Secmpensioenmndbedragbus: Personen met pensioenbedragen

Gemiddeld maandelijks pensioenbedrag van personen met pensioen in de verslagmaand. Longitudinaal bestand, 1999 t/m 2015

Downloads