Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Financiële en zakelijke diensten

Datum Publicatie Reden
02-04-2024

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

SBI 403300 Specialistische zakelijke diensten SBI B000655 H+I+J+L+M+N Totaal dienstverlening zijn toegevoegd aan de tabel.
Frequentie: per maand, periode: 2000 - 2023, 2000Q1 - 2023Q4, jan 2000 - feb 2024

Herontwerp
30-05-2023

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, SBI 2008

De onderwerpen ‘Sociale verzekeringspremies werkgevers’ en ‘Overige sociale lasten’ worden vanaf verslagjaar 2021 niet meer afzonderlijk gepubliceerd. Deze onderwerpen zijn samengevoegd tot ‘Sociale verzekeringen en overige lasten’ en als onderwerp toegevoegd aan de tabel. Het samengestelde onderwerp ‘sociale premies ten laste van werkgevers’ kan om dezelfde reden niet meer weergegeven worden vanaf verslagjaar 2021 en staat niet meer in de tabel. De cijfers van de branche 78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling en bijbehorende deelbranches zijn vanaf verslagjaar 2021 niet goed vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Vanaf verslagjaar 2021 worden uitzendkrachten meegeteld bij de werknemers in dienst van een uitzendbureau. Dit leidt er ook toe dat de kosten die uitzendbureaus hebben aan het uitbetalen van uitzendkrachten voortaan opgenomen zijn onder de personele kosten in plaats van onder de inkoopwaarde van de omzet.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2021

Herontwerp