Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
28-05-2024

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

Bij het onderwerp ‘Echtscheidingen - Naar jaar van huwelijkssluiting’ is het jaar 2023 toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2023

Herontwerp
11-03-2024

Bevolking; geslacht, herkomstland, geboorteland, PC4, 1 januari

De tabel is uitgebreid met de selectie 'Geboorteland'. Doordat de cijfers opnieuw zijn afgeleid en afgerond kunnen er kleine verschillen zijn ontstaan.
Frequentie: per jaar, periode: 2022 - 2023

Herontwerp
15-12-2023

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

Kernprognose 2023-2070 is toegevoegd als onderwerp aan de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
11-12-2023

Overledenen; belangrijke doodsoorzaken (korte lijst), regio

- Door een aanpassing in de codetoewijzing in groep 17, uitwendige doodsoorzaken, zijn er voor de jaren 1996 t/m 2021 verschuivingen in de groepen 17.1, 17.1.1, 17.1.1.2, 17.1.5 en 17.5. Dit zijn late gevolgen van vervoersongevallen, late gevolgen van andere ongevallen en late gevolgen van zelfdoding en van moord en doodslag. - Daarnaast is er een correctie doorgevoerd voor de jaren 1996 t/m 2002, in deze jaren zijn er enkele verschuiving tussen leeftijdsgroepen, geslacht en doodsoorzaak. Deze wijzigingen gaan over >5 personen per jaar.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2022

Herontwerp
27-09-2023

Dakloze mensen; persoonskenmerken

Er zijn aan deze tabel twee leeftijdscategorieën toegevoegd (18 tot 27 jaar en 27 tot 50 jaar). Deze zijn vanaf 2020 gevuld.
Frequentie: per jaar, periode: 1 januari 2009-1 januari 2021

Herontwerp
15-09-2023

Immigratie en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland, regio

In de selectie geboorteland is Nederland direct onder het totaal neergezet.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2022

Herontwerp
01-09-2023

Verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd; verblijfsgrond en nationaliteit

Voor herkomstland is een nieuwe hoofdindeling gemaakt op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze vervangt de indeling naar westerse of niet-westerse migratieachtergrond. Tegelijkertijd met het aanpassen hiervan zijn negen landen verschoven van het continent Europa naar het continent Azië. Deze landen zijn Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Kazachstan, Kirgizië, Oezbekistan, Tadzjikistan, Turkmenistan en Turkije.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2022

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2018

Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolking, regio-indeling 2018

Uit deze tabel zijn de detailleringen naar leeftijd en geslacht verwijderd. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; bevolkingsontwikkeling, regio-indeling 2018

Deze tabel is niet meer beschikbaar. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
12-07-2023

Regionale prognose 2020-2050; huishoudens, intervallen, regio-indeling 2018

Deze tabel is niet meer beschikbaar. Er is geconstateerd dat de detailcijfers van de PBL/CBS Regionale bevolking- en huishoudensprognoses die in 2019 en 2022 gepubliceerd zijn, onvoldoende betrouwbaar zijn. Daarom adviseren PBL en CBS om de detaillering uit deze regionale bevolkingsprognoses niet te gebruiken. De prognosecijfers van het totaal inwoners per gemeente, provincie en COROP-gebied vallen wel binnen de berekende betrouwbaarheidsmarges.
Frequentie: eenmalig, periode: 2020-2050

Herontwerp
30-06-2023

Immigranten EU/EFTA; afgeleid migratiedoel, sociaaleconomische categorie

Aan de immigratiejaren 1999 tot en met 2020 is een extra verblijfsduur toegevoegd.
Frequentie: per jaar, periode: 1999 - 2021

Herontwerp