Secmsocvoorzovmndbedragbus: Soc. econ. cat. ov. soc voorzien.

Sociaaleconomische categorie van personen met een uitkering uit overige sociale voorzieningen, het gemiddeld maandelijks bedrag per verslagmaand.

Downloads