Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
16-12-2022

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De prognose 2022-2070 is toegevoegd
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2070

Herontwerp
29-07-2022

Asielverzoeken; internationaal

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie landen (Montenegro) is aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2021

Herontwerp
08-07-2022

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

Het CBS gaat over op een nieuwe indeling van de bevolking naar herkomst. Voortaan is meer bepalend waar iemand zelf geboren is, en minder bepalend waar iemands ouders geboren zijn. Daarbij wordt het woord migratieachtergrond niet meer gebruikt. De hoofdindeling westers/niet-westers wordt vervangen door een indeling op basis van werelddelen en veelvoorkomende immigratielanden. Deze indeling wordt geleidelijk ingevoerd in tabellen en publicaties met bevolking naar herkomst. Er kan worden besloten dat de herkomstindeling komt te vervallen voor een StatLinetabel. De nieuwe indeling kan ook gevolgen hebben voor tabellen met kenmerken als geboorteland, nationaliteit en land vanwaar gekomen / land van bestemming. Om aan te sluiten op deze nieuwe indeling zijn in deze tabel alle onderwerpen over immi- en emigratie naar geboorteland die verwijzen naar de groepen 'westers' en 'niet-westers' verwijderd uit de tabel. De verwijderde informatie is blijvend beschikbaar in tabel 'Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burg staat, geboorteland;1995-2020' (zie link onder 3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN).
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2021

Herontwerp
28-06-2022

Huwen; huwelijkssluitingen en huwende personen naar diverse kenmerken

De indeling westers/niet-westers bij geboorteland is uit de tabel verwijderd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp
24-06-2022

Echtscheiding; leeftijdsverschil, kinderen, geboorteland, huwelijksduur

De indeling westers/niet-westers is verwijderd uit de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2021

Herontwerp