vrktab: Verkrijgingen uit nalatenschappen van overledenen

Verkrijgers van nalatenschappen van in het verslagjaar overleden personen waarvoor belastingaangifte successierecht is gedaan.

Downloads