Inkomen en bestedingen

Microdatabestanden

 1. Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens
 2. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek
 3. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2017-2018
 4. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2019 en 2020
 5. CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek, 2021 en 2022
 6. Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions
 7. IHI: Integraal huishoudens inkomen
 8. Inhatab: Inkomen van huishoudens
 9. Inpatab: Inkomen van personen
 10. Inpbeidtab: Bedrijven van ondernemers (revisie 2017)
 11. Inphhkerntab: Personen naar relatie tot kern huishouden (revisie 2017)
 12. IPI: Integraal persoonlijk inkomen
 13. Iporeva: inkomenspanel onderzoek revisie 2021
 14. IPO-vermogen: Inkomenspanelonderzoek met vermogen
 15. Nlstab: Nagelaten vermogen van overledenen
 16. Oorlverzetpersoonmndbedragbus: Oorlogs-&verzetspensioen
 17. Pensioendeelnemingen: pensioendeelnemingen
 18. Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk
 19. Pensovpersoonbus: Personen overige pensioenuitkering
 20. Pensovpersoonmndbedragbus: Overige pensioenen mndbedrag
 21. Persooninkbeidtab: Bedrijven van ondernemers
 22. RIO: Regionale Inkomensverdelingen
 23. Rktkinderentab: Kinderopvangtoeslag kinderen naar soort kinderopvang
 24. Rktontvangerstab: Kinderopvangtoeslag en kosten per ontvanger
 25. Schtab: Schenkingen
 26. Secmbeursmndbedragbus: Personen met studiebeurs
 27. Secmbijstmndbedragbus: Personen bijstand verslagmaand
 28. Secmbus: Personen sociaaleconomische categorie
 29. Secmdtfbus: deeltijdfactor sociaaleconomische categorie
 30. Secmeczlfhbus: Economische zelfstandigheid personen
 31. Secmovactmndbedragbus: Personen overige arbeid
 32. Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen
 33. Secmposwrkbus: Positie in de voornaamste werkkring
 34. Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf
 35. Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.
 36. Secmwerklmndbedragbus: Personen werkloosheidsuitkering
 37. secmwerkndgamndbedragbus: Personen met loon maand
 38. Secmziekteaomndbedragbus: Personen uitkering bij ziekte
 39. Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen
 40. Sociaaleconomische status o.b.v. inkomen en vermogen
 41. Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering
 42. Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen
 43. Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen
 44. Vehtab: Vermogens van huishoudens
 45. Vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen