Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen

Gemiddeld maandelijks winstbedrag van zelfstandigen in de verslagmaand. longitudinaal 1999-2022