Jaarstatistiek (RGS)

© Hollandse Hoogte

Algemeen

 1. Hoe kan ik wijzigingen van adres, plaatsnaam, contactpersoon doorgeven?
 2. Ik ontvang vragenlijsten van het CBS maar de activiteiten van mijn bedrijf zijn beëindigd (faillissement, opheffing, fusie, overname of verkoop).
 3. Ik heb de vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Waarom krijg ik een herinneringsbrief?
 4. Ik krijg geen scherm te zien waar ik het gebruikersnummer en de toegangscode kan invullen.
 5. Is mijn privacy beschermd?

RGS

 1. Wat is RGS?
 2. Wat is een RGS Brugstaat?
 3. Wat is een referentie code?
 4. Waarom RGS?
 5. Hoe lang duurt een RGS administratie?
 6. Welke RGS-versie heb ik nodig?
 7. Op welk niveau moet ik RGS-codes opleveren?
 8. Referentie Grootboekschema voorbeeld?
 9. Moet ik RGS gebruiken bij het invullen van de vragenlijst?
 10. Is mijn boekhoudpakket geschikt voor het automatisch in laten invullen van gegevens?
 11. Hoe kan ik de gegevens uit mijn administratie automatisch laten invullen in de vragenlijst?
 12. Hoe kan het dat niet alle vragen automatisch ingevuld worden?
 13. Wat doet het CBS met de gegevens uit de RGS Brugstaat?

Problemen en foutmeldingen

 1. Wat moet ik doen bij een foutmelding?
 2. Bij wie kan ik terecht na een foutmelding?
 3. Het automatisch invullen van de vragenlijst werkt niet. En nu?

Specifiek

 1. Ik heb vergoedingen ontvangen in het kader van het prijsplafond. Hoe vul ik dit in de vragenlijst in?
 2. De Belastingdienst vraagt dezelfde informatie, waarom moet ik deze vragenlijst dan nog invullen?
 3. In de brief en vragenlijst wordt verwezen naar IFRS 16. Wat betekent dit voor de invulling van de vragenlijst?
 4. Ik vind de vragenlijst lastig / onbegrijpelijk om in te vullen.
 5. Ik ben maar een klein bedrijf/zzp'er, waarom krijg ik deze vragenlijst?
 6. Ik heb geen (definitieve) cijfers beschikbaar voor de uiterste inzendtermijn.
 7. FAQ Steun- en herstelpakketten omtrent Corona
 8. Mijn bedrijf had in de periode waarop de vragenlijst betrekking heeft (tijdelijk) geen activiteiten (door faillissement, opheffing, overname, fusie, verkoop, ziekte e.d.).
 9. Waarom kan ik niet mijn jaarrekening opsturen in plaats van deze vragenlijst in te vullen?
 10. Ik wil dit niet meer doen / wens niet meer benaderd te worden.
 11. Mijn bedrijf heeft gebruik gemaakt van steun- en herstelpakketten omtrent Corona, heeft dit gevolgen voor het invullen van de vragenlijst?
 12. Ik heb hele andere activiteiten dan op de vragenlijst is aangegeven.
 13. Wat doen jullie met mijn gegevens?
 14. De vragenlijst reageert traag, wat kan ik hieraan doen?
 15. De definitieve jaarcijfers zijn nog niet bekend en de uiterste uitsteldatum is overschreden. Wat kan ik nu het beste doen?
 16. Mijn onderneming is een holding, beheer- of houdstermaatschappij. Hoe moet ik mijn gegevens aanleveren?
 17. Het vragenformulier is niet van toepassing op de activiteiten van mijn onderneming. Wat moet ik doen?
 18. Kan ik de vragenlijst laten invullen door mijn accountant?
 19. Ik ben een franchiser. Waarom benaderen jullie niet het hoofdkantoor voor de landelijke cijfers?