Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
22-08-2023

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Vanaf het studiejaar 2020/’21 worden de gediplomeerden in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar Beroepsonderwijs vanaf 1950’
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2021/'22

Herontwerp
22-08-2023

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Vanaf het studiejaar 2021/’22 worden de studenten in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar Beroepsonderwijs vanaf 1950’.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2022/'23

Herontwerp
21-06-2023

Gediplomeerden; leeftijd, onderwijssoort, migratieachtergrond, woonregio

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties Regio zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 2000/'01-2021/'22

Herontwerp
08-03-2023

Jongeren; voortijdig schoolverlaters, geslacht, herkomst

Herkomstland is als aparte selectie toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2003 - 2022

Herontwerp
19-12-2022

Bedrijfsopleidingen; deelname, kosten en beleid

In de vorige versie van deze tabel zijn per abuis de verkeerde cijfers getoond bij de uitvoerende instantie van externe cursussen voor het jaar 2020. Daarnaast werden de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de verkeerde volgorde weergegeven, waardoor de resultaten van 2010 en 2015 verkeerd worden geïnterpreteerd. In deze versie zijn de correcte cijfers voor 2020 toegevoegd en zijn de categorieën binnen het onderwerp uitvoerende instantie van externe cursussen in de juiste volgorde gezet.
Frequentie: onregelmatig, periode: 2010-2020

Herontwerp