CCO: Consumenten Conjunctuuronderzoek

Het bestand bevat consumentenopvattingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden, onder meer ten aanzien van de aankoop van duurzame consumptiegoederen. Deze documentatie gaat over de periode 2012 t/m 2016. Voor de jaren 2003 t/m 2014 is per jaar documentatie beschikbaar.