Inkomen en bestedingen

Microdatabestanden

 1. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 2. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 3. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2017-2018
 4. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2019 en 2020
 5. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2021 en 2022
 6. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 7. IHI: Integraal huishoudens inkomen
 8. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 9. Inpatab: Inkomen van personen
 10. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 11. Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)
 12. IPI: Integraal persoonlijk inkomen
 13. Iporeva: inkomenspanel onderzoek revisie 2021
 14. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 15. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 16. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 17. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 18. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 19. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 20. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 21. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 22. Rktkinderentab: Kinderopvangtoeslag kinderen naar soort kinderopvang
 23. Rktontvangerstab: Kinderopvangtoeslag en kosten per ontvanger
 24. Schtab: Schenkingen
 25. Secmbeursmndbedragbus: Personen met studiebeurs
 26. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 27. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 28. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 29. Secmeczlfhbus: Economische zelfstandigheid personen
 30. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 31. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 32. Secmposwrkbus: Positie in de voornaamste werkkring
 33. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 34. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 35. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 36. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 37. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 38. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 39. Sociaaleconomische status o.b.v. inkomen en vermogen
 40. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 41. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 42. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 43. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 44. Vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen