Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Prognose/waarneming Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Bevolkingsgroei (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Waarneming 1950 10.026.773 173.507 229.718 75.929 70.602 50.697 19.905
Waarneming 1960 11.417.254 138.754 239.128 87.825 45.407 58.226 -12.819
Waarneming 1970 12.957.621 161.809 238.912 109.619 90.829 57.375 33.454
Waarneming 1980 14.091.014 117.572 181.294 114.279 112.504 59.470 53.034
Waarneming 1990 14.892.574 117.871 197.965 128.824 117.350 68.939 48.411
Waarneming 2000 15.863.950 123.125 206.619 140.527 132.850 78.977 53.873
Waarneming 2010 16.574.989 80.810 184.397 136.058 154.432 121.351 33.081
Waarneming 2020 17.407.585 67.830 168.681 168.678 220.853 152.494 68.359
Waarneming 2021 17.475.415 115.257 179.441 170.972 252.528 145.330 107.198
Waarneming 2022 17.590.672
Waarneming 2023
Waarneming 2030
Waarneming 2040
Waarneming 2050
Waarneming 2060
Waarneming 2070
Prognose 2022-2070 1950
Prognose 2022-2070 1960
Prognose 2022-2070 1970
Prognose 2022-2070 1980
Prognose 2022-2070 1990
Prognose 2022-2070 2000
Prognose 2022-2070 2010
Prognose 2022-2070 2020
Prognose 2022-2070 2021
Prognose 2022-2070 2022 226.561 167.881 169.385 402.459 174.394 228.065
Prognose 2022-2070 2023 17.817.233 181.689 173.773 163.456 365.563 194.191 171.372
Prognose 2022-2070 2030 18.593.047 85.621 201.874 173.249 296.781 239.785 56.996
Prognose 2022-2070 2040 19.347.912 56.943 200.730 196.909 293.245 240.123 53.122
Prognose 2022-2070 2050 19.789.385 33.677 190.817 208.253 293.201 242.088 51.113
Prognose 2022-2070 2060 20.148.849 47.095 205.369 208.094 294.215 244.395 49.820
Prognose 2022-2070 2070 20.749.178 70.470 213.631 192.564 294.968 245.565 49.403
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers waarnemingen en prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen, de buitenlandse migratie en de bevolkingsgroei. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de levensverwachting bij geboorte naar geslacht.

Gegevens beschikbaar: 1950-2070

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers en waarnemingen.

Wijzigingen per 16 december 2022:
De tabel is uitgebreid met de prognose 2022-2070.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2023 worden de nieuwe prognose cijfers in deze tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door geboorte, sterfte en
(buitenlandse) migratie.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.