Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Immigranten niet EU/EFTA; migratiemotief, sociaaleconomische categorie

Geslacht Leeftijd Migratiemotief Sociaaleconomische categorie Nationaliteit Verblijfsduur Jaar van immigratie Immigranten (exclusief EU/EFTA) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 1999 55.665
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 2017 84.160
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal Totaal 1 jaar 2018 81.245
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 10.270
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 17.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 3.495
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 12.655
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 15.375
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 23.385
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Totaal Totaal 1 jaar 1999 4.890
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2017 15.010
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2018 17.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 2.625
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 9.910
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 30
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 35
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 15
Totaal mannen en vrouwen Totaal Arbeid: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Totaal Totaal 1 jaar 1999 23.475
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2017 24.540
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Totaal Totaal 1 jaar 2018 27.180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 5.775
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 5.515
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 1.285
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 985
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 6.495
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 7.870
Totaal mannen en vrouwen Totaal Gezin: totaal (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Totaal Totaal 1 jaar 1999 20.950
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Totaal Totaal 1 jaar 2017 24.410
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Totaal Totaal 1 jaar 2018 12.855
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 1.200
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 285
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 2.070
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 11.350
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 8.180
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 10.785
Totaal mannen en vrouwen Totaal Asiel (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Totaal Totaal 1 jaar 1999 3.960
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Totaal Totaal 1 jaar 2017 16.380
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Totaal Totaal 1 jaar 2018 17.790
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 1999 575
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2017 1.130
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Werknemer en zelfstandige Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 1999 5
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2017 20
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie Uitkerings- en pensioenontvanger Totaal 1 jaar 2018
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie (School)kind of student Totaal 1 jaar 1999 485
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie (School)kind of student Totaal 1 jaar 2017 4.620
Totaal mannen en vrouwen Totaal Studie (School)kind of student Totaal 1 jaar 2018
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over immigranten met een nationaliteit van een land buiten de EU of EFTA die naar Nederland zijn gekomen.
De gegevens zijn uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsgroep, migratiemotief, nationaliteit, sociaaleconomische categorie en verblijfsduur.
Het migratiemotief van immigranten uit niet-EU/EFTA-landen is gebaseerd op de vergunning aan de immigrant door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

In deze tabel zijn alleen immigranten opgenomen die op het moment van immigratie de nationaliteit hadden van landen die op dat moment niet tot de Europese Unie (EU) of de European Free Trade Association (EFTA). Immigranten van buiten de EU/EFTA hebben een verblijfsvergunning van de IND nodig. Immigranten uit landen die in de periode 1999-2018 tot de EU of EFTA zijn toegetreden, zijn in deze tabel opgenomen als het jaar van immigratie voor het jaar van toetreding ligt.

In deze tabel wordt voor alle niet-EU/EFTA-immigranten elk jaar na hun binnenkomst in Nederland gekeken of ze nog in Nederland wonen en tot wat voor sociaaleconomische categorie zij behoren. Dit gebeurt steeds op dezelfde datum. Dus voor iemand die in Nederland is komen wonen op 12 februari 1999, wordt op 12 februari 2000 gekeken of deze persoon er nog is en wordt informatie gegeven over zijn/haar sociaaleconomische categorie. De selectie Verblijfsduur toont voor alle jaren het oorspronkelijke aantal immigranten dat in het jaar van immigratie naar Nederland kwam. Via de selectie Sociaaleconomische categorie is te zien of iemand nog aanwezig is en wat zijn/haar belangrijkste inkomensbron is.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn voorlopig.

Wijzigingen per 23 juli 2020:
Geen, dit is een nieuwe tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers over 2019 verschijnen in het derde kwartaal van 2021.

Toelichting onderwerpen

Immigranten (exclusief EU/EFTA)
Immigrant:
Vestiging van een persoon vanuit het buitenland in Nederland.
Om als immigrant te kunnen worden geteld dient deze persoon ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters.

Europese Unie (EU):
Samenwerkingsverband van Europese staten.
De Europese Unie bestaat uit de volgende landen:
Vanaf 1-1-1958: België, Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland.
Toegetreden op 1-1-1973: Denemarken, Ierland en Verenigd Koninkrijk.
Toegetreden op 1-1-1981: Griekenland.
Toegetreden op 1-1-1986: Portugal en Spanje.
Toegetreden op 1-1-1995: Oostenrijk, Finland en Zweden.
Toegetreden op 1-5-2004: Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië en Tsjechië.
Toegetreden op 1-1-2007: Bulgarije, Roemenië.
Toegetreden op 1-7-2013: Kroatië.
Verlaten op 31-01-2020: Verenigd Koninkrijk.

EFTA:
Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).
De Europese Vrijhandelsassociatie is een samenwerkingsverband tussen Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
De associatie is beter bekend onder de Engelstalige afkorting EFTA.