Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
14-02-2020

Onderwijsinstellingen; financiën

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Onderwijssectoren' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.
Frequentie: per jaar, periode: 1998 - 2018

Herontwerp
30-01-2020

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Onderwijssectoren' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2018

Herontwerp
17-01-2020

Uitstromers mbo; uitkering na verlaten onderwijs

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2016

Herontwerp
24-10-2019

Instromers mbo; bedrijfstakken 1 jaar eerder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
08-10-2019

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De eenheid bij het onderwerp in deze tabel is veranderd van 'aantal' in 'eruo'. Tevens zijn de labels van de onderwerpen hernoemd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007/'08 - 2016/'17

Herontwerp
01-10-2019

Instromers mbo; maatschappelijke positie 1 jaar eerder, persoonskenmerken

Vanaf 2016/’17 kunnen bij Maatschappelijk positie 1 jaar eerder ook leerlingen die uit het VSO (Voortgezet speciaal onderwijs) instromen worden onderscheiden. Voorheen werden die meegeteld in de categorie Geen Onderwijs. Vanaf 2016 worden ze meegeteld in de categorie Onderwijsvolgend en in de subcategorie VSO. Dit betekent dat voor 2016/’17 de cijfers enigszins gewijzigd zijn bij Maatschappelijk positie 1 jaar eerder. De categorie Onbekend is met 3000 afgenomen ten gunste van de categorie VSO. Net zo is de hoofdcategorie Geen Onderwijs met 3000 afgenomen ten gunste van de categorie Onderwijsvolgend.
Frequentie: per jaar, periode: 2009-2017

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006 - 2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

De cijfers over 2017 (schooljaar 2016/'17) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2006/'07 en 2011/'12 tot en met 2016/'17 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2016

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs

Het gegeven of iemand een internationale student is of niet is aan deze tabel toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 2006/07-2016/'17

Herontwerp
17-09-2019

Uitstromers ho werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

De cijfers over 2017 (schooljaar 2016/'17) zijn toegevoegd. Hierdoor zijn voor de jaren 2006/'07 en 2011/'12 tot en met 2016/'17 nieuwe peilmomenten beschikbaar.
Frequentie: per jaar, periode: 2007-2017

Herontwerp