Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Landbouw

Datum Publicatie Reden
29-07-2022

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016

Er zijn tekstuele veranderingen in deze versie doorgevoerd. Deze veranderingen hebben geen invloed op de in StatLine gepresenteerde tabel. Deze tabel is stopgezet.
Frequentie: stopgezet, periode: 2012, 2016

Herontwerp