CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek 2017-2018

plaatje van rapport
Het bestand bevat consumentenopvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden, onder meer ten aanzien van de aankoop van duurzame consumptiegoederen. Deze documentatie gaat over de periode 2017 t/m 2018, voor de jaren 2003 t/m 2011 is per jaar documentatie beschikbaar, daarnaast is er aparte documentatie over de jaren 2012 t/m 2016 en vanaf 2019 beschikbaar.