Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen

Bevat van alle personen met studiefinanciering, de periode waarin studiebeurs is ontvangen en het gemiddeld maandbedrag aan basisbeurs plus aanvullende beurs.

Downloads