Inpatab: Inkomen van personen

Dit bestand bevat Inkomen op jaarbasis van personen op 1 januari van het onderzoeksjaar.Personen behorende tot de bevolking van Nederland op 1 januari van het verslagjaar (feitelijk ultimo van het jaar voorafgaand aan het verslagjaar). Vervanger vanaf 2011 van Integraal persoonlijk inkomen. Bestand per jaar beschikbaar over de periode 2011-2022.