Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021

Type verwarmingsinstallatie Wijken en buurten Woningen (%)
Individuele cv Nederland 83
Blokverwarming Nederland 5
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Nederland 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Nederland 1
Stadsverwarming zonder gasverbruik Nederland 6
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Nederland 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Nederland 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Nederland 2
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Nederland 7
Type installaties onbekend Nederland 2
Individuele cv Wijk 00 Annen 93
Blokverwarming Wijk 00 Annen 4
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Wijk 00 Annen 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Wijk 00 Annen 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Wijk 00 Annen 2
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Wijk 00 Annen 2
Type installaties onbekend Wijk 00 Annen 1
Individuele cv Coevorden 92
Blokverwarming Coevorden 3
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Coevorden 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Coevorden 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Coevorden 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Coevorden 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Coevorden 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Coevorden 1
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Coevorden 1
Type installaties onbekend Coevorden 2
Individuele cv Eindhoven 79
Blokverwarming Eindhoven 9
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Eindhoven 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Eindhoven 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Eindhoven 6
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Eindhoven 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Eindhoven 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Eindhoven 3
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Eindhoven 9
Type installaties onbekend Eindhoven 1
Individuele cv Hilvarenbeek 91
Blokverwarming Hilvarenbeek 2
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Hilvarenbeek 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Hilvarenbeek 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Hilvarenbeek 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Hilvarenbeek 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Hilvarenbeek 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Hilvarenbeek 3
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Hilvarenbeek 3
Type installaties onbekend Hilvarenbeek 3
Individuele cv Laarbeek 92
Blokverwarming Laarbeek 1
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Laarbeek 1
Stadsverwarming met laag gasverbruik Laarbeek 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Laarbeek 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Laarbeek 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Laarbeek 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Laarbeek 1
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Laarbeek 2
Type installaties onbekend Laarbeek 3
Individuele cv Nederweert 93
Blokverwarming Nederweert 1
Stadsverwarming met hoog gasverbruik Nederweert 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik Nederweert 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik Nederweert 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik Nederweert 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik Nederweert 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik Nederweert 3
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) Nederweert 3
Type installaties onbekend Nederweert 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar:
2021.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per oktober 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3de kwartaal 2024 komen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.