Studiebeursmndbedragbus: Maandbedragen studiefin. personen

Bevat van alle personen met studiefinanciering, de periode waarin studiebeurs is ontvangen en het gemiddeld maandbedrag aan basisbeurs plus aanvullende beurs. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 1999-2023.