Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens

Gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon van huishoudens gedetailleerd naar diverse achtergrondkenmerken. Bestand bechikbaar voor de periode 1978 t/m 2004, 2012, 2013, 2015 en 2020..