Vehtab: Vermogens van huishoudens

Bevat gegevens over de vermogens op 1 januari van het onderzoeksjaar van huishoudens die behoren tot de bevolking van Nederland aan het einde van het jaar voorafgaande aan het onderzoeksjaar. Vervanger vanaf 2011 van Integraal Vermogensbestand.

Downloads