Vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen

Verkrijgers van nalatenschappen van in het verslagjaar overleden personen waarvoor belastingaangifte successierecht is gedaan. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2007-2021.