Daklozen; persoonskenmerken

Daklozen; persoonskenmerken

Persoonskenmerken Perioden Daklozen absoluut (x 1 000)
Totaal personen 2009 17,8
Totaal personen 2010 23,3
Totaal personen 2011 24,4
Totaal personen 2012 27,3
Totaal personen 2013 24,8
Totaal personen 2014 26,9
Totaal personen 2015 31,0
Totaal personen 2016 30,5
Totaal personen 2017 34,5
Totaal personen 2018 39,3
Geslacht: Mannen 2009 14,2
Geslacht: Mannen 2010 17,6
Geslacht: Mannen 2011 19,7
Geslacht: Mannen 2012 22,5
Geslacht: Mannen 2013 19,9
Geslacht: Mannen 2014 21,4
Geslacht: Mannen 2015 25,3
Geslacht: Mannen 2016 24,1
Geslacht: Mannen 2017 29,6
Geslacht: Mannen 2018 33,0
Geslacht: Vrouwen 2009 3,6
Geslacht: Vrouwen 2010 5,7
Geslacht: Vrouwen 2011 4,7
Geslacht: Vrouwen 2012 4,8
Geslacht: Vrouwen 2013 4,8
Geslacht: Vrouwen 2014 5,5
Geslacht: Vrouwen 2015 5,7
Geslacht: Vrouwen 2016 6,4
Geslacht: Vrouwen 2017 4,9
Geslacht: Vrouwen 2018 6,3
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2009 4,0
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2010 6,1
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2011 6,4
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2012 6,4
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2013 7,2
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2014 6,8
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2015 8,3
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2016 12,4
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2017 10,8
Leeftijd: 18 tot 30 jaar 2018 12,6
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2009 10,1
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2010 12,7
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2011 13,2
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2012 15,0
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2013 12,8
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2014 14,3
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2015 16,4
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2016 13,1
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2017 18,1
Leeftijd: 30 tot 50 jaar 2018 19,2
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2009 3,7
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2010 4,6
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2011 4,7
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2012 5,9
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2013 4,7
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2014 5,8
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2015 6,2
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2016 5,0
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2017 5,6
Leeftijd: 50 tot 65 jaar 2018 7,4
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel hebben betrekking op het aantal en de percentages daklozen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar in Nederland. Er zijn uitsplitsingen gemaakt naar geslacht, leeftijdsgroep, migratieachtergrond en verblijfplaats (al dan niet ingeschreven in één van de grote steden).

Peildata: 1 januari 2009 - 2018.

Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen per 23 augustus 2019:
Cijfers over 2017 en 2018 zijn toegevoegd.

Datum nieuwe cijfers: jaarlijks.

Vanwege het ontbreken van een wettelijke grondslag van een van de bronnen die het CBS voor de omvangschatting gebruikt, mag deze niet meer geleverd worden door de Stichting Informatievoorziening Zorg (SIVZ). Om die reden heeft de dataverzameling voor de verslagjaren 2017 en 2018 voor desbetreffende bron rechtstreeks bij de betrokken zorginstellingen plaatsgevonden.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Eind van het jaar verschijnen de cijfers over 2019.

Toelichting onderwerpen

Daklozen absoluut
Dit onderzoek richt zich op de populatie feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.