Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen

Gemiddeld maandelijks pensioenbedrag van personen met pensioen in de verslagmaand. longitudinaal 1999-2022