Pensovjaarbedragtab: jaarbedragen overige pensioenuitk

Personen van 55 jaar en ouder die in een bepaald jaar een overige pensioenuitkering (Oorlogs- en verzetpensioen of Overige pensioen, lijfrente enz.) hebben ontvangen. Dit kunnen ook nabetalingen zijn.

Downloads