Consumptie huishoudens

© Hollandse Hoogte
Dit bericht handelt over de binnenlandse consumptie door huishoudens inclusief de consumptieve bestedingen door instellingen zonder winstoogmerk zoals sportverenigingen, vakbonden en organisaties op religieuze grondslag.

Overzichtspagina reeks: Consumptie huishoudens