Inkomen en bestedingen

Microdatabestanden

Budgetonderzoek: (consumptieve) bestedingen bij particuliere huishoudens 1978 t/m 2004, 2012, 2013 en 2015

Cco: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2012-2016

EU-SILC: European Union- Statistics on Income and Living Conditions, 2005-2015

Integrale inkomensgegevens van huishoudens, 2003-2015.Vanaf 2011 vervangen door INHATAB (revisie 2017).

Inhatab: Inkomen van huishoudens, 2011-2017

Inpatab: Inkomen van personen, 2011-2017

Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017). 2011-2017

Integrale inkomensgegevens van personen, 2003-2015. De bestanden vanaf 2011 zijn vervangen door INPATAB (revisie 2017)

Vermogens van huishoudens in Nederland, 2006-2015. De bestanden vanaf 2011 zijn vervangen door VEHTAB (revisie 2017)

Kinderopvang: Gegevens per kind naar soort opvang en kosten en toeslag kinderopvang aanvrager, 2007-2017

nlstab: nagelaten vermogen van overledenen die behoren tot de bevolking van Nederland 2007-2015

oorlverzetpersoonmndbedragbus: Maandbedragen van personen met een Oorlogs-en verzetspensioen, 2017

Pensioenaanspraken: De opgebouwde en te bereiken pensioenaanspraken van inwoners in Nederland. 2005-2012

Pensioendeelnemingen: Het microdatabestand bevat informatie over de pensioendeelnemingen en aanspraken. 2005-2014

Pensovjaarbedragtab: Jaarbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016

Pensovpersoonbus: Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW, 1999-2016

Pensovpersoonmndbedragbus: Maandbedragen van personen met overig pensioen, 2016 t/m 2017.

Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers, 2007-2010

Regionale inkomensverdelingen van personen en huishoudens 2014

Schtab: Schenkingen, met een unieke relatie tussen de schenker en ontvanger, 2007-2015

Secmbeursmndbedragbus: Personen met studiebeurs, 1999 t/m 2017

Secmbijstmndbedragbus: Personen met bijstand in de verslagmaand, 1999-2017

Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie, 1999-2017.

Secmovactmndbedragbus: : Personen met inkomen uit overige arbeid in de verslagmaand, 2001-2017

Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioen in de verslagmaand, 1999-2017.

secmsocvoorzomndbedragbus: Gemiddeld maandelijks bedrag van personen met een uitkering uit overige sociale voorzieningen, longitudinaal 1999 t/m 2017

Secmwerklmndbedragbus: Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand, 1999-2017

Secmwerkndgamndbedragbus: personen met loon in de verslagmaand, 1999-2017

Secmziekteaomndbedragbus: Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand, 1999-2017

Secmzlfmndbedragbus: Gemiddeld maandelijks winstbedrag van zelfstandigen in de verslagmaand, 1999-2017

Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering, 1999-2018

studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefinanciering van personen, 1999-2018

Vehtab: Vermogens van huishoudens, 2006-2017

vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen, 2007-2015

Personen met inkomsten uit eigen onderneming, 1995-2015