Inhatab: Inkomen van huishoudens

Dit bestand bevat Inkomen op jaarbasis van de huishoudens op 1 januari van het onderzoeksjaar. Huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar (feitelijk ultimo van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar).Vervanger vanaf 2011 van Integraal huishoudens inkomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2011-2022.