Secmzlfmndbedragbus: winstbedrag van zelfstandigen

Gemiddeld maandelijks winstbedrag van zelfstandigen in de verslagmaand.

Downloads