Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Prognose/waarneming Perioden Bevolkingsomvang (aantal) Bevolkingsgroei (aantal) Levend geboren kinderen (aantal) Overledenen (aantal) Buitenlandse migratie Immigratie (aantal) Buitenlandse migratie Emigratie (inclusief correcties) (aantal) Buitenlandse migratie Migratiesaldo (inclusief correcties) (aantal)
Waarneming 1950 10.026.773 173.507 229.718 75.929 70.602 50.697 19.905
Waarneming 1960 11.417.254 138.754 239.128 87.825 45.407 58.226 -12.819
Waarneming 1970 12.957.621 161.809 238.912 109.619 90.829 57.375 33.454
Waarneming 1980 14.091.014 117.572 181.294 114.279 112.504 59.470 53.034
Waarneming 1990 14.892.574 117.871 197.965 128.824 117.350 68.939 48.411
Waarneming 2000 15.863.950 123.125 206.619 140.527 132.850 78.977 53.873
Waarneming 2010 16.574.989 80.810 184.397 136.058 154.432 121.351 33.081
Waarneming 2015 16.900.726 78.394 170.510 147.134 204.615 149.509 55.106
Waarneming 2016 16.979.120 102.717 172.520 148.997 230.739 151.545 79.194
Waarneming 2017 17.081.507 99.577 169.836 150.214 234.957 154.292 80.665
Waarneming 2018 17.181.084 101.079 168.525 153.363 243.737 157.366 86.371
Waarneming 2019 17.282.163
Waarneming 2020
Waarneming 2030
Waarneming 2040
Waarneming 2050
Waarneming 2060
Prognose 2019-2060 1950
Prognose 2019-2060 1960
Prognose 2019-2060 1970
Prognose 2019-2060 1980
Prognose 2019-2060 1990
Prognose 2019-2060 2000
Prognose 2019-2060 2010
Prognose 2019-2060 2015
Prognose 2019-2060 2016
Prognose 2019-2060 2017
Prognose 2019-2060 2018
Prognose 2019-2060 2019 132.436 169.918 151.737 272.155 157.900 114.255
Prognose 2019-2060 2020 17.414.598 135.628 169.868 153.402 282.173 163.011 119.162
Prognose 2019-2060 2030 18.460.783 75.530 199.311 174.809 303.156 252.128 51.028
Prognose 2019-2060 2040 19.036.235 36.885 192.624 197.150 298.569 257.158 41.411
Prognose 2019-2060 2050 19.305.927 20.075 187.867 207.940 298.717 258.569 40.148
Prognose 2019-2060 2060 19.551.664 35.331 203.305 206.861 299.446 260.559 38.887
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers waarnemingen en prognoses van de bevolking van Nederland op 1 januari naar leeftijd (drie groepen) en de bevolkingsontwikkeling: het aantal levend geboren kinderen, het aantal overledenen, de buitenlandse migratie en de bevolkingsgroei. Daarnaast bevat de tabel de demografische druk, het totaal vruchtbaarheidscijfer per vrouw en de levensverwachting bij geboorte naar geslacht.

Gegevens beschikbaar: 1950-2060

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers en waarnemingen.

Wijzigingen per 14 februari 2020:
Per abuis is voor de waargenomen levensverwachting voor vrouwen in 2018 een verkeerd cijfer gepubliceerd. Dit is nu hersteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2020 worden de nieuwe prognose cijfers in deze tabel gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Bevolkingsomvang
Bevolkingsgroei
Bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door geboorte, sterfte en
(buitenlandse) migratie.
Levend geboren kinderen
Levend geboren kind
Kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Overledenen
Overledenen
Personen die zijn overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte heeft ondertekend.
Buitenlandse migratie
Buitenlandse migratie
Heeft betrekking op personen die zich in Nederland vestigen (immigratie) of inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen (emigratie).
Immigratie
Immigratie
Vestiging in Nederland vanuit het buitenland voor een termijn van ten minste vier maanden.
Emigratie (inclusief correcties)
Emigratie (inclusief saldo administratieve correcties)
Vertrek vanuit Nederland naar het buitenland voor een termijn van ten minste acht maanden, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.
Migratiesaldo (inclusief correcties)
Migratiesaldo (inclusief saldo administratieve correcties)
Immigratie minus emigratie, plus de administratief afgevoerde personen minus de administratief opgenomen personen.