Budgetonderzoek: Bestedingen particuliere huishoudens

Gegevens over bestedingen van particuliere huishoudens om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het bestedingspatroon van huishoudens gedetailleerd naar diverse achtergrondkenmerken.