IHI: Integraal huishoudens inkomen

Inkomen op jaarbasis van de huishoudens op 31 december van het onderzoeksjaar.Huishoudens behorende tot de bevolking van Nederland op 31 december van het jaar. Bestanden beschikbaar 2003 t/m 2010.Vanaf 2011 vervangen door INHATAB vanwege de revisie van de inkomenstatistieken 2017.