Eu-silc: EU-Statistics on Income and Living Conditions

In 2005 is het CBS gestart met de uitvoering van het onderzoek 'European Union- Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)'. EU-SILC wordt op basis van een Europese verordening in alle EU-lidstaten uitgevoerd in opdracht van Eurostat. Het voornaamste doel van het onderzoek is het leveren van internationaal vergelijkbare gegevens over inkomen en sociale uitsluiting.