Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf

Dit bestand bevat gegevens over de economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn. Jaarbestanden 2001-2022.