Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Prognose/waarneming Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Bevolkingsgroei (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Waarneming 1950 10.026.773 173.507 229.718 75.929 70.602 50.697 19.905
Waarneming 1960 11.417.254 138.754 239.128 87.825 45.407 58.226 -12.819
Waarneming 1970 12.957.621 161.809 238.912 109.619 90.829 57.375 33.454
Waarneming 1980 14.091.014 117.572 181.294 114.279 112.504 59.470 53.034
Waarneming 1990 14.892.574 117.871 197.965 128.824 117.350 68.939 48.411
Waarneming 2000 15.863.950 123.125 206.619 140.527 132.850 78.977 53.873
Waarneming 2010 16.574.989 80.810 184.397 136.058 154.432 121.351 33.081
Waarneming 2015 16.900.726 78.394 170.510 147.134 204.615 149.509 55.106
Waarneming 2016 16.979.120 102.717 172.520 148.997 230.739 151.545 79.194
Waarneming 2017 17.081.507 99.577 169.836 150.214 234.957 154.292 80.665
Waarneming 2018 17.181.084 101.079 168.525 153.363 243.737 157.366 86.371
Waarneming 2019 17.282.163 125.422 169.680 151.885 269.064 161.029 108.035
Waarneming 2020 17.407.585
Waarneming 2030
Waarneming 2040
Waarneming 2050
Waarneming 2060
Waarneming 2070
Prognose 2020-2070 1950
Prognose 2020-2070 1960
Prognose 2020-2070 1970
Prognose 2020-2070 1980
Prognose 2020-2070 1990
Prognose 2020-2070 2000
Prognose 2020-2070 2010
Prognose 2020-2070 2015
Prognose 2020-2070 2016
Prognose 2020-2070 2017
Prognose 2020-2070 2018
Prognose 2020-2070 2019
Prognose 2020-2070 2020 63.073 168.344 164.087 210.629 151.812 58.817
Prognose 2020-2070 2030 18.354.256 88.186 200.583 174.762 296.781 234.416 62.365
Prognose 2020-2070 2040 19.072.444 51.926 195.463 197.143 293.245 239.639 53.606
Prognose 2020-2070 2050 19.481.782 31.800 188.228 207.587 293.201 242.043 51.158
Prognose 2020-2070 2060 19.830.216 46.712 203.384 206.499 294.215 244.388 49.827
Prognose 2020-2070 2070 20.423.376 69.662 210.064 189.963 294.968 245.408 49.560
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers waarnemingen en prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen, de buitenlandse migratie en de bevolkingsgroei. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de levensverwachting bij geboorte naar geslacht.

Gegevens beschikbaar: 1950-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers en waarnemingen.

Wijzigingen per 16 december 2020:
De tabel is uitgebreid met de prognose 2020-2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2021 worden de nieuwe prognose cijfers in deze tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door geboorte, sterfte en
(buitenlandse) migratie.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.