Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen

Dit bestand bevat voor personen de berekende maandbedragen van inkomsten uit een uitkering uit het buitenland op basis van het fiscale jaarbedrag uit de aangifte Inkomstenbelasting.

Downloads