Herontwerpen in StatLine

Deze pagina geeft een overzicht van recente herontwerpen van tabellen. Bij een herontwerp wijzigt de structuur van een tabel: de onderwerpen of indelingen zijn veranderd. Een herontwerp kan invloed hebben op opendata-toepassingen die deze tabel gebruiken.

Landbouw

Datum Publicatie Reden
17-03-2023

Landbouw; gewassen, dieren, grondgebruik en arbeid op nationaal niveau

De structuur van de tabel is gewijzigd omdat er nieuwe categorieën voor zaaiuien zijn toegevoegd (gele – en rode zaaiuien).
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2022

Herontwerp
17-03-2023

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar regio

De structuur van de tabel is gewijzigd omdat er nieuwe categorieën voor zaaiuien zijn toegevoegd (gele – en rode zaaiuien).
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2022

Herontwerp
17-03-2023

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

De structuur van de tabel is gewijzigd omdat er nieuwe categorieën voor zaaiuien zijn toegevoegd (gele – en rode zaaiuien).
Frequentie: per jaar, periode: 2000-2022

Herontwerp
17-03-2023

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik, bedrijfstak (SBI 2008)

De structuur van de tabel is gewijzigd omdat er nieuwe categorieën voor zaaiuien zijn toegevoegd (gele – en rode zaaiuien).
Frequentie: per jaar, periode: 2016 - 2022

Herontwerp
15-02-2023

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding; bedrijfstype, regio

Herontwerp van tabellen i.v.m. standaardcoderingen. De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor concentratiegebieden is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS gebruikte standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Herontwerp
15-02-2023

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Herontwerp van tabellen i.v.m. standaardcoderingen. De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor concentratiegebieden is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS gebruikte standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1990-2022

Herontwerp
15-02-2023

Dierlijke mest en mineralen; productie, transport en gebruik per regio

Herontwerp van tabellen i.v.m. standaardcoderingen. De onderliggende codering van de in deze tabel gebruikte classificatie voor concentratiegebieden is aangepast. Deze sluit nu aan bij de door het CBS gebruikte standaardcodering. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.
Frequentie: per jaar, periode: 1994-2021

Herontwerp
29-07-2022

Toepassing van biologische bestrijding in de glastuinbouw 2012-2016

Er zijn tekstuele veranderingen in deze versie doorgevoerd. Deze veranderingen hebben geen invloed op de in StatLine gepresenteerde tabel. Deze tabel is stopgezet.
Frequentie: stopgezet, periode: 2012, 2016

Herontwerp