Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021

Woningen; hoofdverwarmingsinstallaties, wijken en buurten, 2021

Type verwarmingsinstallatie Wijken en buurten Woningen (%)
Individuele cv NL00 83
Blokverwarming NL00 5
Stadsverwarming met hoog gasverbruik NL00 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik NL00 1
Stadsverwarming zonder gasverbruik NL00 6
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik NL00 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik NL00 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik NL00 2
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) NL00 7
Type installaties onbekend NL00 2
Individuele cv WK168000 93
Blokverwarming WK168000 4
Stadsverwarming met hoog gasverbruik WK168000 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik WK168000 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik WK168000 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik WK168000 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik WK168000 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik WK168000 2
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) WK168000 2
Type installaties onbekend WK168000 1
Individuele cv GM0109 92
Blokverwarming GM0109 3
Stadsverwarming met hoog gasverbruik GM0109 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik GM0109 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik GM0109 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik GM0109 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik GM0109 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik GM0109 1
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) GM0109 1
Type installaties onbekend GM0109 2
Individuele cv GM0772 79
Blokverwarming GM0772 9
Stadsverwarming met hoog gasverbruik GM0772 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik GM0772 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik GM0772 6
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik GM0772 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik GM0772 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik GM0772 3
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) GM0772 9
Type installaties onbekend GM0772 1
Individuele cv GM0798 91
Blokverwarming GM0798 2
Stadsverwarming met hoog gasverbruik GM0798 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik GM0798 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik GM0798 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik GM0798 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik GM0798 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik GM0798 3
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) GM0798 3
Type installaties onbekend GM0798 3
Individuele cv GM1659 92
Blokverwarming GM1659 1
Stadsverwarming met hoog gasverbruik GM1659 1
Stadsverwarming met laag gasverbruik GM1659 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik GM1659 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik GM1659 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik GM1659 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik GM1659 1
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) GM1659 2
Type installaties onbekend GM1659 3
Individuele cv GM0946 93
Blokverwarming GM0946 1
Stadsverwarming met hoog gasverbruik GM0946 0
Stadsverwarming met laag gasverbruik GM0946 0
Stadsverwarming zonder gasverbruik GM0946 0
Elektrisch verwarmd met hoog gasverbruik GM0946 1
Elektrisch verwarmd met laag gasverbruik GM0946 0
Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik GM0946 3
Totaal zonder gasverbruik (ex. onbekend) GM0946 3
Type installaties onbekend GM0946 3
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel toont informatie over het percentage woningen in Nederland naar type hoofdverwarmingsinstallatie op regionaal niveau.
De populatie bestaat uit de woningen in de voorraad op 1 januari van het verslagjaar, dit betekent dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.
Het type hoofdverwarmingsinstallatie is onder andere bepaald op informatie over aardgasleveringen in het gehele verslagjaar en het energielabel dat geldt aan het einde van het verslagjaar.
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht woningen aardgasvrij te bouwen.

Gegevens beschikbaar:
2021.

Status van de cijfers:
De cijfers over 2021 zijn nader voorlopige cijfers.

Wijzigingen per oktober 2023:
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn toegevoegd.
Bij de dimensie “Type verwarmingsinstallatie” is de categorie “Totaal zonder gasverbruik (excl. onbekend)” toegevoegd. Dit is de sommatie van de categorieën “Stadsverwarming zonder gasverbruik” en “Elektrisch verwarmd zonder gasverbruik”, ofwel de aardgasvrije woningen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 3de kwartaal 2024 komen de definitieve cijfers.

Toelichting onderwerpen

Woningen
Woningen zijn verblijfsobjecten in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen met de gebruiksfunctie wonen. Naast de gebruiksfunctie wonen kan er nog sprake zijn van één of meer andere gebruiksfuncties.
De populatie in een verslagjaar bestaat uit woningen die op 1 januari tot de voorraad woningen in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen wordt gerekend. Dit betekend dat nieuwbouw in het verslagjaar niet is meegenomen, maar woningen die gedurende het jaar worden gesloopt wel.