Vehtab: Vermogens van huishoudens

Bevat gegevens over de vermogens op 1 januari van het onderzoeksjaar van huishoudens die behoren tot de bevolking van Nederland aan het einde van het jaar voorafgaande aan het onderzoeksjaar. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2006-2022.