Secmsbibus: Economische activiteit van het bedrijf

Dit bestand bevat gegevens over de economische activiteit van het bedrijf van de voornaamste werkkring waarin werkzame personen in een bepaalde maand werkzaam zijn.

Downloads