Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk

Personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen. Dit kunnen ook nabetalingen zijn. Vanaf 2017 vervangen door OORLVERZETPERSOONMNDBEDRAGBUS (Maandbedragen van personen met een oorlogs-/verzetspensioen) en PENSOVPERSOONMNDBEDRAGBUS (maandbedragen van personen met een pensioen anders dan AOW of oorlogs-/verzetspensioen).