Iporeva: inkomenspanel onderzoek revisie 2021

Het Inkomenspanelonderzoek (IPO) is vanaf verslagjaar 1989 een steekproefonderzoek op basis van een panel van personen. Naast de steekproefpersonen worden jaarlijks ook de personen die ultimo het onderzoeksjaar tot zijn huishouden behoren eveneens in het onderzoek opgenomen, zodat ook informatie over het huishouden beschikbaar komt. Jaarlijks vindt een bijtrekking plaats voor de instroom in de bevolking (geboorten en immigratie). Uit diverse (integrale) administraties (hoofdzakelijk afkomstig van de belastingdienst) worden inkomens en vermogensgegevens aan de personen uit het IPO toegevoegd. Enkele ontbrekende gegevens worden geïmputeerd. In totaal worden zo'n 34 bestanden met ruim 1600 variabelen verwerkt. De jaren 1977, 1981 en 1985 zijn gebaseerd op het Landelijk Uitvoerig Inkomensonderzoek (LUI) en vormen de voorloper van het IPO (vanaf 1989). Deze kennen geen panelopzet, maar zijn afzonderlijke steekproeven. Voor de overzichtelijkheid is voor deze drie verslagjaren wel de naam "IPO" gehanteerd. In de bestanden zijn de belangrijkste publicatievariabelen van inkomen en vermogen over de periode 1977-2014 opgenomen. De gegevens over de gehele periode 1977-2014 zijn gereviseerd en sluiten qua methodologie en indelingen zo goed mogelijk aan op de huidige inkomens- en vermogensproductie. Toch blijver er verschillen over. Vandaar dat er een A-reeks is (1977 t/m 2000) en een B-reeks (2000 t/m 2014).