Secmbeursmndbedragbus: Personen met studiebeurs

Gemiddeld maandelijks bedrag aan studiefinanciering van een persoon in de verslagmaand. longitudinaal 1999-2022