitieve gegevens van 2021 en de voorlopige cijfers van 2022 zijn toegevoegd.

Er zijn aantal aggregaten en uitsplitsingen in de Bedrijfstakindeling toegevoegd:
• B-S exclusief O en exclusief S94
• G-S exclusief O en exclusief S94
• P Onderwijs; Q Zorg; R Cultuur, sport en recreatie; S96 Overige persoonlijke dienstverlening (inclusief verdere detailleringen daarvan)

Er zijn 2 onderwerpen toegevoegd:
• Aantal jonge snelgroeiende bedrijven
• Werknemers bij jonge snelgroeiende bedrijven

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.
Jonge Snelgroeiende bedrijven
Dit zijn snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid die zijn opgericht maximaal 2 jaar voor het begin van de 3-jaars groeiperiode.
Werknemers bij jonge snelgroeiende bed
Werknemers bij jonge snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.