Studiebeursjaarbedragtab: Personen met studiefinanciering

Bevat van alle personen met studiefinanciering het totaalbedrag per jaar aan basisbeurs plus aanvullende beurs.Personen, inclusief personen die niet tot de bevolking van Nederland behoren, die in het betreffende jaar geregistreerd hebben gestaan in het WSF-bestand (Wet Studiefinanciering) van de IB-groep (Informatie Beheer Groep). Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999-2023.