Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Onderwijs

Datum Publicatie Reden
22-08-2023

Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Vanaf het studiejaar 2020/’21 worden de gediplomeerden in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar Beroepsonderwijs vanaf 1950’
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2021/'22

Herontwerp
22-08-2023

Leerlingen en studenten; onderwijssoort, vanaf 1900

Vanaf het studiejaar 2021/’22 worden de studenten in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar Beroepsonderwijs vanaf 1950’.
Frequentie: per jaar, periode: 1900/'01 - 2022/'23

Herontwerp