Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Snelle groeiers, Europese norm; SBI2008

Bedrijfstakken/branches (SBI2008) Perioden Snelgroeiende bedrijven (aantal) Werknemers bij snelgroeiende bedrijven (aantal)
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2010 6.025 592.188
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2011 5.616 540.458
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2012 5.868 619.678
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2013 5.794 611.985
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2014 5.528 637.410
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2015 6.128 699.160
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2016 7.279 830.332
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2017 8.498 945.515
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2018 10.206 1.263.069
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2019* 9.278 1.063.392
Business Economy, B-N, excl. K, incl. 95 2020* 7.746 732.159
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over bedrijvendemografie volgens de Europese norm en worden in deze vorm ook aan Eurostat geleverd. Het betreft de populatie snelgroeiende bedrijven. Dit zijn bedrijven met een gemiddelde jaarlijkse groei (aantal werknemers) van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren. De gegevens zijn ook uitgesplitst naar economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling (SBI 2008). Ook worden gegevens over werknemers bij deze bedrijven getoond. Bij het bepalen van de economische activiteit is naar de situatie aan het eind van de groeiperiode gekeken.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2010

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief voor 2010 tot en met 2018. Voor 2019 en 2020 zijn de cijfers voorlopig.

Wijzigingen per 29 november 2022:
De voorlopige cijfers van 2020 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers van een nieuw verslagjaar (T – 2) worden in juli van het huidige jaar T gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Snelgroeiende bedrijven
Snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Een snelgroeiend bedrijf of snelle groeier is een bedrijf met een gemiddelde jaarlijkse groei van 10% per jaar of meer, over een periode van 3 achtereenvolgende jaren, gemeten in het aantal werknemers.

Dit betekent dat er over een periode van 3 jaar een totale groei van tenminste 33,1% moet worden behaald. Daarnaast moeten de bedrijven aan het begin van de groeiperiode minimaal 10 werknemers hebben en worden bedrijven die zijn opgericht in het startjaar van de groeiperiode niet meegeteld.

Een snelgroeiend bedrijf in jaar t heeft dus in de periode t-3 tot t een groei van tenminste 33,1% behaald, heeft in het jaar t-3 minimaal 10 werknemers en is opgericht vóór het jaar t-3.
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven
Werknemers bij snelgroeiende bedrijven op basis van werkgelegenheid. Het aantal werknemers wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst exclusief directeur-grootaandeelhouders. Het aantal werknemers per bedrijf wordt berekend uit loonbelastinggegevens van de Belastingdienst.