Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Bevolking

Datum Publicatie Reden
11-06-2019

Verhuisde personen; binnen gemeenten, tussen gemeenten, regio

De regionale coderingen zijn verwijderd uit de onderwerpen. Deze wijziging heeft geen invloed op de data. De regionale coderingen zijn terug te vinden in de StatLinetabellen 'Gebieden in Nederland'. Voor meer informatie, zie paragraaf 3.
Frequentie: per jaar, periode: 1988 - 2018

Herontwerp
23-05-2019

Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari

De onderliggende code van de categorie “Overige Afrika” binnen de selectie migratieachtergrond is gewijzigd.
Frequentie: per jaar, periode: 1996 - 2018

Herontwerp
01-05-2019

Immi- en emigratie; leeftijd (31 dec.), burgerlijke staat, geboorteland

De structuur van de tabel is gewijzigd. De onderwerpen 'Emigratie exclusief het saldo van de administratieve correcties' en 'Migratiesaldo exclusief het saldo van de administratieve correcties' zijn verwijderd uit de tabel. De selecties 'Geboorteland' en 'Burgerlijke staat' zijn verwisseld van positie. De leeftijden zijn nu beschikbaar tot en met leeftijd 105 jaar of ouder. De leeftijdsgroepen zijn vervangen door vijf-jaarsgroepen. De wijze van berekenen van de cijfers voor het totaal van de Europese Unie (EU) is gewijzigd. Volgens de oude berekening werd een land dat toetrad tot de EU meegeteld in het eerstvolgende gehele jaar. Nu is dat per datum van toetreding. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers van de EU voor de jaren 2004 (toetreding nieuwe EU-landen per 1 mei) en 2013 (toetreding nieuw EU-land per 1 juli) zijn herzien.
Frequentie: per jaar, periode: 1995 - 2017

Herontwerp
18-04-2019

Overledenen; doden als gevolg van verkeersongeval in Nederland, provincie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties geslacht en leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1996-2018

Herontwerp
04-04-2019

Asielverzoeken; internationaal

De landen Canada, Australië en de Verenigde Staten zijn uit de tabel gehaald vanwege onduidelijkheid over de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de cijfers met de cijfers van de andere landen in de tabel.
Frequentie: per jaar, periode: 2008-2018

Herontwerp
28-02-2019

Asielverzoeken; nationaliteit, vanaf 1975

De nationaliteit Staatloos/Onbekend is gesplitst in Onbekend en Staatloos.
Frequentie: per jaar, periode: 1975-2018

Herontwerp
19-02-2019

Levend geboren kinderen; huishoudenssamenstelling en migratieachtergrond

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Aantal kinderen in het huishouden' en 'Samenstelling huishouden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp
19-02-2019

Levensverwachting; geslacht, geboortegeneratie

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Geboortegeneratie' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1850 - 2060

Herontwerp
19-02-2019

Personen; afstand tot ouder; persoonskenmerken, regio 2014

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Leeftijd persoon' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2014

Herontwerp
18-12-2018

Kerncijfers van diverse bevolkingsprognoses en waarneming

De 'Prognose 2018-2060' is toegevoegd onder de selectie 'Prognose/waarneming'.
Frequentie: per jaar, periode: 1950 - 2060

Herontwerp
06-12-2018

Demografische levensloop; geslacht en geboortegeneraties (1940 tot 1990)

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'leeftijdsgroep' zijn aangepast. Deze sluiten nu beter aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: vanaf geboortegeneratie 1940 tot 1945 t/m geboortegeneratie 1985 tot 1990

Herontwerp
06-12-2018

Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie 'prognose interval' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: eenmalig, periode: 2017-2040

Herontwerp
03-12-2018

Emigranten; sociaal-economische categorie, positie in huishouden

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geslacht', 'Sociaal-economische categorie' en 'Positie in huishouden' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2000-2011

Herontwerp
16-11-2018

Overledenen; geslacht, leeftijd en positie in het huishouden

De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie 'Positie in huishouden' is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2011-2017

Herontwerp
15-11-2018

Levend geboren kinderen; geboortegeneratie vrouwen en leeftijd moeder

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties 'Geboortegeneratie vrouwen', 'Leeftijd van de moeder (op 31 december)', 'Burgerlijke staat van de moeder' en 'Volgorde van geboorte uit de moeder' zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per vijf jaar, periode: 1935 - 1997

Herontwerp
11-09-2018

Huishoudens; samenstelling, grootte, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2000 - 2018

Herontwerp
06-09-2018

Huishoudens; kindertal, leeftijdsklasse kind, regio, 1 januari

De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2001 - 2018

Herontwerp
23-08-2018

Geëmigreerde werknemers; migratieachtergrond, maandloon, SBI 2008

- De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast. - De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 2007-2011

Herontwerp
23-07-2018

Particuliere huishoudens naar samenstelling en grootte, 1 januari

- De cijfers per 1 januari 2017 en 1 januari 2018 zijn toegevoegd. - De leeftijdsindeling is vereenvoudigd: de vijf-jaarsgroepen zijn verwijderd. Hierdoor is de tabel beter geschikt voor de interface van het nieuwe StatLine. Mist u deze cijfers, neem dan contact op met de Infoservice (zie paragraaf 5). - De onderliggende coderingen van de classificatie leeftijd zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per twee jaar, periode: 1995 - 2018

Herontwerp
09-07-2018

Geboorte; vruchtbaarheid, migratieachtergrond en generatie moeder

De termen autochtoon en allochtoon zijn herzien. In plaats daarvan spreekt het CBS voortaan van personen met een Nederlandse achtergrond of een migratieachtergrond. Daarom zijn in deze tabel de benamingen aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 2010-2017

Herontwerp