Uitkbuitlandmndbedragbus: bedrag buitenl. uitkeringen

Dit bestand bevat voor personen de berekende maandbedragen van inkomsten uit een uitkering uit het buitenland op basis van het fiscale jaarbedrag uit de aangifte Inkomstenbelasting. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 2001-2022.